Danh mục thuốc 5.1


Tên thuốc Tên Hoạt chất Nồng độ - Hàm lượng Quy cách đóng gói ĐVT
         
Aslem Glycin funtumin HCl 0.3mg/ml   ống
Claforan cefotaxim 1g   lọ
Vincosine Adenosine 20mg/2ml   ống
Cortibion dexamethason, cloramphenicol 4+160mg   lọ
Vinterlin Terbutalin sulphat 0.5mg/ml   ống
Coltramyl thiocolchicosid 4mg   viên
Vincodil Buflomedil HCl 50mg/5ml   ống
Idarac floctafenin 200mg   viên
Fedinel Piroxicam 20mg/ml   ống
Casalmux carbocistein 2g   gói
Vintex ranitidin 50mg/2ml   ống
Dermabion clindamycin 10g   tuýp
Vinbrex tobramycin sulfat 80mg/2ml   ống
Crila alcaloid 1,25mg   chai 40 viên
Vincomid metoclopramid HCl 10mg/2ml   ống
Nadyfer sắt gluconat, mangan gluconat, đồng gluconat 10ml   ống
Vinphacol tolazolin 10ml/ml   ống
Nadyfer sắt gluconat, mangan gluconat, đồng gluconat 5ml   ống
Vintanil acetyl- DL-Leucin 500mg/5ml   ống
Vacaldex calci glucoheptonat, vitamin C, D2, PP 10ml   ống
Vinpecine pefloxacine mesylate dihydrat 400mg/5ml   ống
Vicaldex calci glucoheptonat, vitamin C, D2, PP 24ml   ống
Ouabain ouabain     ống
Vicaldex hộp 10 ống calci glucoheptonat, vitamin C, D2, PP 5ml    
Vinopa drotaverine HCl 40mg   ống
Vicaldex hộp 18 ống calci glucoheptonat, vitamin C, D2, PP 5ml    
Cammic acid tranexamic 250mg/5ml   ống
Nadygenfor arginin aspartat 5ml    
Vinphacine amikacin 500mg/2ml   ống
PP 500 vitamin PP 500mg   viên
Vincopane hyoscine-N-butyl bromid     ống
PP 500 chai 30 viên vitamin PP 500mg   viên
Nisitanol nefopam 20mg/2ml   ống
Asmacort theophylin, dexamethason, phenobarbitol 65mg+0.25mg+8,5mg   viên
Clindacine clindamycine 600mg/4ml   ống
Tetracain tetracain 0,5%, 10ml   lọ
Clindacine clindamycine 300mg/2ml   ống
Tobcol tobramycin 0,3%   lọ
Vinphacetam piracetam 2g/5ml   ống
Famotidin famotidin 40mg   viên
Propara paracetamol 450mg/3ml   ống
Cevita vitamin C 100mg/2ml   ống
Propara paracetamol 150mg/ml   ống
Cevita vitamin C 500mg/5ml   ống
Vinpocetin vinpocetin 10mg/2ml   ống
Nystatin nystatin 25000IU   gói
Phytodion phytomenadion 10mg/ml   ống
Nystatin nystatin 100.000IU   viên
Phytodion phytomenadion 1mg/ml   ống
Nystatin nystatin 500,000IU   viên
Vinsalmol salbutamol 0,5mg/ml   ống
Acemuc, thùng 80 hộp acetylcystein 100mg    gói
Adrenalin adrenalin 1mg/ml   ống
Acemuc, thùng 56 hộp acetylcystein 100mg   gói
Furocemid furosemid 20mg/2ml   ống
alphachymotrypsin choay chymotrypsin     viên
Niketamid niketamid 250mg/ml   ống
Acodine codein. Terpin hydrat     viên
Calciclorid calci clorid 500mg/5ml   ống
Direxiode di-iodohydroxy quinolein 210mg   viên
Paparin papaverin HCl 40mg/2ml   ống
Magne B6 Corbiere magnesium, pyridoxin     ống
Vincotine biotin, vitamin H     ống
No-spa drotaverin 40mg   viên
Vinthene depanthenol 500mg/2ml   ống
Toplexin oxomemaxin, guaifenesin. Paracetamol     viên
Vitamin  c acid ascorbic 500mg/5ml   ống
Toplexin oxomemaxin, guaifenesin. Paracetamol 90ml   chai 90ml
Gentadoli gen tamycin, lidocain 2ml   ống
Kalecin clarithromycin 250mg/5ml   chai
Vinphatoxin oxytocin 5UI/ml   ống
Subtyl bacillus subtilis 1g   gói
Kaliclorid kali clorid 10%   ống
Lysivit L-lysin, vitamin B1, vitamin B6, vitamin B12 500mg+10mg+10mg+50mg   chai 30ml
Vincozyn vtamin b1, b6, b2. PP, B5     ống
Fenoflex fenofibrat micronized 160mg   viên
Gentamycin gentamycin 80mg/2ml   ống
Ceelin vitamin C 15ml   chai
Gentamycin gentamycin 40mg/ml   ống
Ceelin vitamin C 100mg/5ml   chai 30ml
Lincomycin lincomycin 600mg/2ml   ống
Ceelin   60ml   chai
Camvinapho Natri camphosulfonat 2ml   ống
Ceelin   120ml   chai
Diclofenac diclofenac 75mg/3ml   ống
Clazic SR gliclazid  30mg   viên
Lidonalin lidocain + adrenalin     ống
Atussin dextromethorphan, cholrpheniramin, sodium citrat, ammonium clorid, glyceryl guaicolat     viên
Vinorit H 2000 vitamin b1, b6, b12     ống
Atussin siro ho dextromethorphan, cholrpheniramin, sodium citrat, ammonium clorid, glyceryl guaicolat 60ml   chai
Dexamethason Dexamethasone 4mg/ml   ống
Cotrimstada fort trimethoprim, sulfamethoxazol 160mg+800mg   viên
Lidocain lidocain    0.04g/2ml   ống
Dibencozid dibencozid 2mg   gói
Vitamin K menadion natribisulfit 5mg/ml   ống
Diclofenac diclofenac natri 20g   tub
Vitamin B1 thiamin HCl 100mg/ml   ống
Domperidon domperidon maleat 10mg   viên
Vitamin B6 pyridoxin HCl 100mg/ml   ống
doxycyclin doxycyclin 100mg   viên
Vitamin B12 Cyanocobalamin 1000mcg/ml   ống
Erystad erythromycin 0,4%, 10g   tub
Vitamin B1 thiamin HCl 25mg/ml   ống
Meloxicam  meloxicam 7,5mg   viên
Vitamin B6 pyridoxin HCl 25mg/ml   ống
Partamol paracetamol 325mg   viên
Vitamin B12 cyanocobalamin 500mcg/1ml   ống
Partamol paracetamol 500mg   viên
Atropin sulfat   Atropin sulfat 0.25mg / ml   ống
Sorbtiol Sorbitol 5g   gói
Glucoza glucose 30%. 5ml   ống
Hepa extra actiso, rau má, nghệ     viên
Novocain procain 0.06g/2ml   ống
Pecaldex calci glucoheptonat, calci gluconat, vitamin C, D2, PP 10ml   ống
Nước cất   nước cất   5ml   ống
Pecaldex, hộp 24 ống calci glucoheptonat, calci gluconat, vitamin C, D2, PP 10ml   ống
Strychnin sulfat strychnin sulfat 1mg/ml   ống
Pecaldex calci glucoheptonat, calci gluconat, vitamin C, D2, PP 5ml   ống
Dimedrol Diphenhydramin HCl  0,01mg/ml   ống
Nadyfer sắt gluconat, mangan gluconat, đồng gluconat 10ml   ống
Heptaminol heptaminol 313mg/5ml   ống
Betasiphon cao lỏng actiso, cao lỏng râu mèo, sorbitol 5ml   ống
Vinrovit 5000 vitamin B1, B6, B12     ống
diệp hạ châu, chai 60 viên bột diệp hạ châu     viên
Vinzid debencozide 20mg   ống
diệp hạ châu, hộp 100 viên bột diệp hạ châu     viên
Vintrypsine alphachymotrypsine 5000UI   lọ
Biocalcium, hộp 100 viên calci lactat     viên
Biloba ginko biloba 40mg   viên
Biocalcium, hộp 60 viên calci lactat     viên
Lucikvin meclofexonat 250mg   viên
Acemol enfant paracetamol 100mg   viên
Aminazin chlopromazin 25mg   viên
Enteric men lactic, calci lactat, nhôm hydroxyd, kaolin     viên
Vinphacetam piracetam 400mg   viên
Aspartam aspartam 35mg   viên
Diclofenac diclofenac 50mg   ống
Aspartab aspartam 10mg   viên
Vinphastu cinnarizine 25mg   viên
Gynotab chlopheniramin     viên
Vinpocetin vinpocetin 5mg   viên
Cemofar paracetamol 150mg   gói
Cimetidin cimetidin 200mg   viên
Midefix 200 cefixim 200mg   viên
Vinphazin metronidazol, spiramycine     viên
Cloxacillin cloxacillin 500mg   viên
Metronidazon metronidazon 250mg   viên
Midancef Cefuroxim 500mg   viên
Vinzix furosemid 40mg   viên
Oxacilin oxacilin 250mg      
Alverin alverin citrat 40mg   viên
Oxacilin oxacilin 500mg    
Salbutamol salbutamol 4mg     viên
Midamox amoxicilin 250mg    
Prednisolon 5mg prednisolon 5mg   viên
Oxacilin oxacilin 1g   lọ
Vitamin B1 thiamin HCl 10mg   viên
Cloxacilin cloxacillin 500mg   lọ
Vitamin B6 pyridoxin HCl 25mg   viên
Ceframid cephalexin 750mg   viên
Lincomycin lincomycin 500mg   viên
Cephalexin cephalexin 750mg   viên
Loperamid loperamid     viên
Sorbitol sorbitol 3%   can
PVP-iodine povidone iodine 10%, 100ml   lọ
PVP-iodine povidone iodine 10%, 20ml   lọ
Natriclorua natri clorid 0,9%, 500ml   chai
Vin-Hepa L-ornithin-L-aspartat     ống
Natriclorid natri clorid 0,9%, 5ml   ống
Nước cất nước cất 2ml   ống
methylsolon methylprednisolon 16mg   viên
sắt sulfat acid folic sắt II sulfat, acid folic 60mg, 0.4mg   viên
TV.amlodipin amlodipin 5mg   viên
vitamin E vitamin E 400 IU   viên
terpin codein BĐX terpin hydrat, codein base 100mh + 3.68mg   viên
terpin codein caps terpin hydrat, codein base 100mg + 5mg   viên
terpin codein F terpin hydrat, codein base 200mg + 3.68mg   viên
terpin codein F terpin hydrat, codein base 200mg + 5mg   viên
terpin codein nén terpin hydrat, codein base 100mg + 3.68mg   viên
terpinzoat BĐX terpin hydrat, natri benzoat 100mg, 50mg   viên
terpinzoat caps terpin hydrat, natri benzoat 100mg + 50mg   viên
terpinzoat caps terpin hydrat, natri benzoat 100mg + 50mg   viên
terpinzoat hạt terpin hydrat, natri benzoat 100mg + 50mg   viên
banalcin paracetamol 500mg, 400mg   viên
captopril captopril 25mg   viên
Di-angesic dextropropoxyphen, paracetamol 30mg, 400mg   viên
Di-angesic extra dextropropoxyphen, paracetamol 32.5mg + 325mg   viên
fexophar fexofenadin 60mg    viên
iclarac dextropropoxyphen, ibuprofen 30mg, 200mg   viên
loratadin loratadin 10mg   viên
movimin acid amin     viên
multivitamin B, C, D2, PP multivitamin     viên
Neo-codin codein camfosulfonat, sulfogaiacol, cao mềm grindelia 25mg + 100g+20mg   viên
Neocorlion terpin hydrat, dextromethorphan 100mg+5mg   viên
Orenko cefixim 200mg   viên
pancidol extra paracetamol, cafein 500mg, 30mg   viên
phariton ginseng cao nhân sâm triều tiên, multivitamin, khóang chất     viên
travinat cefuroxim 250mg   viên
travinat cefuroxim 500mg   viên
anogin quinin paracetamol, quinin sulfat 200mg + 50mg   viên
anogin tròn acetaminophen 500mg   viên
B complex vitamin B1, B2, B5, B6, PP 15mg+10mg+10mg+5m+50mg   viên
B complex C vitamin B1, B2, B5, B6,C, PP 15mg+10mg+10mg+5m+10mg+50mg   viên
cefixime cefixim (alu) 100mg   viên
cefixime cefixim 200mg   viên
D-cotatyl mephenesin 250mg   viên
facolmine acetaminophen, clorpheniramin maleat 300mg + 2mg   viên
flumax paracetamol, clorpheniramin 400mg + 2mg   viên
gastroplus lansoprazol (hạt tan torng ruột), tinidazol, clarithromycin 30mg, 500mg, 250mg   viên
gliclazid gliclazid 80mg   viên
hepavita B cao cardus marianus, vitamin B1, B2, B5, B6, PP 200mg+8mg+8mg+16mg+8mg+24mg   viên
ibuprofen ibuprofen 600mg   viên
iburax acid mefenamic 250mg   viên
melomax melomax 7.5mg   viên
metronidazol metronidazol 250mg   viên
pancidol   paracetamol 500mg   viên
parepemic loperamid HCl 2mg   viên
parezoic berberin, mộc hương, kaolin 5mg, 30mg, 10mg   viên
piantawic paracetamol, ibuprofen 325mg, 200mg   viên
stugon-pharimex cinnarizin 25mg   viên
TV.tussine guaifenesin, dextromethorphan, dexclorpheniramin 100mg + 10mg+1mg   viên
TV-sulpiride sulpiride 50mg   viên
Vacxin Viêm não Nhật Bản (Jevax )   1ml   liều
Vacxin Viêm gan B tái tổ hợp (r-Hbvax)   0.5ml   liều
Thần kinh D3       viên
Thần kinh D3     lọ 100 viên nén viên
Artesunat   60mg   lọ
Đại tràng hoàn PH     hộp 10góix 4 viên hộp
Thuốc ho PH   100ml lọ 100ml lọ
Văc xin viêm não Nhật Bản   1ml   lọ
Văc xin viêm não Nhật Bản   5ml   lọ
Cefovidi cefotaxim 1g hộp 1 lọ thuốc bột, 1 ống dung môi 4ml hộp
Cefurovid cefuroxim 75mg hộp 1 lọ thuốc bột, 1 ống dung môi 8ml hộp
Ceftrividi ceftriaxon 1g hộp 1 lọ thuốc bột, 1 ống dung môi 10ml hộp
Calciclorid calci clorid 0,5g/5ml hộp 100 ống ống
Diclophenac diclofenac natri 75mg/3ml hộp 12 ống ống
Cloramphenicol cloramphenicol 0,4% hộp 1 lọ 100ml hộp
Gentamycin gentamycin 0,3% hộp 1 lọ 5ml hộp
Natri clorid natri clorid 0,9% hộp 1 lọ 10ml hộp
Quamasol ambroxol   hộp 3 vỉ x 10 viên viên
Nystatin nystatin 500,000 UI hộp 2 vỉ x 8 viên viên
Solarol lansoprazol   hộp 3 vỉ x 10 viên viên
Tetracyclin tetracyclin 500mg hộp 10 vỉ x 10 viên viên
Mangoherpin mangoherpin 0.05 hộp 1 tuyp 10g tuyp
Mangoherpin mangoherpin 0.05 hộp 1 tuyp 5g tuyp
Mangoherpin mangoherpin 0.02 hộp 1 tuyp 10g tuyp
Mangoherpin mangoherpin 0.02 hộp 1 tuyp 5g tuyp
Manesix magnesi lactat dihydrat, vitamin B6 470mg, 5mg hộp 5 vỉ x 10 viên viên
Manesix magnesi lactat dihydrat, vitamin B6 470mg, 5mg chai 60 viên viên
Mustret mephenesin 250mg hộp 2 vỉ x 25 viên viên
Capsicin capsaicin USP 27 0.0005 tuyp 5 g tuyp
Erythromycin erythromycin 250mg hộp 10 vỉ x 10viên viên
Griseofulvin griseofulvin 500mg hộp 2 vỉ x 10 viên viên
Meko cloxacin cloxacillin 250mg hộp 10 vỉ x 10 viên viên
Mekoamin S L-isoleucin, lysin, trytophan, threonin, valin, phenylalanin, leucin, methionin, arginin, hictidin , glycin 0.05 chai 500ml chai
Mekoblue sulfacetamid sodium methylene blue, thimerosal 10ml   chai
Mekoquinin quinin sulfat   hộp 10 vỉ x 10 viên viên
Nasodrop natri clorid   hộp 1 chai 10 ml chai
Toptussan oxomemazin HCl, guaifenesin, paracetamol, sodium benzoat   hộp 1 chai 24 viên viên
Vitamin C ascorbic acid 100mg hộp 10 vỉ x 30 viên viên
Vitamin PP vitamin PP 500 mg hộp 10 vỉ x 10 viên viên
Qaderlo desloratadin 5  mg hộp 3 vỉ x 10 viên viên
Simelox nhôm hydroxyd gel, magnesi hydroxyd past 10g hộp 10gói x 10g gói
Coldfed paracetamol, clopheniramin maleat   hộp 10 vỉ x 1o viên viên
Coldfed paracetamol, clopheniramin maleat   lọ 80 viên viên
Coldfed paracetamol, clopheniramin maleat   lọ 500 viên viên
New Diatabs Activated Attapulgite 600mg Hộp 25 vỉ x 4 viên viên
Attusin Dextromethorphan, Chlorpheniramin Maleat, Sodium Citrate, Ammonium Chloride, Glyceryl Guaiacolate 10mg + 1mg + 133mg + 50mg + 50mg Hộp 25 vỉ x 4 viên viên
Attusin Dextromethorphan, Chlorpheniramin Maleat, Sodium Citrate, Ammonium Chloride, Glyceryl Guaiacolate 30ml   chai
Attusin Dextromethorphan, Chlorpheniramin Maleat, Sodium Citrate, Ammonium Chloride, Glyceryl Guaiacolate 60ml   chai
Obimin Vitamin A, D, C, B2, B12, B6 …   Hộp 100 viên viên
Obimin Vitamin A, D, C, B2, B12, B6 …   Hộp 30 viên viên
Solmux Broncho Carbocisteine, salbutamol 500mg + 2mg Hộp 25 vỉ x 4 viên viên
Solmux Broncho Carbocisteine, salbutamol 5ml   chai
Nutroplex Vitamin A, D, B1, B2, B3, B6, B12, Iron, Lysine … 60ml   chai
Nutroplex Vitamin A, D, B1, B2, B3, B6, B12, Iron, Lysine … 120ml   chai
Enervon Vitamin C, B1, B2, B6, B12, Niacinamide, Calcium pantothenate 500mg + 50mg + 20mg + 5mcg + 50mg + 20mg Hộp (Chai) 100 viên viên
Enervon Vitamin C, B1, B2, B6, B12, Niacinamide, Calcium pantothenate 500mg + 50mg + 20mg + 5mcg + 50mg + 20mg Hộp (Chai) 30 viên viên
Strepberin Streptomycin Sulphat, Berberin clorid   Hộp 3 vỉ x 10 viên viên
Calyptin Eucalyptol, Long não, Gaiacol, Bromoform   Chai 40 viên viên
Calyptin Eucalyptol, Long não, Gaiacol, Bromoform   Hộp 10 vỉ x 10 viên viên
Thuốc ho Bổ phế Trường bách diệp Bạch linh, cát cánh … 125ml   chai
Thuốc ho Bổ phế Trường bách diệp Bạch linh, cát cánh …     viên
Thuốc ho Bổ phế chỉ khái lộ Bạch linh, cát cánh … 125ml   chai
Thuốc ho Bổ phế chỉ khái lộ Bạch linh, cát cánh …     viên
BANALCINE Paracetamol 500mg   viên
CAPTOPRIL 25mg Captopril 25mg   viên
DI-ANGESIC Dextropropoxyphen/Paracetamol 30/400 mg   viên
DI-ANGESIC extra Dextropropoxyphen/Paracetamol 32.5/325 mg   viên
FEXOPHAR 60mg Fexofenadin 60 mg   viên 
ICLARAC Dextropropoxyphen/Ibuprofen 30/200 mg   viên 
LORATADIN 10mg Loratadin 10mg   viên
MOVIMIN Acid amin     viên
MULTIVITAMIN Multivitamin B, C, D2, PP     viên
NEO-CODIN Codein camposulfonat/sulfogaiacol/cao mềm grindelia 25/100/20 mg   viên
NEO CORCLION Terpin hydrat/Dextromethorphan 100/5 mg   viên
ORENKO 200mg Cefixim 200mg   viên
PANCIDOL EXTRA Paracetamol/Cafein 500/30 mg   viên
PHARITON GINSENG Cao nhân sâm Triều tiên, Multivitamin và khoáng chất     viên
TRAVINAT 250mg Cefuroxim 250mg   viên
TRAVINAT 500mg Cefuroxim 500mg   viên
PARACETAMOL giọt Paracetamol 20ml   chai
DIUREFAR Furosemid 40mg   viên
NYSTATIN Nystatin 100000 UI   viên
NATRI CLORID Natri clorid 0,9%-10ml   lọ
INHAL + N Menthol, Camphor     ống
INHAL + T Menthol, Camphor     ống
VITAMIN C Vitamin C 50mg (chai 20 viên) viên 
VITAMIN C Vitamin C 50mg (chai 50 viên) viên 
XITRINA Acid Citric, Natri Carbonat 55g   chai
PIPERAZIN Piperazin citrat 120ml   chai
THEMAXTENE Alimemazin tatrat 90ml   chai
GRISEOFULVIN Griseofulvin 500mg   viên
PENICILLIN V KALI Penicillin V Kali     viên
PROMETHAZIN Promethazin 2%-5g   tuýp
TETRACYCLIN Tetracyclin 1%-5g   tuýp
NUTROPLEX Vitamin A, D, B, Iron elemant, Calci glycerophosphate, Mg gluconat, lysin HCl 60ml   chai
NUTROPLEX Vitamin A, D, B, Iron elemant, Calci glycerophosphate, Mg gluconat, lysin HCl 120ml   chai
ENZYPLEX Pancreatin, Desoxcholic acid, Simethicone, Vitamin B, Niacinamide, Calcium pantothenate   (30's) viên 
ENZYPLEX Pancreatin, Desoxcholic acid, Simethicone, Vitamin B, Niacinamide, Calcium pantothenate   (25 x 4's) viên 
SOLMUX BRONCHO Carbocistein/Salbutamol 500/2 mg   viên
SOLMUX BRONCHO Carbocistein/Salbutamol Mỗi 5ml chứa 125/1mg    chai
DECOLGEN SYRUP Acetamoniphen/Pseudoephedrine/Chlorpheniramine 300/30/1 mg   chai
DECOLGEN FORTE PS Acetamoniphen/Pseudoephedrine/Chlorpheniramine 500/30/2 mg   viên
DECOLGEN NO DROWSE Acetamoniphen/Pseudoephedrine HCl 500/3 mg   viên
ENERON (100's) Vitamin C, B, Niacinamide, Calci pantothenate 658.5 mg   viên
ENERON (30's) Vitamin C, B, Niacinamide, Calci pantothenate 658.5 mg   viên
Cholacid 250 Clarythromycin 250mg vỉ 5 viên viên nang
Nam dược tiêu độc thủy Bồ công anh, kim ngân, Hạ khô thảo, Thổ phục linh … 10ml Hộp 1 lọ lọ
Nam dược lục vị ẩm Thục địa, Hoài sơn, Sơn thù, Mẫu sơn, Phục linh … 10ml Hộp 1 lọ lọ
Gliphalin 200 Cholin alfoscerat 200mg   viên
Atropin sulfat 0,25mg/1ml Atropin sulfat  0,25mg/1ml   ống
Nước cất pha tiêm Nước cất pha tiêm 5ml   ống
Dimedrol Diphenhydramin HCl  10mg/ml   ống
Naphazolin Naphazolin HCl 0,05%   lọ
Vitamin B12 Cyanocobalamin 1000mcg/ml   ống
Barisups Bari sulfat 0,47g/ml   chai
Barisups Bari sulfat 0,47g/ml   túi
Acemol fort paracetamol  650mg hộp 10 vỉ x 10 viên viên
Alumina II nhôm hydroxyd gel, calci carbonat, Mg carbonat, atropin sulfat   hộp 5 vỉ x 8 viên viên
Belalgine vitamin B1, B6, B12   hộp 10 vỉ x 10 viên viên
Betalgine F vitamin B1, B6, B12   hộp 10 vỉ x 10 viên viên
Betalgine F vitamin B1, B6, B12   hộp 1 chai 60 viên viên
Cafemol paracetamol, cafein   hộp 1 chai 80 viên viên
Cafemol paracetamol, cafein   hộp 10 vỉ x 10 viên viên
Citirizine cetirizin dihydroclorid 10 mg hộp 10 vỉ x 10 viên viên
Citirizine cetirizin dihydroclorid 10 mg hộp 5 vỉ x 10 viên viên
Codadein paracetamol, codein 10 mg hộp 10 vỉ x 10 viên viên
Nadyclarithcin clarithromycin 500mg hộp 10 vỉ x 10 viên viên
Nadyclarithcin clarithromycin 250mg hộp 10 vỉx 10 viên viên
Nadymax azithromycin dihydrat 250 mg hộp 10 vỉ x 10 viên viên
Nadymax azithromycin dihydrat 100mg hộp 10 gói 2g gói
Nadymax azithromycin dihydrat 200mg hộp 10 gói 2g gói
Promethazin promethazin HCl 15mg hộp 5 vỉ x 20 viên viên
Promethazin promethazin HCl 15mg hộp 12 chai x 40viên viên
Nadyphalax polyethylene glycol   hộp 20 gói 10 g gói
Nadyclarithcin clarithromycin 125mg hộp 30 gói x3g gói
Vicaldex calci glucoheptonat, vitamin C, D2, vitamin PP 10 ml hộp 24 ống ống
Vicaldex calci glucoheptonat, vitamin C, D2, vitamin PP 10ml hộp 10 ống ống
Vicaldex calci glucoheptonat, vitamin C, D2, vitamin PP 5ml hộp 10 ống ống
Vicaldex calci glucoheptonat, vitamin C, D2, vitamin PP 5ml hộp 18 ống ống
Panadol caplet paracetamol     viên
Panadol extra paracetamol, cafein     viên
Thuốc kem bôi da AVI-05 Vitamin A     tuýp
Thuốc gội đầu Kelog Ketoconazol 24ml   chai
Thuốc gội đầu Kelog Ketoconazol 6ml   gói
Acemol 325mg Paracetamol 325mg Hộp 40, Vỉ xé x 10 viên
Acemol Enfant 100mg Paracetamol 100mg Chai 100 viên
Acemol Enfant 100mg Paracetamol 100mg Vỉ bấm x 20 viên
Alumina Nhôm hydroxyd, Calci carbonat, Mg carbonat, Atropin sulfat   Chai 60 viên
Carbogast Than thảo mộc dược dụng, tricalci phosphat, Calci carbonat, Cam thảo   Tube 15 viên viên 
Kali clorid 500mg Kali clorid   Chai 100 viên
Kali clorid 500mg Kali clorid   Hộp 10 vỉ x 10 viên
Betasiphon  Cao lỏng Actiso, Cao lỏng Râu mèo, Sorbitol 5ml Hộp 18 ống 
Nadyfer Sắt Gluconat, mangan Gluconat, Đông Gluconat 5ml Hộp 18 ống
Nadyfer Sắt Gluconat, mangan Gluconat, Đông Gluconat 10ml Hộp 10 ống
Nadyfer Sắt Gluconat, mangan Gluconat, Đông Gluconat 10ml Hộp 20 ống
Nadyrosa Kẽm oxyd, Acid boric, Titan dioxyd 80g   chai
Nadyrosa Kẽm oxyd, Acid boric, Titan dioxyd 50g   chai
Menthana Menthol, Tinh dầu bạc hà, Tinh dầu quế, Tinh dầu Đinh hương 10ml   chai
diazepam diazepam 5mg hộp 10 vỉ x 10 viên viên
diazepam diazepam 10mg/2ml hộp 5 ống ống
dexamethason dexa natri phosphat 4mg/1ml   ống
morphin HCl morphin hydroclorid 0,01g/ml hộp 10 ống, hộp 5 ống ống
acemol paracetamol 325mg chai 40 viên viên 
nadyoflox ofloxacin 200mg hộp 10 vỉ x 10 viên viên
vitamin b6 vitamin b6 250mg chai 80 viên viên
vitamin b6 vitamin b6 250mg hộp 10 vỉ x 10 viên viên
DEPNadyphar diethylphtalat 8g hộp 40 chai chai
acetylcystein stada acetylcystein 200mg hộp 10 vỉ x 10 viên viên
bicimax Ascobic acid, thiamin, riboflavin, nicotinamid, calcipantothenat, pyridoxin, cyanocobalamin 500mg + 50mg + 20mg + 50mg + 20mg+5mg+5mcg hộp 10 vỉ x 10 viên viên
ibudolor ibuprofen 200mg hộp 2 vỉ x 10 viên viên
metronidazol stada metronidazol 400mg hộp 2 vỉ x 7 viên viên
nifedipin nifedipin 20mg hộp 10 vỉ x 10 viên viên
stadovas amlodipin (besylat) 5mg hộp 3 vĩ 10 viên viên
thylrone cao aloe, multivitamin     viên
thylrone ginseng cao nhân sâm, multivitamin, minerals, hồng sâm triều tiên     viên
triamcinolon-DNP triamcinolon 4mg    viên
zolfastel flunarizin     viên
danamkit tinidazol, pantoprazol, clarithromycin     viên
owenspamyl cao cardus marianus, multivitamin      viên
hepadona F cao cardus marianus, multivitamin      viên
pandonam pantoprazol 40mg   viên
tinidazol tinidazol 500mg   viên
geromino multivitamin, minerals     viên
donasmin ginseng multivitamin, minerals, cao nhân sâm     viên
ginrokin gingko biloba 40mg   viên
hankoxin multivitamin, khoáng chất     viên
howoseng cao nhân sâm, multivitamin      viên
promitole acetylspiramycin, metronidazol 100mg, 125mg   viên
doadefo adefovir dipivoxil     viên
dostem adefovir dipivoxil 10mg    viên
zonda arginin tidicacicate 200mg   viên
babesoft vitamin B1, B6, B12     viên
dociano codein, guaiacolat     viên
grama chondroitin sulfat, cholin bitartrat, vitamin     viên
minafort lysin hydroclorid, cao aloe, multivitamin, khoáng chất     viên
minafort ginseng cao hồng sâm, cao aloe, multivitamin, khoáng chất     viên
padeex calcicarbonat, magnesi, vitamin D3     viên
tophem sắt fumarat, acid folic, vitamin B12,      viên
daytona multivitamin, minerals     viên
dewoton  cao bạch quả, multivitamins, minerals     viên
sundox selen, multivitamin     viên
dogink cao bạch quả     viên
lyhepadin lamivudin 100mg   viên
argine DNPharm 200 arginin tidicacicate 200mg   viên
carzepin roxythromycin 150mg   viên
dobalsa cao bạch quả 40mg   viên
doindi cao cardus marianus, multivitamin      viên
domosap cao cardus marianus, multivitamin      viên
doritona cao aloe, vitamin     viên
doterco 50 eperison hydroclorid 50mg   viên
dothiamin multivitamin, mineral     viên
dozido ibuprofen, paracetamol 200mg, 500mg   viên
mixvin multivitamin     viên
mumtaz meloxicam 7,5mg   viên
pancelxim extra paracetamol, cafein     viên
secdona arginin tidiacicate, multivitamin      viên
triamdona trimetazidin hydroclorid 20mg   viên
veronco D-a-tocopherylacetat 400UI   viên
vitamin B1B6B12 vitamin B1, B6, B12     viên
3B-B1B6B12 vitamin B1, B6, B12     viên
dartubel glucosamin sulfat, natri chondroitin, multivitamins 250mg, 90mg   viên
dorabep piracetam 800mg   viên
euhepamin cao cardus marianus, multivitamin      viên
fanzini vitamin A, multivitamins     viên
glyford ciprofloxacin 500mg   viên
ketonaz methylprednisolon 16mg   viên
lekatone cao aloe, multivitamin     viên
magnesi-B6 magnesi lactat dihydrat, vitamin B6 470mg, 5mg   viên
mondenar beta croten, selen, vitamin E, C     viên
pataloxkit pantoprazol, clarithromycin, tinidazol 40mg, 250mg, 500mg   viên
vixzol ribavirin 500mg   viên
vixzol ribavirin 400mg   viên
zafenak diclofenac 50mg   viên
acnekyn acetaminophen 500mg   viên
bronzoni tinh dầu tràm, gừng, tần, bạc hà     viên
docispla beta caroten, selen, vitamins, minerals     viên
fudteno tenofovir disoprosil fumarat 300mg   viên
doetolac lysozym hydroclorid 90mg   viên
doitopr cao hồng sâm, bạch quả, lô hội, mulitvitamin     viên
dolumixib celecoxib 100mg   viên
domepra omeprazol 20mg   viên
doparexib celecoxib 200mg   viên
dosaqui glucosamin sulfat 250mg   viên
dotidin multivitamin, minerals     viên
dovorico cao cardus marianus, multivitamin      viên
kinadonas calcitriol 0,25mcg   viên
ortenzio diệp hạ châu 3g   viên
acetydona acetylcystein 200mg   viên
dillicef forte paracetamol, dextropropoxyphen HCl 400mg, 65mg   viên
doetori atorvastatin calcium 20mg   viên
dofamcic nitroglycerin 2,5mg   viên
dofoscar calcitriol 0,25mcg   viên
dolamo arginin tidiacicat  200mg   viên
dofelo rabeprazol sodium 20mg   viên
domela cao cardus marianus, multivitamin  200mg   viên
dopropy piracetam 1,200mg   viên
dotacrom sắt fumarat, acid folic, vitamin B12, vitamins 162mg, 0.75mg, 7.5mcg   viên
dovenla arginin tidiacicat 200mg   viên
drofime celecoxib 200mg   viên
sivatel pancreatin, simethicon 170mg, 84.433mg   viên
doproca biphenyl dimethyl dicarboxylat 25mg   viên
dotricla bipheny dimethyl dicarboxylat, vitamin C, E 25mg, 30mg, 20mg   viên
barivir ribavirin 400mg   viên
barivir ribavirin 500mg   viên
dobupro vitamin A, D      viên
dodapril loperamid hydrolorid 2mg   viên
dohistin loratadin 10mg   viên
dothoprim biphenyl dimethyl dicarboxylat 7,5mg   viên
dozeni diacerhein 50mg   viên
PAS aminosalicylat natri hydrat 1000mg   viên
rospatin gabapentin 300mg   viên
colchicine colchicin 1mg   viên
denilac acetaminophen, loratadin, dextromethorphan 500mg, 5mg, 15mg   viên
docento risperidon 2mg   viên
doflu forte acetaminophen, dextromethorphan HBr, clorpheniramin maleat 500mg, 15mg, 4mg   viên
doheath multivitamin, minerals     viên
doimpe multivitamin, minerals     viên
domingo multivitamin, minarals     viên
donaton tadalafil 10mg   viên
donaton tadalafil 20mg   viên
dotemo multivitamin, minerals     viên
obipocare multivitamin, minerals     viên
CDP-quertin quecertin 250mg   viên
batimed multivitamin, minerals     viên
hoạt huyết dưỡng não DN cao đinh lăng, cao bạch quả 150mg, 40mg   viên
kim tiền thảo DN cao khô kim tiền thảo 120mg   viên
acnereno paracetamol, codein 500mg, 10mg   viên
donagel thymomodulin 80mg   viên
labomin levofloxacin 500mg   viên
pyradona ibuprofen, dextropropoxyphen HCl 200mg, 30mg   viên
doeso multivitamin, minerals     viên
doposacon clopidogrel 75mg   viên
fluticas paracetamol, dextropropoxyphen HCl, cafein 400mg, 30mg, 30mg   viên
hoạt huyết dưỡng não vinacare 20 cao đinh lăng, cao bạch quả     viên
fudimin multivitamin, mineral     viên
oriflu acetaminophen, loratadin, dextromethorphan 500mg, 5mg, 15mg   viên
BDD biphenyl dimethyl dicarboxylat 25mg   viên
BDD orient biphenyl dimethyl dicarboxylat 25mg   viên
docefdi dextromethorphan, natri citrat, amoni clorid, glyceryl guaiacolat 10mg, 133mg, 50mg, 50mg   viên
famitex multivitamin, mineral     viên
orlacmin vitamin B1, B6, B12 115mg, 115mg, 50mcg   viên
dihydroergotamin dihydroergotamin 5mg   viên
fufred prednisolon 5mg   viên
glutamin glucosamin, natri chondroitin sulfat, MSM 500mg, 200mg, 200mg   viên
doniza tadalafil 20mg   viên
donaklyn acetaminophen, ibuprofen 500mg, 200mg   viên
nilcox 100 nimesulid 100mg   viên
mysoren multivitamin. Mineral     viên
mysoren ginseng hồng sâm Hàn Quốc, multivitamin, minerals, hồng sâm Triều Tiên     viên
sakdazym dextromethorphan, diprophylin, lysozym.HCl 30mg, 100mg, 20mg   viên
sanroza gingko biloba 40mg   viên
sebast-20 omeprazol 20mg   viên
zival meloxicam 7,5mg   viên
clarithromycin -DN Pharm 250 clartithromycin 250mg   viên
clarithromycin -DN Pharm 500 clartithromycin 500mg   viên
nefox nimesulid 100mg   viên
sparfloxacinDNP Pharm 200 sparfloxacin 200mg   viên
spiramycin-DN Pharm  spiramycin 1.5 MIU   viên
spiramycin-DN Pharm  spiramycin 3 MIU   viên
vitamin E thiên nhiên tocopheryl acetat  400 IU   viên
silytrol lamivudin 100mg   viên
zennif glucosamin sulfat 250mg   viên
zennif plus glucosamin sulfat, chonroitin sulfat 500mg, 400mg chai 100 viên viên
gynoformine đồng sulfat 180ml   chai
gynoformine đồng sulfat 60ml   chai
gyfor tea tree oil 100ml   chai
gyfor tea tree oil 100ml   chai
Hydrocortison hydrocortison 100mg   lọ
Banalcin Paracetamol 500mg   viên
Captopril Captopril 25mg 25mg   viên
Di-Angesic Dextropropoxyphen 30mg, Paracetamol 400mg 30mg + 400mg   viên
Di-Angesic extra Dextropropoxyphen 32.5mg, Paracetamol 325mg 32.5mg + 325mg   viên
Fexophar 60mg Fexofenadin 60mg   viên
Iclarac Dextropropoxyphen 30mg, Paracetamol 200mg 30mg + 200mg   viên
Loratadin 10mg Loratadin  10mg   viên
Movimin Acid amin     viên
Multivitamin Multivitamin B, C, D2, PP     viên
Neo-Codin Codein camfosulfonat, Sulfogaiacol, Cao mềm Grindelia 25mg + 100mg + 20mg   viên
Neocorelion Terpin hydrat + Dextromethophan 100mg + 5mg   viên 
Orenko 200mg Cefixim 200mg   viên
Pancidol Extra Paracetamol + Cafein 500mg + 30mg   viên
Phariton Ginseng Cao nhân sâm Triều tiên, multivitamin, khóang chất     viên
Travinat 250mg Cefuroxim 250mg   viên
Travinat 500mg Cefuroxim 500mg   viên
Anogin Quinin Paracetamol + Quinin sulfat 200mg + 50mg   viên
Anogin tròn Acetaminophen 500mg   viên
B Complex Vitamin B1, B2, B5, B6, PP 15mg + 10mg + 10 mg + 5mg + 50mg   viên
B Complex C Vitamin B1, B2, B5, B6, C, PP 15mg + 10mg + 10 mg + 5mg + 10mg + 50mg   viên
Cefixime 100mg (Alu) Cefixime  100mg   viên
Cefixime 200mg (Alu) Cefixime  200mg   viên
D-Cota        
terpin benzoat terpin hydrat, natri benzoat   hộp 20 vỉ X 10 viên bao đường viên
barisusp bari sulfat 550g   chai
barisusp bari sulfat 275g   túi
thiazifar hydrochlorothiazid 25mg   viên
optamedic acid boric 10ml   chai
B.A.R cao actiso, bìm bìm   lọ 60 viên viên
B.A.R cao actiso, bìm bìm   lọ 180 viên viên
Gastrogel bột dược liệu gastrogel   hộp/10 VB/10 viên viên
Gastrogel bột dược liệu gastrogel   lọ 80 viên viên
pepevit 50 vitamin PP   chai 60 viên viên
paracetamol paracetamol 500mg hộp 10VB/ 10 viên viên
cinarizine cinarizine 25mg hộp 5VB/ 10 viên viên
plurivites vitamin A, D2, B1, B2, B6, PP, calcipantothenat   chai 250 viên viên
pecaldex calci glucoheptonat, calci gluconate, vitamin C, D2, PP 5ml hộp 18 ống ống
pecaldex calci glucoheptonat, calci gluconate, vitamin C, D2, PP 10ml hộp 10 ống ống
pecaldex calci glucoheptonat, calci gluconate, vitamin C, D2, PP 10ml hộp 24 ống ống
euquimol quinin ethyl carbonat, clopheramin, paracetamol 3g hộp 30 gói gói
aspartam aspartam 35mg hộp 50 gói gói
vitamin c vitamin c 500mg chai 100 viên viên
nadyphytol cao lỏng actiso 120ml chai chai
vitamin c vitamin c 500mg hộp 10VB/ 10 viên viên
diệp hạ châu diệp hạ châu, là dâu, kim ngân hoa, cam thảo, thảo quyết minh, cúc hoa, glucose 10g gói cốm 10g gói
Xuan hà thủ ô, đảng sâm, sơn thù, mạch môn, hoàng kỳ, bạch truật, cam thảo,ngũ vị tử, đương quy, mẫu đơn bì. 10g gói cốm 10g gói
V.ui đảng sâm, đỗ trọng, hà thủ ô đỏ, gạc hươu, nhục thung dung, ba kích, bạch truật, thỏ ty tử, cam thảo, viễn chí, tục đoạn, đương quy, cá ngựa 10g gói cốm 10g gói
diệp hạ châu lá khô diệp hạ châu, cao khô diệp hạ châu toàn cây 450g   viên nang
kim tiền thảo cao khô kim tiền thảo 400g   viên nang
V.phonte độc hoạt, phòng phong, tang ký sinh, đỗ trọng, ngưu tất, tần giao, sinh địa, bạch thượt, cam thảo, tế tân, quế nhục, nhân sâm, đương quy, xuyên khung     viên
lục vị nang vạn xuân thục địa, hoài sơn, sơn thù, mẫu đơn bì, trạch tả, phục linh 400mg   viên
superyin quy bản, thục địa, hoàng bá, tri mẫu 400mg   viên nang
phyllantol diệp hạ châu, hoàng bá, mộc hương, quế nhục, tam thất 450mg   viên
hepaschis ngũ vị tử 700mg   viên bao phim
đan sâm tam thất cao đặc đan sâm, tam thất 300mg   viên
axemuc acetylcystein 100mg hộp 30 gói hộp
axemuc acetylcystein 200mg hộp 30 gói hộp
alphachymotrypsine choay chymotrypsine   hộp 20 viên hộp
nautamin diacefylline diphenhydramine 90mg hộp 20 viên hộp
toplexil oxomemazine, guaifenesin, paracetamol   hộp 24 viên hộp
toplexil oxomemazine, guaifenesin, paracetamol 90ml   chai
Đại tràng hòan P/H     hộp 10gói gói
thuốc ho P/H   100ml   lọ
Di-Angesic Extra Paracetamol, Dextropropoxyphen   Hộp 5 vỉ x 10 viên nén bao phim Viên
Doantavic Paracetamol, Dextropropoxyphen  HCl   Hộp 2 vỉ x 10 viên nang viên
Di-angesic Paracetamol 400mg, Dextropropoxyphen  HCl 30mg   hộp 2 vỉ, 10 vỉ, 20 vỉ x 10 viên viên
Terpincodein-F Terpin hydrat, Codein   Hộp 10 vỉ, 20 vỉ x 10 viên nang (3.68mg) Viên
Pancidol extra Paracetamol, cafein   Hộp 10 vỉ, 20 vỉ x 10 viên nén bao phim Viên
Terpincodein-F Terpin hydrat, Codein   Hộp 10 vỉ, 20 vỉ x 10 viên nang (5mg) Viên
Kagasdine Omeprazol   Hộp 2 vỉ x 10 viên nang tan trong ruột Viên
Kafedipin 10mg Nifedipin   Hộp 2 vỉ, 10 vỉ x 10 viên nén bao phim viên
Kasparin 40mg Alverin   Hộp 10 vỉ x 10 viên nang Viên
Dexlacyl Betamethason   Hộp 2 vỉ x 15 viên nén Viên
Niphadal 30mg Nefopam HCl   Hộp 3 vỉ x 10 viên nang Viên
Ranitidin 150mg Ranitidin   Tỉnh Khánh Hòa Viên
Trimetazidim 20mg Trimetazidin   Hộ 2 vỉ x 30 viên nén bao phim viên
Vitamin B6 Pyridoxin hydroclorid   Vỉ 10 viên Viên
Kacephan Paracetamol, Pseudoephedrin, Dextromethorphan   Hộp 10 vỉ x 10 viên nén dài bao phim Viên
Kamelox - 7,5mg Meloxicam   Hộp 2 vỉ, 10 vỉ x 10 viên nén Viên
Calci-D Calci Carbonat 750mg, Vitamin D3 IU   Hộp 10 vỉ x 10 viên nén dài bao phim Viên
Corticlasmin Prednisolon, Phenobarbital, Theophylin   Hộp 2 vỉ x 15 viên nén Viên
Kacystein Acetyl cystein   Hộp 2 vỉ, 10 vỉ x 10 viên nang Viên
Vitamin PP - 500mg Nicotinamid   Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên
Vitamin B6 Pyridoxin hydroclorid   Chai 100 viên (250mg) Viên
Vitamin PP - 500mg Nicotinamid   Chai 100 viên Viên
Rectiofar Glycerin   Hộp 10 ống x 3ml ống
Atussin Dextromethorphan HBr, Chlorpheniramine maleate, Glyceryl Guaiacolate, Sodium citrate hydrous, Ammonium chloride   Hụ̣p 1 chai 30ml chai
CEELIN Vitamin C, Sacarose   Hộp 1 chai 15ml chai
Rectiofar Glycerin   Hộp 60 ống x 3ml ống
Atussin Dextromethorphan HBr, Chlorpheniramine maleate, Glyceryl Guaiacolate, Sodium citrate hydrous, Ammonium chloride   Hụ̣p 1 chai 60ml chai
CEELIN Vitamin C, Sacarose   hộp 1 ch 30ml chai
Korcin Dexamethason acetat, Cloramphenicol   Hộp 1 chai 8g kem bôi da chai
Thuốc đỏ 1% Mercurocrom   Lọ 15ml Lọ
Thuốc tím - 1g Kalipermanganat   Bao 10 gói x 1g gói
Juvenol Cao ích mẫu 0,200g; cao Hương phụ 0,050g; cao Ngải cứu 0,050g   Lọ 100 viên bao đường Viên
Phytilax Lô hội 0,05g, Bột Mật heo 0,1g, Bột Thảo quyết minh 0,05g   Hộp 30 viên Viên
Sagophytol - 0,2g Cao đặc Actiso   Hộp 60 viên Viên
Pectol Cao lỏng cát cánh, cao lỏng bán hạ, cao lỏng viễn chí, bột bìm bìm, terpin hydrat   Lọ 30 viên bao đường Viên
Dermofar Cloramphenicol, Dexamethason acetat   Hộp 1 tuýp x 10g tuýp
Phenobarbital 0,1g Phenobarbital   Chai 300 viên chai
Combizar Losartan potassium, Hydrochlorothiazide   Hộp 3 vỉ x 10 viên bao phim Viên
Nautamine Diacefyllin diphenhydramin 90mg/ viên   Hộp 20 viên Viên
Spasmaverine Alverin 40mg   Hộp 30 viên Viên
Vitamin C 50 - 50mg Vitamin C   Túi 16 viên ngâm Viên
Vitamin C 500 - 500mg Vitamin C   Hộp 1 lọ 6 viên ngậm Viên
Vitamin PP 500 - 500mg Vitamin PP   Hộp 10 vỉ x 10 viên viên
No-spa Drotaverin hydrocloride   Hộp 50 viên Viên
Bixovom 4 Bromhexin   Hộp 30 viên Viên
Bixovom 8 Bromhexin   Hộp 30 viên Viên
Stomafar Nhôm hydroxyd gel khô, magnesi hydroxyd   Hộp 80 viên Viên
Stomafar Nhôm hydroxyd gel khô, magnesi hydroxyd   lọ 40 viên nhai nén Viên
Didicera  Độc hoạt,  Tang ký sinh, Phòng phong, Tần giao, Tế tân, Quế chi, Ngưu tất, Đỗ trọng, Đương qui, Bạch thược..   Hộp 10 gói/5g gói
Sitar  Đảng sâm, Hoàng kỳ, Đương quy, Bạch truật, Đại táo, Thăng ma, Sài hồ, Trần bì, Cam thảo, Gừng   Hộp 10 gói/5g gói
Dầu gió nâu Menthol, methyl salicylat, tinh dầu bạc hà   Chai 2ml chai
Radaugyl Spiramycin, Metronidazol   Hộp 2 vỉ x 10 viên viên
Bổ khí thông huyết Hoàng kỳ, đào nhân, hồng hoa, địa long, nhân sâm, xuyên khung, đương quy, xích thược, bạch thược   Hộp 1 chai 70 viên Viên
Nadygan Bồ công anh, rau má, mã đề   Chai 60 viên Viên
Calcium corbiere Acid ascorbic, calcium glucoheptonat, nicotinamid, acid hypophosphoro...   Hộp 24 ống / 10ml ống
Diệp hạ châu Diệp hạ châu   Chai 60 viên Viên
Ibu-Acetalvic Paracetamol, Ibuprofen, Cafein   Hộp 2 vỉ, 10 vỉ x 10 viên, Hộp 1chai 100 viên nang Viên
Bổ khí thông huyết Hoàng kỳ, đào nhân, hồng hoa, địa long, nhân sâm, xuyên khung, đương quy, xích thược, bạch thược   Hộp 1 chai 100 viên Viên
Nadygan Bồ công anh, rau má, mã đề   Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên
Calcium corbiere Acid ascorbic, calcium glucoheptonat, nicotinamid, acid hypophosphoro...   hộp 10 ống / 10 ml ống
Diệp hạ châu Diệp hạ châu   Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên
Thuốc ho bổ phế Trường Bách Diệp Bạch linh, Cát cánh, Ngũ vị tử, Tỳ bà, Tang bạch bì, Ma hoàng, Thiên môn đông, Bạc hà,..   Hộp 1lọ x 125ml Hộp
Thuốc ho bổ phế chỉ khái lộ Bạch linh, cát cánh, tỳ bà diệp, tang bạch bì, ma hoàng, thiên môn, Bạc hà diệp,..   Hộp 1 lọ x 125ml Hộp
Tioga Cao actiso, Sài đất, Thương nhĩ tử, Hạ khô thảo, Kim ngân cuộng   Hộp 1 lọ x 125ml dung dịch uống Hộp
NDC-Thăng trĩ Hoàng kỳ, Đảng sâm, Đương quy, Thăng ma, Trần bì, Sài hồ, Bạch truật, đại toá, Sinh khương   Hộp  5 vỉ x 10 viên Viên
Nam dược tiêu độc thuỷ Bồ công anh, kim ngân hoa, hạ khô thảo, thổ phục linh, thương nhĩ tử   Hộp 1 lọ 100 ml Lọ
Cồn y tế 90 Ethanol   Chai 100ml Chai
Oxy già 3% Hydoxy peroxid   Hộp 20 lọ 25ml Lọ
Hoàn phong tê thấp Ngưu tất, Ngũ gia bì, Cẩu tích, Hy thiêm, Sinh địa, Quế   hộp  x 10 hoàn mềm x 10 gam Hộp
Hoàn Long nhãn hạt sen Long nhãn, Hạt sen   hộp 10 hoàn mềm x 8 gam Hộp
Bổ phế thuỷ Phục linh, Bách bộ, Cát cánh, Tỳ bà diệp, Tang bạch bì, Cam thảo, Bạch phàn, Bằng sa, Ma hoàng, Thiên môn, Bán hạ chế   Hộp 1 chai 125ml siro Chai
Filatop (thay đổi TC) Gan lợn     ống
B-Coenzyme Vitamin B1, B2, B5, B6, PP     viên
Flumax Paracetamol, Clopheniramin maleat     viên
D-Cotatyl Mephenesin     viên
Metronidazol 250mg Metronidazol     viên
Ibuprofen 600mg Ibuprofen     viên
Banalcine - 500mg Paracetamol     viên
Bividerm Acid fusidic, betamethason dipropionat     tuýp
Napharagan 150mg Paracetamol   Hộp 10 ông ống
Calcidex Calci glucoheptonat, Vitamin C, Vitamin PP, Vitamin D2   Hộp 10 ông ống
Tiphaprim 960 Sulfamethoxazol, Trimethoprim   Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên
Vitamin B1 50mg Vitamin B1   Chai 100  viên Viên
Tiphasidol Paracetamol, Adiphenin, Diphenhydramin HCl   Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên
Neurobion (SXNQ của Meck KgaA- Germany) Vitamin B1, B6, B12   Hộp 50 viên Viên
Pluriamin F Pluriamin, nhân sâm, vitamin C, calci pantothenat   Hộp 10 vỉ x 10 viên nang Viên
Sorbitol 5g Sorbitol   Hộp 20 gói x 5g Gói
Clorpheniramin 4mg Clorpheniramin maleat   Chai 200 viên viên
Nimesulid - 100mg Nimesulid   Hộp 10 vỉ x 10 viên  (Alu) Viên
Tipha - Gastromain Procain hydroclorid, tricalci phosphat, calci carbonat, nhôm hydroyd, bột nghệ, mật ong   tube 50 viên, Hộp 20 tube Viên
Trianacin Paracetamol, Chlorpheniramin, Pseudoephedrin   chai 100  viên viên
Trianacin Paracetamol, Chlorpheniramin, Pseudoephedrin   hộp 10 vỉ x 10 viên Viên
Multivitamin Thiamin nitrat, Pyridoxin hydroclorid, Riboflavin, Calci pantothenat, Nicotinamid   Chai 100 viên Viên
Diclofenac 50mg Diclofenac natri   Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên
Erythromycin 500mg Erythromycin   Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên
Tiphaprim 480mg Sulfamethoxazol, Trimethoprim   Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên
Cao điều kinh Hương phụ, ích mẫu, ngải cứu,   Chai 200 ml Chai
Napharagan 150mg Paracetamol   Hộp 24 ống ống
Calcidex Calci glucoheptonat, Vitamin C, Vitamin PP, Vitamin D2   Hộp 24 ống ống
Clorpheniramin 4mg Clorpheniramin maleat   Hộp 10 vỉ x 20 viên viên
Nimesulid - 100mg Nimesulid   Hộp 10 vỉ x 10 viên (PVC) Viên
Multivitamin Thiamin nitrat, Pyridoxin hydroclorid, Riboflavin, Calci pantothenat, Nicotinamid   Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên
Cao điều kinh Hương phụ, ích mẫu, ngải cứu,   Chai 100ml Chai
Cloramphenicol  250 mg Cloramphenicol   hộp 10 vỉ x 10 viên, viên
Cloramphenicol  250mg Chloramphenicol   hộp 1lọ 200viên nén Viên
Vitamin B1 100mg Vitamin B1   hộp 10vỉ x 10viên nén Viên
Cyclimex Triamcinolon, Neomycin   hộp 1tuýp x 10gam tuýp
Vitamin C 500mg Vitamin C   Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên
Fluneopas Fluocinolon, Neomycin   hộp 1tuýp x 10gam tuýp
Tetracyclin 1% Tetracyclin   hộp 1tuýp x 5gam, hộp 100tuýp x 5gam mỡ tra mắt tuýp
Vitamin C 100mg Vitamin C   hộp 1lọ 100viên, hộp 1lọ 1000viên nén Viên
Gensonmax Betamethason, Clotrimazol, Gentamicin   hộp 1tuýp x 10gam tuýp
Gensonmax Betamethason, Clotrimazol, Gentamicin   hộp 1tuýp x 10gam tuýp
Vitamin 3B Vitamin B1, Vitamin B6, Vitamin B12   hộp 10vỉ x 10viên Viên
Oftabra 0,3% Tobramycin   hộp 1tuýp x 3gam tuýp
Vitamin C 500mg Vitamin C   hộp 10vỉ  x 10viên Viên
Ciprofloxacin 500mg SXNQ SRS Pharmaceutical PVT. LTD Ciprofloxacin   Hộp 10  vỉ x 10 viên Viên
Cotriseptol 480mg Trimethoprim, sulfamethoxazol   hộp 1vỉ x 20viên, hộp 10vỉ x 20viên nén Viên
Diclofenac 50 Diclofenac   hộp 5vỉ x 10viên, hộp 10vỉ x 10viên Viên
Viên ngậm bạc hà TD.Bạc hà, Menthol   lọ 100viên nén viên
Clarithromycin 500mg Clarithromycin   hộp 2vỉ x 5viên viên
Vitamin B1 10mg Vitamin B1   Lọ 100  viên Viên
Vitamin B6 10mg Vitamin B6   lọ 1000viên nén Viên
Vitamin B6 10mg Vitamin B6   lọ 1000viên nén Viên
Cảm xuyên hương Xuyên khung, bạch chỉ, hương phụ, quế, gừng, cam thảo bắc     viên
Siro bổ phế Bạch linh, cát cánh, tang bạch bì, bán hạ, bách bộ, cam thảo, tô diệp, menthol, mạch môn, trần bì, viễn chí     lọ
Bổ phế tiêu đờm Sinh địa, thục địa, Bách hợp, Mạch môn, Huyền sâm, Đương qui,..     chai
Cao tiêu độc Bồ công anh, Hạ khô thảo, Kê huyết đằng, Kinh giới, Thương nhĩ tử, Thổ phục linh, Thông thảo, Sâm đại hành   hộp 100g hộp
Napharagan 150mg Paracetamol   hộp/ 10 ống ống
Calcidex Calci glucoheptonat, Vitamin C, Vitamin PP, Vitamin D2   hộp/ 10 ống ống
Tiphaprim 960 Sulfamethoxazol, Trimethoprim   vỉ/10,H/10 viờn
Tiphasidol Paracetamol, Adiphenin, Diphenhydramin HCl   vi/10, H/10 viờn
Pluriamin F Pluriamin, nhân sâm, vitamin C, calci pantothenat   vỉ/10, H/10 viờn
Sorbitol 5g Sorbitol   gúi 5g, H/20 gúi gúi
Clorpheniramin 4mg Clorpheniramin maleat   chai/200 chai
Clorpheniramin 4mg Clorpheniramin maleat   hộp 100 vỉ vỉ
Multivitamin Thiamin nitrat, Pyridoxin hydroclorid, Riboflavin, Calci pantothenat, Nicotinamid   vỉ/10, H/10 viờn
Multivitamin Thiamin nitrat, Pyridoxin hydroclorid, Riboflavin, Calci pantothenat, Nicotinamid   chai /100 viờn
Diclofenac 50mg Diclofenac natri   hộp 3 vỉ viờn
Erythromycin 500mg Erythromycin   vỉ/10, H/10 viờn
Tiphaprim 480mg Sulfamethoxazol, Trimethoprim   vỉ/10, H/10 viờn
Nascaren Metronidazol, Dịch chiết Nghệ   hộp 1 tub 10g tub
Prednisolon  5 mg Prednisolon   hộp 5 vỉ*20 viên viên
Senapart Paracetamol, Cafein, Vỏ sữa     Viên
Senapart Paracetamol, Cafein, Vỏ sữa   hộp 4 vỉ * 10 viên viên
Vincaton Vinpocetin   hộp 4 vỉ*25 viên viên
Thymodin - 80mg Thymomodulin   hộp 3vỉ* 100 nang cứng viên
Coldi - B Oxymetazolin hydroclorid 7,5mg   hộp 1 lọ lọ
Starmece Dioctahedral Smectite 3g   hộp 3 gói gói
Naphacollyre Natri sulphacetamid, Naphazolin nitrat, Clorpheniramin maleat   hộp 1 lọ lọ
Napharoton Naphazolin nitrat, Clorpheniramin maleat, Pyridoxin hydroclorid, Dexpanthenol   hộp 1 lọ lọ
Hoàn phong thấp Hy thiêm,ngải cứu, Quế nhục, Cẩu tích, Sinh địa, Ngũ gia bì   hộp 10 viên viên
Lincomycin - 500mg Lincomycin   hộp 5 vỉ*10 nang viên
Vitamin 3B Vitamin B1, Vitamin B6, Vitamin B12   hộp 10 vỉ*30 viên viên
Attapulgite Attapulgite   hộp 30 gói gói
Loberin Berberin, ba chẽ, mộc hương   hộp 3 vỉ*10 viên nén viên
Nifedipin Nifedipin   hộp 10 vỉ*10 viên viên
Naphasukan 40mg Cao bạch quả   hộp 2 vỉ*15 viên viên
Doxycyclin Doxycyclin   hộp 10 vỉ*10 nang viên
Vinzix 40mg Furosemid     ống
Piroxicam Piroxicam     ống
Ranitidin Ranitidin     ống
Nisitanol Nefopam hydroclorid     ống
Vinbrex - 80mg/2ml Tobramycin sulfat     ống
Vincomid - 10mg/2ml Metoclopamid HCl     ống
Vinphacol - 10mg/ml Tolazolin HCl     ống
Vinpecine - 400mg/5ml Pefloxacin mesilate dihydrate     ống
Vintanil - 500mg/5ml Acetyl-DL-Leucin     ống
Atropin sulfat Atropin sulfat     ống
Cammic Acid tranexamic     ống
Vitamin B6 250mg Vitamin B6   Hộp 10 vỉ x 10 viên viên
Berberal F- 50mg Berberin clorid   Hộp 10 vỉ x 10 viên vien
DEPNadyphar Diethylphtalat     chai
Sulfathiazol 500mg Sulfathiazol 500mg   Hộp 1 chai 100 viên nén vien
Griseofulvin 500mg Griseofulvin     vien
Fordia 500mg Metformin     vien
Fordia 850mg Metformin     vien
Clazic SR Gliclazid     vien
Vicometrim 480 Sulfamethoxazol, Trimethoprim     vien
Vicometrim 960 Sulfamethoxazol, Trimethoprim     vien
Vitamin B6 250mg Vitamin B6   chai 100 viên nang viên
Berberal F- 50mg Berberin clorid   hộp 20 chai 40 viên bao đường vien
Sulfathiazol 500mg Sulfathiazol 500mg   chai 100 vien nang vien
Menthana Menthol, Tinh dầu Bạc hà,  Tinh dầu đinh hương, tinh dầu quế, tinh dầu thông   hộp 1 chai 5ml dung dịch dầu xoa chai
Povidine 5% Povidin iodin     chai
ống hít Menthol 620 mg, Camphor 655 mg, Eucalyptol 170 mg     ống
Enervon Vitamin C, B1, B2, B5, B6, B12, Niacinamid, Calci Pantothenat    100 viên bao phim viên
Vitamin C 1g Vitamin C   Hộp 1 tuýp 10 viên sủi viên
Salbutamol 2mg Salbutamol sulfat    hộp 10 vỉ viên
Salbutamol-4mg Salbutamol sulfat   hộp 10 vỉ x 10 viên viên
Decolgen No Drowse Acetaminophen 500mg, Pseudoephedrin HCl 30mg     viên
Vitamin C 500 Acid ascorbic, Natri ascorbat   hộp 1 lọ 6 viên ngậm viên
Decolgen Ace Acetaminophen 500mg     viên
Vitamin C 50 Acid ascorbic 50 mg     viên
Decolgen forte Acetaminophen 500 mg, Chlorpheniramine maleate 2 mg, Phenylephrine hydrochloride 10 mg     viên
Menthana Menthol, Tinh dầu Bạc hà,  Tinh dầu đinh hương, tinh dầu quế, tinh dầu thông   Hộp 1 chai 10ml chai
Salbutamol 2mg Salbutamol sulfat   Chai 100 viên nén, viên
Acnes offensive cream (SXNQ: Rohto Pharmaceutical Japan) Glycyrrhetinic acid, resocin, sulfur     lọ
Remos IB Prednisolon     lọ
New V. Rohto Tetrahydrozolin hydroclorid, Dikali glycyrrhizinat, Clorpheniramin maleat, Pyridoxine hydroclorid, Panthenol, Kali L-Aspartat, Natri chondroitin sulfat     lọ
Rohto Kodomo soft (SXNQ Rohto Japan) Aminoethyl sulfomic, E Aminocaproic acid, Chlorpheniramin maleate, Potassium L-aspartat     lọ
Oxy 10 Hydrous benzoyl peroxide     lọ
Oxy 5 Hydrous benzoyl peroxide     lọ
Dybis  850mg Metformin HCl     viên
Cốm tiêu Acid citric, Natri hydrocarbonat     Chai
Multivitamin Các vitamin B1,B2,B5, B6, PP   Chai/100-Viên Bao Đường Viên
Pamin Paracetamol, Chlorpheniramin, riboflamin     Gói
Spiramycin 1500000 IU Spiramycin     Viên
Gyterbac Care Kali nhôm sulfat, Acid Boric, berberin clorid, phenol, menthol   Chai 90ml-thuốc nước Chai
Vitamin A-D Vitamin A Palmitat, Vitamin D3     viên
Hagimox 500 Amoxicilin trihydrat     vien
Hagimox 500mg Amoxicilin trihydrat     vien
Acetylcystein-200mg Acetyl cystein   Hộp 1 chai 80 viên viên
Biocalcium Calci lactat   Hộp 1 chai x 60 viên viên
Promethazin-15mg Promethazin hydroclorid   Hộp 5 vỉ x 20 viên bao đường viên
Acetylcystein-200mg Acetyl cystein   hộp 10 vỉ bấm x 10 viên nang viên
Biocalcium Calci lactat    Hộp 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên nén viên
Promethazin-15mg Promethazin hydroclorid    chai 40 viên hộp 30 chai viên
Pulmofar Dextromethorphan HBr, Clopheniramin maleat, Terpin hydrat, Natri benzoat, Kali guaiacolsulfonat   Chai 90ml dung dịch uống chai
Dầu nóng Methyl salicylat, long não, tinh dầu bạc hà     chai
CoolDrop Povidon     chai
Pulmofar Dextromethorphan HBr, Clopheniramin maleat, Terpin hydrat, Natri benzoat, Kali guaiacolsulfonat   Chai 90ml dung dịch uống(trẻ em) chai
Rumafar Cao đặc hải sắc, cao lỏng xuyên khung, bột mạn kinh tử, bột bạch chỉ, bột địa liền, bột phèn phi, tinh dầu quế, tinh dầu hương nhu trắng, tinh dầu tràm, Natri benzoat   Hộp 30 viên viên
Rượu Hoàng đế minh mạng Thục địa, Đỗ trọng, Nhân sâm, Câu kỳ tử, Ba kích, Hoàng kỳ, Đương quy, Cúc hoa, Đại táo, Viễn chí, Dâm dương hoắc..     lọ
Tiêu viêm xoang Bạch chỉ, thương nhĩ tử tế tân, bạc hà     lọ
Vitamin B1 250mg (thay đổi hàm lương, TC) Thiamin mononitrat     viên
Lincomycin 500mg Lincomycin     viên
Vixogan Diệp hạ châu đắng     lọ
Soigama Kim tiền thảo, ngải cứu, hoàng cầm, mộc hương, nghệ, đại hoàng, binh lang, chỉ thực, hậu phác     lọ
Amfacort Clobetasol     lọ
Tervit H Vitamin B1, B6, B12     viên
Opeazitro 250 Azithromycin     viên
Carvesyl  6,25mg Carvedilol     viên
Amfalgin Nimesulid     viên
Ampha E-400 DL-Alpha tocopherol acetat     viên
Amufast loperamid     viên
Bosamin (sản xuất nhượng quyền của Ampharco USA) Glucosamin, Cao Boswellia serrata, cao nghệ, cao hạt nho     viên
K-Cort Triamcinolon acetonid     tuýp
Lorafast 10mg Loratadin     viên
Omesoft Dầu cá omega 3     viên
Pharmax Cao nhân sâm, multivitamin, muối khoáng     viên
Pharmax G2 Cao nhân sâm, cao Bạch quả, Aloe vera, Multivitamin và muối khoáng     viên
Neurobion (SXNQ của Meck KgaA- Germany) Vitamin B1, B6, B12     viên
Amfacin Ciprofloxacin HCl     viên
Amfadol - 500mg Paracetamol     viên
Amfadol-Plus Paracetamol, Ibuprofen     viên
Amfamag-B6 Magnesi lactat dihydrat, Vitamin B6     viên
Ampha 3B Vitamin B1, B6, B12     viên
Glucoflex 250 Glucosamin sulfat kali clorid     viên
Glucoflex 500 Glucosamin sulfat kali clorid     viên
Orafort 200 Ofloxacin     viên
Ampha 3B Vitamin B1, B6, B12     viên
Becofort Vitamin B1, B6, B12     viên
Sylgan-S Cao Milk thistle, Cao Schisandra chinensis, Cao Phyllanthus niruri, Curcumin, Lecithin     viên
Flexoflex 250 Glucosamin sulfat kali clorid     viên
Cenicid Pseudoephedrine hydroclorid, Triprolidine hydroclorid     viên
Ampha BC complex 300 Vitamin B1, B6, B2, PP, B5, C     viên
Lipidcare 300 mg Fenofibrat     viên
Vitamin C  500mg Acid ascorbic 500mg     viên
Buscodona Hyoscin butyl bromid 10mg     viên
Paracetamol 500mg Paracetamol 500 mg     viên
Sorbitol 5g Sorbitol 5g   302 viên
Glubenine Acid glutamic 300mg; pyridoxin hydroclorid 5mg     viên
Methionin 250mg Methionin 250mg     viên
Mylenfa II Magaldrat, Simethicon     viên
Opeazitro 500 - 500mg Azithromycin     viên
Glucose 5% Dextrose monohydrat   chai 100ml chai
Amfuncid Clotrimazol     lọ
Opeazitro 100-100mg Azithromycin dihydrat     gói
Becofort Vitamin B1, B6, B12     viên
Opeazitro-200mg Azithromycin dihydrat     gói
Glucose 5% Dextrose monohydrat   chai 200ml chai
Griseofulvin - 5% Griseofulvin     Túyp
Dermofar (thay đổi TC, tá dược) Cloramphenicol,Dexamethason     Túyp
Orafar Acid benzoic, Acid Boric, Thymol, Menthol, Eucalyptol, methyl salicylat     Chai
Cefadroxil  500mg Cefadroxil   hộp 10 vỉ x 10 viên Viên
Mypara 150mg Paracetamol     Gói
Mypara 80mg Paracetamol     Gói
Neo-Allerfar - 25mg Diphenhydramin HCl     Viên
Enpovid 3B Vitamin B1, B6, B12     Viên
Enpovid C Vitamin C, B1, B2, B5, B6, B12, PP   Chai 100 Viên ViÊn
Pastitussin Menthol, Eucalyptol     Viên
Paracetamol 325mg Paracetamol     Viên
Tetracyclin 250mg Tetracyclin hydroclorid     Viên
Griseofulvin Griseofulvin     Viên
Cefadroxil  500mg Cefadroxil   Chai 200 Viên Viên
Tetracyclin 1% Tetracyclin hydroclorid     Túyp
Vitamin PP 50mg Nicotinamid     Viên
Biseptol 480 Sulfamethoxazol 400mg, Trimethoprim 80mg     Viên
Sorbitol Sorbitol 5g     Gói
Clathrimax - 250mg Clarithromycin     Viên
Vitamin PP 500 - 500mg Vitamin PP     Viên
Infecin - 1,5 MIU Spiramycin     Viên
Infecin - 750.000IU Spiramycin     Gói
Cephalexin 250mg Cephalexin     Gói
Vitamin C 500mg Vitamin C     Viên
Cloramphenicol 250mg Chloramphenicol     Viên
Cloramphenicol 250mg Chloramphenicol     Viên
Vitamin C 100mg Vitamin C     Viên
Vitamin C MKP 1000mg Vitamin C     Viên
Natri Bicarbonat 5g Natri bicarbonat     Gói
Neocin Neomicin     Chai
Gynapax Acid boric, Kali nhôm sulfat, Berberin, Menthol, Thymol     Gói
Vitamin C MKP-500mg Acid ascorbic     Viên
Vitamin B1  100 - 100mg/2ml Thiamin hydroclorid   Hộp 100 ống ống
Cloramphenicol - 250mg Cloramphenicol   Hộp 10 vỉ x 10 viên nang Viên
Dexone - 0,5mg Dexamethason   Chai 200 viên Viên