Danh mục thuốc số 3.1


Acetazolamid Acetazonamid Uống, viên 250mg Hộp 100 viên
Acetylcystein Aceblue Uống, gói 100mg   Hộp 10 gói 
Acetylcystein Aceblue Uống gói 200mg  Hộp 10 gói 
Acetylcystein Cadimusol Uống, gói 200mg  Hộp 16 gói 
Acetylcystein Acetylcystein Uống, gói 200mg   Hộp 25 gói 
Acetylcystein Acetyl-cystein 200mg Uống, viên 200mg Hộp 100 viên
Acetylcystein Mitux Uống, gói 200mg Hộp 25 gói
Acetylsalycilic Aspirin 100 Uống, viên 100mg Vỉ 10 viên bao phim
Acyclovir Avircrem Dùng ngoài, tuýp 5g Hộp 1 tuýp
Acid Fusidic 2% + Betamethasone 0,064% Bividerm 5 gam Bôi ngoài Hộp 1 tuýp 5g
Alimemazin Theratussin Uống, viên 5mg Vỉ 25 viên
Alpha chymotrypsin Alpha DK Uống; viên 4,2mg    hộp 20 viên 
Alpha chymotrypsin Alphatrypa 4.2mg Uống; viên 4,2mg   Hộp 20 viên
Alpha chymotrypsin Mipharmco Uống; viên 4,2mg    Hộp 2 vỉ thiếc x 10v 
Alpha chymotrypsin AlphaDK Tiêm truyền 5000UI Hộp 5 ống+dung môi
Almitrin 30mg+Raubasin Dubalxin Uống Hộp 30 viên
Ambroxol HCL  Babysolvan Uống, chai 15mg/5ml Hộp 1 chai 60ml
Amlodipin Hasanlor 5 Uống, viên 5mg Hộp 30 viên
Amlodipin 5 mg Apitim 5 Uống, viên 5 mg Hộp 2 vỉ* 10 viên
Amoxycilin  Midamox  Uống, viên 500mg    Hộp 100 viên
Amoxycilin  Ozirmox Uống, viên 500mg   Vỉ 10 viên
Amoxycilin  Moxacin  Uống, gói 250mg  Hộp 12 gói
Amoxicilin Hagimox Uống, viên 500mg Vỉ 10 viên capsuls
Amoxicilin Hagimox Uống; gói 250mg Hộp 25 gói
Amoxicilin + acid clavulanic Klametin  Uống, viên 500mg +125mg  Hộp 12 viên
Amoxicilin(TBN)+ Clavuclanat Potassium Klamentin 250mg Uống viên 312,5mg Hộp 10 gói
Amoxicilin + cloxaxilin Faclacin-2  Uống, viên 250mg + 250mg   Hộp 20 viên 
Ampicilin + sulbactam Hasulaxin  Uống, viên 375mg   Vỉ 10 viên 
Ampicilin + sulbactam Bipisyn 1,5 gam  Tiêm, lọ 1g + 0,5g   Hộp 1 lọ 
Ampicilin (muối natri) Ampicilin 1g  Tiêm, lọ 1g  Hộp 50 lọ
Arginin -HCL Saganin -H  Uống, viên 200mg    Hộp 60 viên 
Arginin tidiacate Bonliv  Uống, viên 200mg   Hộp/6 vỉ x 10 viên nang
Arginin tidiacate Euformin Uống viên 200mg 10 viên/vỉ
Arginin tidiacicate Atticmin Viên  uống 200mg Hộp 100 viên, nang mềm
Arginin tidiacicate +VTM C,B1,B2 Melivo Uống, viên nang mềm 200mg Hộp 60 viên
Arginine Tidiacicate 200 mg
Vitamin C………..70mg
Vitamin B2…….5mg
Vitamin B1……10mg
Meleto Uống, viên 200mg Hộp/12 vỉ x 5 viên
Arginin tidiacate+vtmC,B1,B2 Gininvit Uống 5 viên/vỉ
Attapulgit+Nhom hydrocid+magie carbonat Vitapulgit Uống, gói 3,3 g Hộp 30 gói
Atovastatin AtorHasan 10 Uống, viên 10mg H/30 viên
Atropin sulfat Atropin  Tiêm; ống 0,25mg   Hộp 100 ống cổ bồng
Azithromycin Azithromycin  Uống; viên 250mg   Hộp 6 viên 
Bacillus subtilis Bidisubtilis   Uống, gói 1g   Hộp 20 gói
Bari sulfat Barisub   Uống; gói 120g  Hộp 10 gói
Benzylpenicilin Zentopeni CPC1  Tiêm, lọ 1.000.000 đv  Hộp 50 lọ 
Berberin Hydroclorid 25mg + Ba chẽ 100mg + Mộc hương 150mg Berberin BM Uống, viên nang 275mg Hộp 10 vỉ x 10 viên nang 
Buflomedil (hydroclorid) Neubudil  Tiêm, ống 50 mg   Hộp 10 ống 
Calci+VTM D3 Dopiro - D  uống; viên 400mg  Vỉ 10 viên nang mềm
Calci + B1+B6+B2  Calci - B forte Siro uống 100 ml Hộp 1 chai
Calcitriol Rofcal  Uống; viên 0,25mcg   vỉ 10 viên 
Captopril Captopril 25mg  Uống, viên 25mg   Hộp 100 viên
Captopril Caporil 25mg  Uống, viên 25mg   Hộp/3vỉ x 10 viên nén
Cefaclor Dentafar  Uống, gói 125mg   Hộp 12 gói 
Cefaclor Cefaclorvid Uống, viên 250 mg Vỉ 12 viên
Cefadroxil Drofaxin  Uống, gói 250mg    Hộp 10 gói 
Cefadroxil Cadidroxyl 250 Uống; gói 250mg Hộp 14 gói
Cefalexin Vialexin  Uống, viên 500mg    Hộp 100 viên 
Cefalexin Cephalexin 250mg  Uống, viên 250mg   Hộp 10 vỉ x 10 viên
Cefalexin Cephalexin 250mg  Uống, gói 250mg   Hộp 10 gói
Cefalexin DOSEN Uống, viên 500mg   Hộp 100 viên 
Cefixim Mecefix  Uống, gói 50mg      Hộp 10 gói 
Cefixim Mecefix  Uống, viên 200mg    Hộp 10 viên 
Cefixime Cefimvid 100 Uống, gói 100mg Hộp 10 gói
Cefotaxim Zefpocin Tiêm, lọ 1g Hộp 1 lọ + dm
Cefotaxim  Cefovidi 1g Tiêm, lọ 1g/20ml Hộp 1 lọ 20ml
Cefradine Fradotic  Uống, viên 500mg   vỉ 10 viên 
Cefradine Cefradine 1g Tiêm, lọ 1g Hộp 10 lọ
Cefftriaxon Trikason  Tiêm, ống 1g  Hộp 01 lọ
Cefuroxim Quincef 250  Uống, viên 250mg  Hộp 10 viên
Cefuroxim Zisnaxime  Uống, viên 250mg   Hộp 10 viên 
Cefuroxim Zisnaxime  Uống, gói 125mg   Hộp 10 gói 
Cefuroxim Midancef  Uống, gói 125mg   Hộp 10 gói 
Cefuroxim Midancef Uống, viên 500mg Hộp 10 viên
Cefuroxim (nguyên liệu châu Âu) Ceftume Tiêm, lọ 750mg Hộp 01 lọ + dm
Cefuroxim Cadiroxim 500 Uống, viên 500mg Vỉ 5 viên bao phim
Cefuroxime Zentonacef Uống, viên 500mg Hộp 1 vỉ x 10 viên 
Cefuroxim (nguyên liệu châu Âu) Hagiant 750mg Tiêm, lọ 750mg Hộp 1 lọ + 1 ống dung môi
Cefuroxime Zentonacef Uống, viên 250mg Hộp 1 vỉ x 10 viên 
Cefuroxime 250mg Zidunat Viên 250mg 5 viên x 2 vỉ
Cephalexin monohydrrat Ceframid 500mg Uống,viên500mg Hộp 10 vỉ x 10 viên
Cimetidin Cimetidin  Tiêm, ống 200mg   Hộp 10 ống 
Cinnarizin Cinarizin 25mg  Uống, viên 25mg   Vỉ 25 viên
Cinnarizin Devomir  Uống, viên 25mg    Hộp 30 viên 
Ciprofloxacin Mekociprox Uống, viên 500mg   Hộp 30 viên 
Ciprofloxacin Ciprofloxacin Uống, viên 500mg  Hộp 100 viên
Ciprofloxacin  Hadolmax Nhỏ mắt,  0,3%, 5ml 1 lọ/hộp
Ciprofloxacin Cifga 500mg Uống, viên 500 mg hộp 2 vỉ x 10 viên
Chlorpromazil Aminazin 1,25% Tiêm, ống 25mg Hộp 20 ống
Chlopromazin Aminazin 25 mg Uống, viên 25mg Lọ 500 viên
Clarithromycin Hasanclar 250  Uống, viên 250mg   H/ 30 viên
Clarithromycin Clathrimax  Uống, viên 250mg    Vỉ 8 viên 
Clarithromycin Clarithromycin 250 mg  Uống, viên 250mg   Hộp 14 viên
Clarithromycin Clarithromycin  Uống, viên 500mg   Hộp 2 vỉ x 5 viên
Clindamycin ( NL C.Âu) Fabaclin C Viên, uống 150mg Hộp 2 vi x 10 viên
Cloramphenicol Cloramphenicol  Tiêm, lọ 1g    Hộp 25 lọ
Cloramphenicol  Cloramphenicol 0,4% Nhỏ mắt, lọ 0,4%/5ml Hộp 1 lọ
Cloramfenicol+ Hydrocortisol Mỡ tra mắt Clorocina- H Tuýp 4g Tra mắt
Clorphenamin (hydrogen maleat) Chloroheniramin 4mg  Uống, viên 4mg   Vỉ 20 viên
Codein + Terpin Pharcoter  Uống, viên 100mg +10mg   Vỉ 10 viên
Codein bazo 5mg + Guaifenesin 100mg + Tecpinhydrat 120 mg  Amucopect Viên nang Pellet (hoa cải) Hộp 10 vỉ x 10 viên
Colchicin Dochicin  Uống, viên 1mg  Hộp/2 vỉ x 10 viên nén
Dexamethazol Dexamethason 4mg Tiêm, ống 4 mg Hộp 10 ống
Dextrmethorphan + Diprophylin + Lysozym Recotus  Uống, viên 30mg+100mg+20mg  Vỉ 10 viên
Diacerein Galaxda  Uống, viên 50mg    Hộp 30 viên
Diclofenac Diclofenac  Tiêm, ống 75mg/3ml   Hộp 10 ống
Diclofenac Diclofenac  Uống, viên 50mg     Vỉ 10 viên
Diclofenac Natri 100mg Diclovat Viên đặt 100mg  Hộp 10 viên 
Dimedrol Dimedrol Tiêm, ống 10mg/1ml Hộp 100 ống cổ bồng
Diosmectit Smicfa Uống, gói 3g Hộp 30 gói
Diosmetit 3,76g Stamece Uống, gói 3,76g Hộp 30 gói
Dotamizol Domitazol Uống, viên bao đường 250mg Hộp 50 viên
Drotaverin Hydroclorid Pyme Nospain  Tiêm, ống 40mg   Hộp 10 ống
Epinephrin (adrenalin) Adrenalin  Tiêm, ống 1mg    Hộp 10 ống cổ bồng