Danh mục thuốc 5.2


Dexone - 0,5mg Dexamethason   Chai 200 viên Viên 38
Natri Clorid - 0,9% Natri clorid   Hộp 1 lọ 10ml thuốc nhỏ mắt Lọ 1,800
Mebivic Paracetamol, Dextropropoxyphen   Hộp 2 vỉ x 10 viên Viên 300
Phloroglucinol 40 mg Phloroglucinol   hộp 6 ống ống 7,867
Efticol  0,9% Natri clorid   Lọ 10ml ống 2,000
Tyrotab Tyrothricin, Tetracain hydroclorid   hộp 10 vỉ x 8 viên ngậm Viên 238
Tetracain  0,5% Tetracain hydroclorid   Lọ 10ml ống 10,080
Vitarals Vitamin A, D2, E, B1, B2, B5, B6, PP, C   Hộp 1 chai x 20ml Chai 6,800
Bitalvic Paracetamol, Ibuprofen   Hộp 10 vỉ x 10 viên nang Viên 168
Allerfar - 4mg Chlorpheniramin   Hộp 10 vỉ x 20 viên Viên 40
Mangoherpin-100mg Mangiferin   Hộp 2 vỉ x 10 viên nang Viên 1,885
Natri Clorid - 0,9% Natri clorid   Hộp 1 lọ 10ml thuốc nhỏ mũi Lọ 1,780
Tyrotab Tyrothricin, Tetracain hydroclorid   Hộp 1 lọ x 24 viên Viên 271
Allerfar - 4mg Chlorpheniramin   lọ 400 viên Viên 25
Faba-Plus Vitamin C 1g Vitamin C     Viên 1,155
Dexamethason 0,5mg Dexamethason     Viên 567
Fulricomin Fursultiamin, vitamin B6, B2, B12, C, E     Viên 950
Thần kinh D3 Paracetamol, Phenolbarbital, cafein     Viên 55
Setald Paracetamol, phenobarbital, cafein     Viên 200
Franmoxy 500 Amoxicilin     Viên 1,385
Franpicin 500 Ampicilin     Viên 1,280
Cifga 500mg Ciprofloxacin     viên 820
Enteric Hỗn hợp calci lactat và vi khuẩn lactic, nhôm hydroxyd, kaolin   Vỉ xé 4 viên Viên 305
Tragutan Eucalyptol, menthol, tinh dầu gừng, tinh dầu húng chanh   Hộp 3 vỉ x10 viên Viên 517
Acemol Enfant-100mg Paracetamol     Viên 53
Vitamin B1-50mg Thiamin hydroclorid     Viên nén 45
Berberal - 10mg Berberin clorid     Viên 84
Vitamin C - 500mg Vitamin C   Chai 100 Viên Nang Viên 252
Spiramicin - 750.000IU Spiramycin     Gói 1,335
Paracetamol - 500mg Paracetamol     Viên 840
Plurivites Vitamin A, D2, B1, B2, B6, PP, calci pantothenat   Chai 250 viên Viên 65
Synervit Thiamin hydroclorid, Pyridoxin hydroclorid, Cyanocobalamin   Hộp 50 ống ống 1,891
Vitamin C 1g Vitamin C     Viên 1,400
Dưỡng huyết an thần Cam thảo, phục linh, táo nhân, tri mẫu, xuyên khung     Chai 22,000
Thiên vương bổ tâm Bá tử nhân, đan sâm, đương quy, huyền sâm, mạch môn, ngũ vị tử, nhân sâm, phục linh, sinh địa, thiên môn, toan táo nhân, viễn chí     Chai 22,000
Co-Padein Paracetamol, Codein phosphat     Viên 457
Ciprofloxacin 500 Ciprofloxacin     Viên 599
Vitamin B1 250mg Thiamin hydroclorid     Viên 210
Dầu gió nâu Menthol, methyl salicylat, tinh dầu bạc hà   H/50 lọ Chai 2,800
Vitamin C 500mg Vitamin C     Viên 255
Doginatil - 50mg Sulpirid     Viên 180
Phấn thoa da NadyROSA kẽm oxyd, acid boric, titan dioxyd     Chai 12
Maalox Nhôm hydroxyd gel khô 400mg tương đương 306mg nhôm hydroxyd , Magnesi hydroxyd 400mg     Viên 24
Nhân sâm bại độc Cam thảo, Cát cánh, Chỉ xác, Độc hoạt, Khương hoạt, Nhân sâm, Sài hồ, Tiền hồ, Bạch linh, Xuyên khung     Chai 2,500
Atussin Dextromethorphan HBr, Clorpheniramin Maleat, sodium citrate hydrous, ammonium chloride, guaifenesin   Siro Syrup 30ml Chai 10,616
Spasmebi - 40mg Alverin citrat     Viên 140
Terpin - Codein Terpin hydrat, Codein base   Vỉ 10 viên nén, hộp 10 vỉ Viên 160
Cefadroxil - 500mg Cefadroxil   Vỉ 10 viên nang, hộp 01 vỉ viên 1,100
Terpin - dextromethorphan Terpin hydrat, Dextromethorphan, Natri benzoat     Viên 155
Vitamin C 50 - 50mg Vitamin C     Viên 94
Vitamin C 500 - 500mg Vitamin C     Viên 800
Tragutan Eucalyptol, Tinh dầu gừng, Tinh dầu húng chanh, Menthol, tinh dầu tràm úc     Viên 254
Tragutan Eucalyptol, Tinh dầu gừng, Tinh dầu húng chanh, Menthol     Viên 295
Vitamin C 0,1g Vitamin C     viên 65
Vitamin C 50mg Vitamin C   Chai 50 viên Ngậm Viên 90
ống hít Inhaler Menthol, long não, tinh dầu tràm, tinh dầu bạc hà, thymol     ống 1,800
Vitamin C 250mg Vitamin C   Chai 100 Viên Viên 165
Toplexil Oxomemazin, Guaifenesin   H/24v;T/260H Viên 14
Xi rô Phenergan 0,1% Promethazin   Hộp 1 chai 90ml, chai 8
Kem bôi da Phenergan 2% Promethazin     tube 7
Paracetamol Winthrop-500mg Paracetamol     Viên 21
Vitamin C 500mg Vitamin C     Viên 280
Erythromycin 500mg Erythromycin     Viên 1,100
Alaxan FR Ibuprofen, Acetaminophen   Viên Nén 5x20 viên Viên 853
Vitamin C - 500mg Vitamin C   Hộp 10 viên bao/10 Viên Viên 262,500
Dầu gió nâu Menthol, methyl salicylat, tinh dầu bạc hà   H/1 chai Chai 6,200
Atussin Dextromethorphan HBr, Clorpheniramin Maleat, sodium citrate hydrous, ammonium chloride, guaifenesin   Siro Syrup 60ml Chai 13,041
Cefadroxil - 500mg Cefadroxil   Vỉ 10 viêng nang,hộp 10 vỉ viên -93
Vitamin C 50mg Vitamin C   Chai 20 viên Ngậm Viên 125
Xi rô Phenergan 0,1% Promethazin   hộp 1 chai 125ml xi rô thuốc chai 9
Alaxan FR Ibuprofen, Acetaminophen   Viên Nén 25x4 viên Viên 853
Mexcold 325 Paracetamol   Hộp 25 vỉ x 20 viên, chai 200 viên Viên 210
Mexcold 500 Paracetamol   Hộp 10 vỉ x 10 viên, chai 500 viên Viên 232
Nymxin Paracetamol, Codein   Hộp 10 vỉ x 10 viên, chai 200 viên nang Viên 614
Nicol fort Paracetamol, trimeprazin tartrat, codein   chai 200 viên viên 751
Mexcold 100 Paracetamol   Chai 500 + chai 200 Viên 164
pms-Opxil 250mg Cephalexin   ộp 10 vỉ x 10 viên, chai 200 viên Viên 1,155
pms-Opxil 500mg Cephalexin   Hộp 10 vỉ x 10 viên, chai 200 viên Viên 1,890
pms-Pharmox 250mg Amoxicilin trihydrat   Hộp 10 vỉ x 10 viên, chai 200 viên Viên 866
pms-Pharmox 500mg Amoxicilin trihydrat   Hộp 10 vỉ x 10 viên, chai 200 viên nang Viên 1,386
Mexcold 200 Paracetamol   Chai 200  viên Viên 205
Mexcold Plus Paracetamol, cafein   Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên, Chai 200 viê Viên 473
Kamoxazol 960 mg Sulfamethoxazol, Trimethoprim   Hộp 100 viên Viên 4,776
Dogtapine Sulpirid   Chai 100 viên Viên 18,255
Nergamdicin Nalidixic acid   Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 10,913
Hydrocolacyl Prednisolon   Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 2,217
Khaparac 250mg Acid mefenamic   hộp 2vỉ x 10viên Viên 1,897
Cloramphenicol Chloramphenicol   Hộp 10 vỉ x 10 viên nang Viên 4,357
Hydrocolacyl Prednisolon   hộp 10 vỉ x 20 viên Viên 3,699
Viên sáng mắt Thục địa, Hoài sơn, Sơn thù, Mẫu đơn bì, Trạch tả, Bạch linh,..     Hộp 11,000
Thập toàn đại bổ Bạch thược, Bạch truật, Cam thảo, Đảng sâm, Đương quy, Phục linh, Quế, Thục địa, Xuyên khung, Hoàng kỳ     Hộp 12,500
Codeforte Codein, Guaifenesin, Clopheniramin     hộp 13,000
Hoàn bổ thận âm Thục địa, Hoài sơn, Thạch hộc, Tỳ giải, Táo nhục, Khiếm thực     Hộp 9,000
Ciprofloxacin 500mg Ciprofloxacin     Viên 500
Metronidazol 250mg Metronidazol     Viên 100
Berberin BM Berberin clorid, ba chẽ, mộc hương   Lọ 100 viên Viên 39
Midamox 250 Amoxicilin trihydrat     Viên 760
Midamox 500 Amoxicilin trihydrat     Viên 1,500
Ceframid Cephalexin monohydrat     Viên 960
Midefix 200 Cefixim trihydrat     Viên 8,400
Vitamin A-D Vitamin A 2500IU, Vitamin D3 250IU     Viên 350
Cinarizin 25mg Cinarizin   Hộp 4 vỉ x 25 viên Viên 500
Loberin (Loberin: VNB-0530-00) Berberin clorid, Mộc hương, Ba chẽ     Viên 240
Thuốc ho bổ phế Naphar Bạch linh, Tỳ bà diệp, Ma hoàng, Thiên môn đông, Bạc hà, Cam thảo, Cát cánh, Tang bạch bì, Mơ muối, Bách bộ, Bán hạ,Td Bạc hà     Viên 320
Hoàn bổ thận âm Thục địa, Tỳ giải, Hoài sơn, Táo nhục, Thạch hộc, Khiếm thực     Hộp 9,000
Thần kinh số II Paracetamol, Cafein, Phenobacbital     Viên 75
Bổ trung ích khí Đương quy, Sài hồ, Phòng đẳng sâm, Bạch truật, Hoàng kỳ,…     hộp 20,300
Điều kinh hoàn ích mẫu, Ngải cứu, Hương phụ, Sinh địa, Hà thủ ô đỏ     Hộp 7,500
Lincomycin - 500mg Lincomycin   Hộp 5 vỉ x 10 nang Viên 720
Hoàn phong thấp Hy thiêm, Ngưu tất, Quế nhục, Cẩu tích, Sinh địa, Ngũ gia bì     Hộp 11,900
Bổ phế chỉ khái lộ Bạch linh, cát cánh, tỳ bà diệp, ma hoàng, Thiên môn đông, Bạc hà diệp, Bán hạ chế, Cam thảo..     Hộp 12,000
Nifedipin Nifedipin     Viên 250
Thuốc uống tiêu độc Sài đất, Thương nhĩ tử, Kim ngân, Hạ khô thảo, Thổ phục linh     ống 320
Korcin Dexamethason acetat, Cloramphenicol     viên 1,368
Amoxicilin 250 Amoxicilin trihydrat     viên 500
Eyelight Ganat Dầu gấc, viatmin E thiên nhiên     viên 771
Gluco C Vitamin C, Glucose     viên 81
Cốm bổ trẻ em Thiamin hydroclorid, Riboflavin, Pyridoxin hydroclorid, Nicotinamid, Calci pantothenat, calci gluconat, calci phosphat   Chai 50g Chai 4,468
Taginba Plus Cao bạch quả, magnesi oxyd, vitamin B1, B2, B5, B6, PP     viên 1,948
Vitamin C 100mg (thay đổi TC) Vitamin C     viên 50
Acezin 5mg Alimemazin     viên 81
Aticef 500mg Cefadroxil     vien 2,310
Vitamin C 500mg Vitamin C     viên 265
Hagimox 250mg Amoxicilin     viên 773
Hapenxin 500mg Cephalexin   vỉ 10 viên viên 1,617
Eugica Fort Eucalyptol, Tinh dầu gừng, Tinh dầu tần, Menthol     viên 386
Siro thuốc Eugica Cồn bọ mắm, eucalyptol, natri benzoat, siro viễn chí, siro vỏ quýt, siro húng chanh, cao lỏng núc nác..   chai 60ml chai 11,760
Gyterbac Care Kali nhôm sulfat, Acid Boric, berberin clorid, phenol, menthol   chai 250ml chai 9,660
Hapenxin 500mg Cephalexin   chai 200 viên viên 14,090
Siro thuốc Eugica Cồn bọ mắm, eucalyptol, natri benzoat, siro viễn chí, siro vỏ quýt, siro húng chanh, cao lỏng núc nác..   chai 100ml chai 13,500
Enteric Hỗn hợp calci lactat và vi khuẩn lactic, nhôm hydroxyd, kaolin   chai 60 viên nang viên 315
Acemol Enfant-100mg Paracetamol   chai 100 viên nén/100mg viên 4,410
Alumina Nhôm hydroxyd, Calci carbonat, Magnesi carbonat, Atropin sulfat   hộp 15 chai/60 viên nén viên 11,550
Aspartam Aspartam   hộp 100 gói gói 315
Enervon Vitamin C, B1, B2, B5, B6, B12, Niacinamid, Calci Pantothenat   hộp 100 viên nén viên 1,231
Betalgine F Vitamin B1; B6; B12     viên 483
Plurivica Vitamin B1; B2; B6; B12; PP; D2, cal ci gluconat; calci phosphat   chai 40g chai 4,935
Nước vô khuẩn để tiêm Nước vô khuẩn để pha tiêm     ống 650
Aluminium Phosphat Gel Gel phosphat nhôm     gói 1,600
Betalgine Vitamin B1; B6; B12   chai 80 viên viên 368
Calcium Stada Vitamin C, PP Calci glucoheptonat, Acid ascorbic, Nicotinamid, Acid hypophosphorous   hộp 24 ống/5ml ống 1,600
Clarithromycin Stada 500 mg Clarithromycin   hộp 2vỉ/10 viên nén viên 5,000
Ketoconazol Stada 200 mg Ketoconazol   hộp 2 vỉ/10 viên   800
Povidone Povidon K 30   hộp 1 chai 20ml chai 2,688
Azicine - 250 mg Azithromycin dihydrat   hộp 6 gói/1.5g gói 3,084
Decolgen Forte PS Acetaminophen 500mg, Clorpheniramin maleat 2mg, Pseudoephedrin HCl 30mg   hộp 10 vỉ*10 viên nén viên 676
Decolgen No Drowse Acetaminophen 500mg, Pseudoephedrin HCl 30mg     viên 676
Partamol 325 Paracetamol   hộp 10 vỉ/10 viên viên 80
Alphachymotrypsine Choay Chymotrypsin 21micro katals   hộp 20 viên viên 29,680
Decolgen Ace Acetaminophen 500mg     viên 551
Garlicur Tinh dầu tỏi, Tinh dầu nghệ   hộp 10*10 viên viên 240
Clarithromycin  250mg Clarithromycin   hộp 2 vỉ/10 viên viên 3,000
Enervon Vitamin C, B1, B2, B5, B6, B12, Niacinamid, Calci Pantothenat   hộp 30 viên nén viên 1,231
Plurivica Vitamin B1; B2; B6; B12; PP; D2, cal ci gluconat; calci phosphat   chai 80g chai 7,140
Clarithromycin Stada 500 mg Clarithromycin   hộp 5 vỉ/6 viên viên 5,000
Ketoconazol Stada 200 mg Ketoconazol   hộp 10 vỉ/ 10 viên   800
Partamol 325 Paracetamol   chai 100 viên viên 80
Terpin-Dextromethorphan Terpin hydrat, Dextromethorphan     vien 155
Doginatil - 50mg Sulpirid   Hộp 3 vỉ x 10 viên nang 8/14/2008 180
Cefalexin - 500mg Cephalexin     vien 930
Spasmebi - 40mg Alverin citrat     vien 140
Terpin - Codein Terpin hydrat, Codein base     vien 160
Cefalexin - 250mg Cefalexin   Hộp 24 gói x 3g thuốc bột uống vien 1,100
Tiphadol 325 Paracetamol   hộp 10 vỉ/10 viên viên 126
Tiphadol 650mg Paracetamol   hộp 10 vỉ/10 viên viên 200
Cefaclor - 125mg Cefaclor   hộp 20 gói/3,2g gói 1,890
Cefaclor - 250mg Cefaclor   hộp 10 vỉ/10 viên viên 2,310
Cefuroxim 125mg Cefuroxim   hộp 2 vỉ/5 viên viên 2,205
Amoxicillin 250 mg Amoxicilin   hộp 20 gói/3g viên 990
Ampicillin 250mg Ampicilin     viên 525
Cefixim 200 Cefixim   hộp 1 vỉ/ 10 viên viên 5,040
Tiphadol 500 Paracetamol   hộp 10 vỉ/10 viên viên 168
Tiphadol 325 Paracetamol   lọ 100 viên viên 126
Amoxicillin 250 mg Amoxicilin   hộp 100 vỉ/10 viên viên 578
Dầu nóng cây gậy Menthol, Methylsalysilat     chai 4,600
Kem bôi da Kélog Ketoconazol     lọ 7,200
Thuốc bôi da Avi-05 -80.000đv Vitamin A     lọ 9,400
Thuốc bôi da Maica-10% Acid boric, xanh methylen, glycerin     lọ 3,400
Thuốc gội đầu Kélog Ketoconazol   Lọ nhưa 24ml chai 8,000
Thuốc rửa phụ khoa Meseptic Metronidazol     chai 6,000
Kem xoa bóp cây gậy Menthol, Methyl salicylat     lọ 8,000
Thuốc gội đầu Kélog Ketoconazol   gói 6ml thuốc nước chai 2,000
Vitamin A-D Vitamin A Palmitat, Vitamin D3     Viên 85
Hapenxin 250-250mg Cephalexin hydrat     gói 1,404
Mitux-200mg Acetyl cystein     gói 815
Mitux-200mg Acetyl cystein     gói 989
Lopenca Paracetamol, Ibuprofen     viên 187
Patest-250mg Mephenesin     viên 127
Stoccel P Aluminium phosphat gel 20%     gói 1,701
Amoxicilin 500 Amoxicilin trihydrat     viên 855
Beplex C VitaminC, B1, B6, B2, PP     viên 215
Hagimox 500 Amoxicilin trihydrat   Hộp 10 vỉ x 10 viên viên 1,294
Sorbitol Sorbitol 5g     gói 864
Coldacmin Paracetamo 325mg, Chlorpheniramin 4mg     viên 270
Hagimox 250mg Amoxicilin     gói 1,320
Rovas 1,5 MIU Spiramycin     viên 1,870
Rovas 3 MIU Spiramycin     viên 3,521
Rovas 750.000 IU Spiramycin     gói 1,502
Coldacmin Paracetamol, Chlorpheniramin     viên 258
Metronidazol-250mg Metronidazol     viên 123
Hagimox 500 Amoxicilin trihydrat   Chai 200, 500 viên nang viên 1,201
Anogin Paracetamol     viên 120
Anogin quinin Paracetamol 200mg, quinin sulfat 50mg     viên 300
Toplizil Oxomemazin hydroclorid, guaifenesin, Paracetamol   Hộp 1 tuýp 24 viên nang Viên 250
D-Cotatyl Mephenesin   Hộp 2 vỉ, 10 vỉ x 25 viên bao đường Viên 190
Flumax Paracetamol, Clopheniramin maleat   Hộp 10 vỉ x 10 viên nén Viên 154
Anogin Paracetamol   Hộp 10 vỉ x 10 viên nén Viên 120
Vitamin B1+ B6 + B12 Vitamin B1, B6, B12   Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim viên 210
Parepemic Loperamid hydroclorid   Hộp 10 vỉ x 10 viên nang Viên 210
Prednicor-F Dexamethason acetat   Hộp 20 vỉ x 20 viên nén tròn viên 70
Ho long đờm TVP Terpin hydrat, Natri benzoat   Chai 400 viên nén Viên 84
Anogin quinin Paracetamol 200mg, quinin sulfat 50mg   Hộp 10 vỉ x10 viên bao phim Viên 300
Anogin quinin Paracetamol 200mg, quinin sulfat 50mg   Hộp 10 vỉ x10 viên bao phim Viên 300
Anogin quinin Paracetamol 200mg, quinin sulfat 50mg   Hộp 10 vỉ x10 viên bao phim Viên 300
Banalcine - 500mg Paracetamol   Hộp 10 vỉ x 10 viên nén dài Viên 132
Banalcine 500mg Paracetamol   Hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng Viên 132
Neo-corclion Terpin hydrat 100mg, Dextromethorphan hydrobromid 10mg   Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 210
Theratussine Alimemazin tartrat 5mg   Hộp 10 vỉ x 25 viên Viên 100
Piromax-10mg Piroxicam   Hộp 10 vỉ x 10 viên nang Viên 210
Piantawic Paracetamol, Ibuprofen   Hộp 10 vỉ x 10 viên viên 280
Terpinzoat Terpin hydrat, Natri benzoat   Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 126
Optafein Paracetamol, cafein   hộp 10 vỉ x 25 viên, Hộp 10 vỉ x(12v +13v) Viên 89
Spacmarizine Dipropylin   Hộp 20 vỉ x 15 viên nén Viên 175
Facolmine Paracetamol, clorpheniramin   Hộp 5 vỉ x20 viên Viên 147
Amoxicilin 250mg Amoxicilin     Viên 446
Amoxicilin 500mg Amoxicilin trihydrat     Viên 777
Amoxicilin-250mg Amoxicilin     gói 895
Amoxicilin 500mg Amoxicilin trihydrat   Chai 200 Viên 945
Pectol D Dextromethorphan, Terpin hydrat, natri benzoat, cao cát cánh, cao bán hạ, cao viễn chí, bột bìm bìm     hộp 8,000
Pectol D Dextromethorphan, Terpin hydrat, natri benzoat, cao cát cánh, cao bán hạ, cao viễn chí, bột bìm bìm     hộp 5,000
Pectol D Dextromethorphan, Terpin hydrat, natri benzoat, cao cát cánh, cao bán hạ, cao viễn chí, bột bìm bìm   hộp/30 viên viên 9,000
Fumalene An tức hương, Eucalyptol, menthol, terpineol   chai 60ml chai 6,000
Rumafar Cao đặc hải sắc, cao lỏng xuyên khung, bột mạn kinh tử, bột bạch chỉ, bột địa liền, bột phèn phi, tinh dầu quế, tinh dầu hương nhu trắng, tinh dầu tràm, Natri benzoat     viên 7,000
Acnol 10 Hydrous benzoyl peroxide     lọ 10,000
Quintol Menthol, Eucalyptol, Thymol, Long não, terpin hydrat   hộp/30 viên viên 15,000
Sagofene-0,33g Natri thiosulfat   hộp 30 viên viên 6,000