Danh mục thuốc số 3.2


Erythromycin Ery - Mekophar  Uống, gói 250mg  Hộp 30 gói x 2,5g
Fenofibrate Fenbrat 100mg Uống viên 100mg Hộp 3 vỉ x 10 viên nén
Furosemid Furocemid  Tiêm, ống 20mg/2ml Hộp 10 ống
Furosemid Furosemid 40mf Uống, viên 40mg Hộp 300 viên
Galantamin Paralys 2,5mg/ml  Tiêm; ống 2,5mg/1ml  Hộp 10 ống
Gentamycin Gentamycin 40 mg  Tiêm, ống 40mg   Hộp 10 ống
Gentamycin Gentinex 0,3% DD nhỏ mắt: Lọ 0,3% - 5ml Hộp 1 lọ
Gentamycin Zency Tiêm, ống 80mg Hộp 10 ống x 2 ml
Ginkgo biloba Thekan  Uống, viên 40mg   Hộp 60 viên
Ginkgo biloba + 11vitamin+7khoáng chất Pharneton G  Uống, viên nang mềm  Vỉ 15 viên
Ginkgo biloba Bilokan Uống, viên 40mg Hộp 30 viên
Ginkgo biloba Extra 80mg Vistakan Hống, viên nang mềm 80mg H/3 vỉ x 10 viên
Ginkgo biloba 40mg + Vitamin A, C , E, B1 , B6 Bravine Viên Hộp 6 vỉ x 10 viên
Glucosamin (sulfat) Ibasamin  Uống, viên 250mg    Hộp 100 viên
Glucosamin (sulfat) Glucosamin 250mg  Uống, viên 250mg    Hộp 100 viên
Glucosamin (Sulfat) Epoglu Uống, viên 250 mg Hộp/100 viên
Glucose Glucose 10% Tiêm truyền,chai 10%, 500ml Hộp 20 chai
Glucose Glucose 30% Tiêm truyền; ống 30%, 5ml 50 ống/hộp
Glucose + Natri clorid + Natri citrat Oresol 27,5g Uống, gói 27,5g Hộp 100 gói
Glucose Glucose 5%  Tiêm truyền, chai 5%,500ml  Hộp 20 chai
Glycyl funtumin (hydroclorid) Aslem  Tiêm; ống 0,3mg/1ml  Hộp 10 ống
Griseopulvin Mỡ Griseofulvin Dùng ngoài: tuýp 10 g Hộp 1 tuýp
Haloperidol Haloperidol  Uống; viên 1,5mg  Hộp 50 viên
Huyết thanh kháng độc tố uốn ván 1500UI SAT Tiêm, ống 1500IU Hộp 20 ống
Kali clorid Kaliclorid 10% Tiêm, ống 1g/10ml  Hộp 10 ống
Ketoconazol Ketoconazol Uống, viên 200mg   Hộp 10 viên
L - Arginin hydroclorid Newliverdine Uống, viên nang mềm 200 mg H/12 vỉ x 5 viên
L - Ornithin L - Aspatat Mezathin Viên nang uống 500mg Hộp 60 viên nang mềm
Levomepromazin Levomepromazin Uống, viên 25mg  Lọ 100 viên
Lidocain  (hydroclorid) Ldocain 2% Tiêm, ống 2%/2ml   Hộp 100 ống
Loratadin Clanoz Uống, viên 10mg Hộp 20 viên
Manitol Manitol 20% Tiêm truyền, 20% chai 250ml  Hộp 30 chai
Mangiferin Mangoherpin Uống, viên 100mg Hộp 20 viên
Mangiferin Mangohepin 2% Dùng ngoài, tuýp 2%/5g Hộp 1 tuýp
Mangiferin Mangohepin 5% Dùng ngoài, tuýp 5%/5g Hộp 1 tuýp
Magnesi sulfat Magiesulfat 15% Tiêm, ống 15%/10ml Hộp 10 ống
Mebendazol  Mebendazol 500mg  Uống, viên 500mg  Hộp 1 viên
Meloxicam Zival  Uống; viên 7,5mg  Vỉ 10 viên bao phim
Metformin Glucofast  Uống, viên 850mg   4 vỉ x 15 viên
Metformin HCl Glucofine Uống, viên 500mg Hộp/5 vỉ x 10 viên
Methyl prednisolon Soli- medon Tiêm lọ 40mg Hộp 1 lọ
Methyl Prednisolon Tomethrol 4mg Uống, viên 4mg Hộp 30 viên
Methyl Prednisolon Zentoprednol 16 Uống, viên 16 mg Hộp 30 viên
Metronidazol Metronidazol  Tiêm truyền, chai 500mg/100ml  Hộp 1 chai TT
Metronidazol Metronidazol Uống, viên 250mg Hộp 100 viên
Metronidazol+Miconazol Cindem Viên đặt 500mg +100mg Hộp 14 viên
Metronidazol +
Acetylspiramycine
Sansvigyl Uống, viên nén 125mg +100mg Hộp 20 viên
Vit A 1000UI, Vit D3 200UI, Vit B1 1mg, Vit B6 1mg, Vit PP 5mg, Vit C 30mg, Vit B2 1mg, Vit B5 1mg, Mg 3mg, Zn 0,15mg, Mn 0,02mg, Ca 35mg, Fe 3,4mg, Cu 1mg, KI 0,0026mg. Usaton Viên uống Hộp 10 vỉ x 10 viên
Mỡ Tetracyclin 1% Tetracyclin 1% Dùng ngoài Hộp 100 tuýp
Multivitamin Amovita  Uống, viên  Hộp 60 viên
Multivitamin Hommax Multivitamin + Lysin15mg + Taurin10mg + Muối khoáng Hộp 20 viên
Multivitamin Fokids  Uống, Siro 100ml  Lọ 100 ml
Multivitamin (9 vit) Talovite Uống Hộp 30  nang mềm
Multivitamin Capharcomin Viên nang mềm uống Hộp 60 viên
Natri clorid Natriclorid 0,9%  Thuốc nhỏ mắt, lọ 0,9%/10ml    Hộp 1 lọ
Natri clorid Sodium Chloride 0.9%  Tiêm truyền, chai 0,9%, 500ml
  
Hộp 20 chai
Natri clorid Natriclorid 0,9%  Dùng rửa, chai 0,9%, 500ml  Hộp 25 chai
Natri clorid  Natriclorid 0,9% Tiêm truyền 0,9%, 500ml Hộp 20 chai
Natri hydrocarbonat Natrihydrocarbonat 1,4  Tiêm truyền, chai 500ml, 1,4%    Hộp 20 chai
Neomycin sulfate + Polymicin Vaginapoly Đặt âm đạo, viên trứng Hộp 2 vỉ x 6 viên
Nước cất pha tiêm Nước cất Tiêm, ống 5ml   Hộp 50 ống cổ bồng
Nước cất pha tiêm Nước cất Tiêm, ống 5 ml Hộp 100 ống
Nước ôxy già đậm đặc 30%  Oxy già 3% Dùng ngoài Hộp 30 lọ
Nifedipin Trafedin  Uống, viên 10mg   Hộp 30 viên
Nifedipin Nifedipin Viên uống 10mg vỉ 10 viên
Nitroglycerin Limitral Uống viên 2,5mg V/15 H/60
Nystatin+ metronidazol Merynal- V  Đặt âm đạo, viên  Hộp 12 viên
Ofloxacin  200 mg Ofloxacin 200mg Uống, viên 200 mg Hộp/1 vỉ x 10 viên
Omeprazol Helinzole  Uống, viên 20mg   Hộp 24 viên
Omeprazol Dafrazol  Uống, viên 20mg   Hộp 14 viên
Oxacilin Euvioxin  Uống, viên 500mg  Vỉ 10 viên
Oxacillin Oxacilin 1g Tiêm lọ 1g Hộp 1 lọ
Oxytocin Vintocin 5IU  Tiêm, ống 5IU/ml Hộp 10 ống
ORESOL Oresol Bột uống, gói 20,5g Hộp 100 gói
Oresol hương cam Oresol - II Uống; gói 4,15g Hộp 40 gói
Papaverin hydroclorid Papaverin 40mg l1000  Uống, viên 40mg  Lọ 1000 viên
Papaverin hydroclorid Paparin 40mg  Tiêm, ống 40mg/2ml Hộp 10 ống
Paracetamol Propara 450mg  Tiêm, ống 450mg/3ml  Hộp 10 ống
Paracetamol Paracetamol 500mg  Uống, viên 500mg  Hộp 200 viên
Paracetamol (sủi bọt) Mypara 500mg Uống, viên 500mg Hộp 4 vỉ x 4 viên
Paracetamol Dopagan-Effervescent Uống, gói 150mg Hộp 12 gói
Paracetamol Hapacol Blue Uống, viên 500mg Hộp/100 viên
Paracetamol Viramol 1000 mg  Tiêm truyền, chai 100ml  Chai 100ml
Paracetamol +Vitamin C 75 mg Hapacol Kids Uống, gói 150mg + 75mg Hộp 25 gói
Paracetamol 325mg+ Clopheniramin 4mg Coflumine Uống, viên nang Hộp 100 viên
Paracetamol + Clorpheniramin + Vitamin B1 Babyplex  Uống, gói bột 325mg + 2mg + 10mg  Túi 10 gói
Paracetamol+dextromethophan+Loratadin Rhomezin  Uống, Viên  Hộp 100 viên
Paracetamol+dextromethophan+Loratadin Ravonol  Uống, Viên 500mg+15mg+5mg Hộp 100 viên
Paracetamol 500mg + Codein 30mg (sủi bọt) Napharangan- codein Uống, viên sủi  Hộp 16 viên
Penicilin (NL C.Âu ) Penicilin V-K 1MUI Uống, viên 1000000UI 5 vỉ x 10 viên 
Perindopril  Toversin 4mg Uống, viên 4mg Hộp 30 viên
Perindopril + Indapamid Savi Dopril Plus Uống, viên 4mg+1,25mg Hộp 30 viên
Phenoxy methylpenicilin Penimid  Uống, viên bao phim 1000000 IU  Vỉ 10 viên
Phloroglucinol 40 mg, Trimetylploroglucino 0,03mg Spasless Dung dịch tiêm Hộp 06 ống
Piracetam Noopi  Tiêm, ống 1g  Hộp 10 ống
Piracetam Piracetam  Uống, viên 400mg   Hộp 100 viên
Piroxicam Piroxicam 20mg  Uống, viên 20mg   Hộp 100 viên
Piroxicam Fenidel Tiêm ống 20mg/2ml Hộp 10 ống
Povidone iodine Povidin 10%  Dùng ngoài, 10%, 125ml  Hộp 48 lọ
Ranitidin Vintex  Tiêm, ống 50mg  Hộp 10 ống
Relinol acetat2500IU, Tocopheryl Acetat 10mg, Riboflavin 2mg, Nicotinamid 18mg, Cholecalcalciferon 200UIThiamin nitrat 5mg, Pyridocin HCL2mg,Acid ascorbic 3mg…tá dượcvừa đủ 1g Emingaton Uống, viên nang mềm màu nâu, 500IU+10mg+2mg+18mg+200IU+5mg+30mg. Hộp/30 viên
Ringer lactat  Lactat Ringer  Tiêm truyền, chai 500ml   Hộp 20 chai
Sắt sulfat + folic acid Adhema  Uống Hộp 30 viên
Sắt sulfat + Vit B9 + Vit B12 Hemovit  Uống, viên 162mg+0,75mg+ 10mcg  Vỉ 10 viên
Sắt fumarat + acid folic + B12  Tophem Uống, viên 162mg+0,75mg+ 7,5mg Vỉ 10 viên
Salbutamol sulfat Vinsalmol Tiêm; ống 0,5mg  Hộp 6 ống
Salbutamol sulfat Salbutamol 2mg Uống, viên 2mg  Hộp 10 vỉ x 10 viên
Salbutamol   Salbutamol 4mg Viên uống 4mg Vỉ 10 viên
Serratiopeptidase Serata  Uống, viên 10mg   Hộp 100 viên
Serratiopeptidase Inflazym Uống, viên bao phim 10mg hộp 50 viên
Sorbitol Sorbitol 3% Dung dich rửa dạ dày  Can 5 lit
Sorbitol Sorbitol 5g Uống, gói 5g Hộp 25 gói
Sorbitol+ Natri citrat Bibolax 8g Tube thụt 8g Hộp 10 tube
Spiramycin + metronidazol Naphacogyl  Uống, viên   Hộp 20 viên
Sulfamethoxazol + trimethoprim Babytrim new  Uống, gói 200mg + 40mg   Hộp 30 gói
Terpin hydrat 100mg
 + Codein 10mg
Terpin Codein 10 Uống, 100mg +10mg Hop 10 vi x 10 vien
Terpin hydrat 100mg
 + Codein - Five
Terpincodein - Five Uống, viên 100mg Hộp 20 vỉ x 10 viên nang hạt cải
Theophylin  Theophylin Uống, viên 100mg Lọ 900 viên
Tobramycin TOBRALYR Thuốc nhỏ mắt 3%  Hộp 1 lọ
Tolperison Midopeson Uống, viên 50mg Viên 50mg
Tranexamic acid Cammic Tiêm, ống 250mg/5ml Hộp 10 ống
Trihexyphenidyl (hydroclorid) Danapha Trihex Uống, viên 2mg   Lọ 100 viên
Trimetazidin Cadivastal 20 Uống, viên 20mg   Vỉ 10 viên
Trimetazidin Savi Trimetazdine MR Uống, viên 35mg Hộp 30 viên
Trimethoprim 80mg
Sulfamethoxazole 400mg
Sanseptol Uống, viên 480mg Hộp 20 viên
Vinpocetin Vinpocetin Uống, viên 5mg  Vỉ 25 viên
Vitamin A Vitamin A Uống, viên 5000 IU  Vỉ 10 viên
Vitamin A + D Vitamin A & D Uống, viên nang mềm  Hộp/4 vỉ x 10 viên
Vitamin A + D Enpovit A, D Uống, viên nang mềm  Lọ 100 viên
Vitamin B1 Vitamin B1 100mg Tiêm, ống 100mg/1ml    Hộp 100 ống cầu giấy
Vitamin B1 Vitamin B1 50mg Uống, viên 50mg   Hộp 100 viên 
Vitamin B1 Vitamin B1 25mg Tiêm, ống 25mg Hộp 100 ống cổ bồng cầu giấy
 Vitamin B1 25mg, B6 25mg, B2 5mg, PP 10mg, Ginkobiloba 40mg Ibaneuron Uống Hộp 30 viên
Vitamin B1 +  Vit B6 + Vit B12 Neutrivit Tiêm, ống B1: 10mg+ B6: 100mg + B12: 2000mcg/2ml   Hộp 10 ống
Vitamin B1,B2, B6, PP Vincozyn Tiêm, ống Hộp 2 vỉ x 5 ống
Vitamin B12 (Cyanocobalamin và hydroxycobalamin) Vitamin B12 Tiêm, ống 1000mcg Hộp 100 ống cầu giấy
Vitamin B2 Vitamin B2 Uống, viên 2mg  Vỉ 30 viên
Vitamin B6 Vitamin B6 100mg Ống tiêm, 100mg/1ml Hộp 100 ống cầu giấy
Vitamin B6 Vitamin B6 25mg Uống, viên 25mg Lọ 100 viên
Vitamin B6+ Vitamin B1+ Vitamin B12 Triobex Uống, viên 115mg+115mg+50mcg  Hộp 100 viên
Vitamin B6+ Vitamin B1+ Vitamin B12 Neurozicen 3B Uống, viên Hộp 100 viên
Vitamin C Vitamin C 100mg Uống, viên 100mg  Lọ 100 viên
Vitamin D3 400U.I Babi.BON Nhỏ giọt 1lọ/hộp/12ml
Vitamin E Vitamin E Uống, viên 400 UI Hộp/3 vỉ x 10 viên 
VitaminA+E+B2+PP+D3+B1+B6+C+Acid Folic. Ibapharton Uống, viên 2500UI+15UI+5mg+20mg+270UI+10mg+25mg+50mg+0,2mg Hộp 30 viên
Vtamin C + Bcomplex Cebitex C300 Uống Hộp 30 viên
Vitamin K1 Phytodion 1mg/1ml Ống tiêm, 1mg/1ml Hộp 10 ống
Gói 2: Các mặt hàng thuốc liên doanh, nhượng quyền, 100% vốn nước ngoài sản xuất tại Việt Nam, thuốc thành phẩm Đông dược và sinh phẩm      
Các mặt hàng thuốc liên doanh, nhượng quyền, 100% vốn nước ngoài sản xuất tại Việt Nam:      
Acetylcystein Nac Stada 200  Uống, gói 200mg  Hộp 50 gói
Acetylcystein AceHasan 200 Uống, gói 200mg H/30 gói
Aciclovir Acyclovir Stada 400mg Uống viên 0,4g Hộp 35 viên
Alpha chymotrypsin Alpha Choay  Uống; viên 4,2mg    Hộp 20 viên
Alphachymotrypsin Opetrypsin Uống, viên 4,2mg Hộp 20 viên
Amlodipin Lodimax 5mg  Uống, viên 5mg    Vỉ 7 viên 
Amlodipin Lordivas 5  Uống, viên 5mg   H/30v
Amoxycilin  PMS-PHARMOX  Uống, viên 500mg    Vỉ 10 viên 
Amoxycilin  Amoxipen  Uống, viên 500mg    Hộp 100 viên 
Amoxycilin Franmoxy Uống, viên 500mg   Vỉ 10 viên
Amoxycilin  Upanmox Uống, viên 500mg Hộp 100 viên
Amoxycilin  PMS Pharmox  Uống, gói 250mg   Hộp 10 gói 
Amoxycilin Pms - Pharmox Uống, viên 250mg Hộp 10 vỉ x 10v
Ampicilin + sulbactam Sentram  Tiêm, lọ 1g + 0,5g   Hộp 1 lọ 
Arginin Targinos400 Viên uống 400mg Hộp 12vỉ x 5 viên nang mềm
B6 + magnesi (lactat) Toplife Mg-B6  Uống, viên 470mg+ 5mg   Hộp 30 viên
B6 + magnesi (lactat) Magnesi B6  Uống, viên 470mg+ 5mg   Hộp 5  vỉ x 10 viên
Betamethason dipropionat+Clotrimazol+Gentamycin Stadgentri Kem bôi 10 g Tube 10g
Calcitriol 0,25mcg Austriol Viên 0,25mcg Hộp 6 vỉ x 10 viên
Captopril DH-Captohasan 25  Uống, viên 25mg   H/100v
Carbazochrom Adrenoxyl 10mg Uống, viên 10mg Vỉ 16 viên nén
Cefadroxin 250mg Droxikidf Gói thuốc cốm Hộp 12 gói
Cefadroxyl 500mg Franroxil 500mg Uống Hộp 10 vỉ x 10 viên nang x 132 hộp
Cefaclor Clofast  Uống, viên 250mg   Hộp 20 viên 
Cefaclor Clofast  Uống, gói 125mg   Hộp 10 gói 
Cefaclor Pyfaclor kid Gói 125mg Hộp 12 gói
Cefalexin Stada Cefastad 500mg  Uống, viên 500mg   H/100v
Cefalexin Franlex Uống, viên 500mg    Hộp 100 viên 
Cefalexin Medophalexin  Uống, viên 500mg    Hộp 100 viên 
Cefixim Cefibiotic Uống, viên 200mg Hộp 10 viên
Cephalexin Upancetin Uống, viên 500mg Hộp 100 viên
Cefotaxim  Cefofast  Tiêm, lọ 1g     Hộp 1 lọ 
Cefradine SCD SCD Cefradine  Viên Hộp/3vỉ x 10 viên
Cefuroxim Stada Cefustad 500mg  Uống, viên 500mg  Hộp 10 viên 
Cefuroxim 500mg Cefurobiotic 500 Uống, viên 500mg Hộp 100 viên
Cefuroxim 250mg Cefurobiotic 250 Uống, viên 250mg Hộp 2 vỉ x 5 viên
Cetirizine HCl Cetirizine Stada 10mg Uống, viên 10 mg H/50v
Cimetidin Cimetidin Stada 400mg Uống, viên 400mg   H/50v
Ciprofloxacin Stada Scanax 500mg Uống, viên 500mg  H/50v
Clindamycin Clindastad 150mg Uống, viên 150mg   H/50v
Clopidogrel  Pidocar  Uống, viên 75mg Hộp 3 vỉ x 10 viên nén
Clotrimazol Cafuten Tuýp mỡ 1%, 10g Hộp 1 tuýp
Dextrose + natri clorid Dextrose + Natri clorid  Tiêm truyền, chai 500ml 5%+0,9%   Hộp 10 chai nút kép 
Diclofenac Diclofenac Stada 50mg  Uống, viên 50mg     H/50v
Doxycyclin Doxycyclin Stada 100mg  Uống, viên 100mg   H/20v
Drotaverin clohydrat No- Spa  Uống, viên 40mg    Hộp 50 viên 
Enalapril Enamigal 5mg (CTNQ: MIBE GmbH Arzneimittel, Germany)  Uống, viên 5mg   H/30v
Fluconazol  Pyme Fucan  Uống, viên 150mg H/1viên
Ginkgo biloba Bigiko Viên uống Hộp 3 vỉ x 10 viên
Gliclazid Stada Gliclazide Stada 80mg  Uống, viên 80mg   H/60viên
Gliclazid Clazic  Uống, viên 30mg   Hộp 60 viên 
Gliclazid Amdiazid  Uống, viên 80mg   Hộp 30 viên
Gliclazide MR Glisan 30 MR Uống, viên30mg Vỉ 30 viên
Gliclazide-winthrop 80mg Gliclazide - Winthrop 80mg Viên 80mg Hộp 10 vỉ x 10 viên
Glimepirid 2mg Miaryl 2mg Uống, viên nén 2mg H/30 viên
Glucosamin (sulfat) Bosamin   Uống, viên 500mg    Hộp 90 viên
Glucose Glucose  Tiêm truyền, chai 10%, 500ml   Hộp 10 chai nút kép 
Glucose Glucose 5%  Tiêm truyền, chai 5%,500ml   Hộp 10 chai nút kép 
Glucose Glucose 10%  Tiêm truyền, chai 10%, 500ml   Hộp 25 chai 
Glucose Glucose 5%  Tiêm truyền, chai 5%,500ml   Hộp 25 chai 
Itraconazol 100 mg(*) Itrastad Uống, viên nang 100mg H/6 viên
Lactat Ringer Lactacted ringer  Tiêm truyền, chai 500ml  Hộp 25 chai
Lactobacillus Halapalus Hataplus Uống, gói 1g Hộp x 20 gói
Lactobacillus acidophilus Probio  Uống, gói 1g   Hộp 14 gói 
Loperamide Hydrochloride Loperamid Stada  Uống, viên 2 mg H/50viên
Losartan 25 mgg Lostad 25 Uống, viên bao phim 2,5mg H/30 viên
Manitol Osmofuldin 20%  Tiêm truyền, 20% chai 250ml   Hộp 10 chai nút kép 
Mephenesin Decontractyl Uống, viên 250mg Hộp 50 viên
Metronidazol Metronidazol Stada 400mg  Uống, viên 400mg  Hộp 14 viên 
Metronidazole 250mg Eloe Metro Uống Hộp 10 vỉ x 10 viên nén x 140 hộp
Metformin Diafase Uống, viên 500mg  Hộp 100 viên
Mifepriston
(Thuốc phá thai)
Mifestad 200 Uống, viên 200mg Hộp 1 viên
Misoprostol Misoprostol Stada 200  Đặt, viên 200mcg  H/60viên
Mỡ gentrison Gentri-sone Cr 10g Dùng ngoài, tuýp 10g Hộp 1 tuýp
Multivitamin + Sắt + KC Obimin Hộp 30 viên Hộp 30 viên
Natri clorid Natri clorid 0,9%  Tiêm truyền, chai 0,9%, 1000ml  Hộp 10 chai nút kép 
Natri clorid Natri clorid 0,9%  Tiêm truyền, chai 0,9%, 500ml  Hộp 10 chai nút kép 
Natri clorid  Natri clorid 0,45% Tiêm truyền 0,45%, 500ml Hộp 10 chai nút kép
Natriclorua  Sodium chloride  Tiêm truyền, chai 9%, 500ml 25 chai/ thùng
Nifedipin Nifedipin Stada 10mg  Uống, viên 10mg   H/100viên
Nifedipin Nifedipin Hasan 20 Retard Uống, viên 20mg H/100viên
Nitroglycerin Nitrostad Retard 2,5mg Uống; viên 2,5mg Hộp 60 viên
Ofloxacin-eye 0,3% Ofleyedrops 0,3% Lọ nhỏ mắt 0,3% Hộp 1 lọ 5ml
Omeprazol Dudencer  Uống, viên 20mg   Hộp 28 viên
Omeprazol 40mg Pyme OM 40 Bột đông khô pha tiêm + dmoi Hộp/1 lọ
Paracetamol Partamol 500  Uống; viên 500mg  Hộp/10vỉ x 10viên
Paracetamol Panadol  Uống, viên 500mg  Hộp 100 viên
Paracetamol Bivinadol  Uống, viên 500mg  Hộp 100 viên
Paracetamol Frantamol 500mg Uống, viên 500mg Hộp 100 viên
Paracetamol Frantamol 150mg Uống, gói 150mg Hộp 12 gói
Paracetamol Tydol 80 Uống, gói 80mg Hộp 12 gói
Paracetamol  Tydol 150 Uống, gói 150mg Hộp 20 gói
Paracetamol 250mg Effer-Paralmax 250 Thuốc bột uống Hộp 30 gói
Paracetamol 325+Clorpheniramin 2mg Pado Baby Gói pha uống 3g Hộp 50 gói
Perindopril 4mg Viritin 4mg Uống, viên 4mg H/30 viên
Pioglitazone 15mg Hasopid 15 Uống, viên bao phim 15mg H/30 viên
Piracetam 400mg Eloe Piracetam 400mg Uống, viên 400mg Hộp 100 viên
Promethazin Siro Phenergan Uống, lọ xiro 90ml Hộp 1 lọ
Racecadotril 10mg EloFan 10mg Uống Hộp 30 gói x 100 hộp
Ringer lactat  Ringer lactat  Tiêm truyền, chai 500ml   Hộp 10 chai nút kép
Simvastatin Simvazz 10  Uống, viên 10mg   Hộp 14 viên
Sorbitol Sorbitol Stada 5g Uống, gói 5g H/20gói
Spiramycin 750.000 IU + Metronidazol 125mg Franrogyl Uống, viên 750.000 IU+ 125mg Hộp 2 vỉ x 10 viên bao phim x 320 hộp
Sulfamethoxazol + trimethoprim Pymeprim   Uống, viên 400mg + 80mg   Hộp 1 vỉ x 20 viên nén
Sulfamethoxazol + trimethoprim Biseptol  Uống, viên 400mg + 80mg   Hộp 200 viên
Sulfamethoxazol + trimethoprim Cotrim Stada Forte  Uống, viên 800mg + 160mg   Vỉ/10viên
Trimetazidin 35mg- MR Vashasan MR Viên 35mg Vỉ 30 viên nén
phóng thích có
kiểm soát
Vitamin A + D Franvit AD Uống, viên nang mềm  Lọ 100 viên
Vitamin B1 Franvit B1 Uống, viên 250mg Hộp 10 vỉ x 10 viên x 140 hộp
Vitamin B6+ Vitamin B1+ Vitamin B12 Franvit 3B Uống Hộp 100 viên
Vitamin B6+ Vitamin B1+ Vitamin B12 Scaneuron Uống, viên   Hộp 100 viên 
Vitamin C Franvit C Uống, viên 500mg  Hộp 100 viên
Các mặt hàng thuốc thành phẩm Đông Dược:      
Artiso+ biển súc+ bìm bìm Kahagan  Uống, viên 100mg+ 75mg+ 75mg  Hộp 100 viên
Atiso 0,1g, biển súc 0,075g, bìm bịp 0,075g Hosehadogan Uống Hộp 5 vỉ x 20 viên
Bổ phế chỉ khái lộ 125ml Bổ phế chỉ khái lộ Uống, Siro 125ml Chai 125ml
Bổ tỳ PH Siro Bo ty P/H Siro uống, chai 100 ml Hộp 1 lọ
Boganic Boganic Uống, (Viên nang mềm) Hộp 50 viên
Boganic Boganic Uống, viên bao Hộp 40 viên
Cảm Xuyên Hương QN Cảm xuyên hương  Uống, 400mg Hộp 100 viên
Cảm Xuyên Hương Comazil Uống Hộp 100 viên
Cao Artiso 200mg (Cyanara Scolymus 200mg) Chophytol Viên bao đường uống Hộp/180 viên
Kim tiền thảo Kim Tiền Thảo Vinacare Uống, viên nang mềm 120mg Vỉ 10 viên
Kim Tiền Thảo - HD Kim tiền thảo Uống, viên 200mg Lọ 100 viên
Cao lá Ginkgo Biola 20mg + cao đinh lăng 150mg Hoạt Huyết Dưỡng Não Vinacare 20 Uống, viên nang mềm Hộp 3 vỉ x 10 viên
Cao dặc mộc hoa trắng Mộc hoa trắng HT Uống, viên 136mg Hộp 100 viên
Cao sao vàng Cao sao vàng Dùng ngoài 3g Gói 10 lọ
Diệp hạ châu HD- Inliver Uống, Viên nang Hộp 20 viên
Diệp hạ châu Diệp hạ châu- BVP Uống, viên bao Chai 100 viên
Dưỡng tâm an thần Duong tam an than PV Uống, viên Hộp 1 lọ 60 viên
Đại tràng hoàn PH Dai trang hoan P/H Uống, viên hoàn 4g  Hộp 10 gói
Đại tràng - HD Đại tràng - HD Viên uống Hộp 2 vỉ x 20 viên
Hải sâm 200mg có chứa: Các acid amin cơ bản: Leucine, Glycine, Glutamine, Alamine, Arginine, Taurine, …Các khoáng chất: P, Cu, Fe, Mn, Zn, Se…Các Vitamin B1, B2, B12, C. Haisamin Viên uống 200mg Hộp 60
Hoàng kỳ 760mg + Đào nhân 70mg+ Hồng hoa 70mg
+Địa long 160mg+ Nhân sâm 50mg+ Xuyên khung 60mg+ Đương quy 140mg + Xích thược 140mg + Bạch thược 140mg
Bổ khí thông huyết Uống, viên 1590mg Chai 70 viên
Ho bổ phế Bổ phế thuỷ Uống, chai 125ml hộp 1 chai
Ho PH Thuoc ho P/H Uống, siro thuốc chai 100ml  Hộp 1 chai
Hoàn phong tê thấp Hoàn phong tê thấp Uống, viên hoàn Hộp 10 viên
Hoạt huyết dưỡng não Hoat huyet duong nao Uống, viên bao Hộp 100 viên
Hoạt huyết dưỡng não Cebraton-S Uống, viên bao Hộp 20 viên
Hoạt huyết thông mạch PH Hoat huyet thong mach P/H Cao lỏng Chai 250ml
Hoàn long nhãn hạt sen Hoàn long nhãn hạt sen Uống, viên hoàn Hộp 10 viên
Hoa Đà Tái tạo hoàn Hoa đà tái tạo hoàn Uống Hộp 500 viên
Kim tiền thảo BVP Kim tiền thảo BVP Uống, viên bao Hộp 100 viên
Lục Vị Địa Hoàng Lục vị địa hoàng Uống, viên hoàn mềm 10g Hộp 24 viên
Lục vị ẩm Traluvi Uống, lọ 100ml Hộp 1 lọ
Nang ích mẫu Ích mẫu TW 3 Uống Kiện 180 hộp x 2 vỉ x 10v
Ngũ phúc tâm não thanh Ngũ phúc tâm não thanh Uống, viên Lọ 60 viên
Phong thấp thủy Phong thấp thủy Uống, chai 250ml Hộp 01 chai
Hải mã nhân sâm Sâm cá ngựa Uống Hộp 20 viên
Quy tỳ an thần hoàn PH Quy Ty An Than Hoan P/H Uống, viên hoàn mềm Hộp 10 viên
Thấp khớp hoàn PH Thap Khop Hoan P/H Uống, gói 5g Hộp 10 gói
Thiên sứ hộ tâm đan Thiên sứ hộ tâm đan Uống, lọ 100 viên Hộp 2 lọ
Thuốc bổ gan Đan Chi Gan Danchigan Uống Lọ 30 viên
Thuốc xoa bóp Saman Thuốc xoa bóp Saman-Pharm  Xoa bóp Lọ 50ml
Tràng vị khang Phong liễu Tràng vị khang Uống, gói bột hộp 6 gói
Viên an thần An Thần TW3 Uống Kiện 40 hộp x 5 vỉ x 20v
Viên sáng mắt Viên sáng mắt Uống, viên nang cứng Hộp 10 vỉ x 10 v/vỉ
Các mặt hàng sinh phẩm:      
Anti - A(biorad) Anti- A (Biorad) Thuốc thử Hộp 1 lọ 
Anti - B (biorad) Anti- B (Biorad) Thuốc thử Hộp 1 lọ 
Anti - A,B (O) Anti- AB Thuốc thử Hộp 1 lọ 
Biolin HBsAg SD Bioline HBsAg Test thử Hộp 30 test
Biolin HIV 1/2 SD Bioline HIV 1/2 3.0 Test thử Hộp 30 test
Biolin TB SD Rapid TB Test thử Hộp 30 test
Biolin HCV SD Bioline HCV Test thử Hộp 30 test
Determin HIV Determin HIV Test thử Hộp 100 test
Determin HBsAg Determin HBsAg Test thử Hộp 100 test
Determin Syphylis Determin Syphylis Test thử Hộp 100 test
Genscreen HIV 1/2 Biorad Genscreen HIV 1/2   Hộp 96 test
HBsAg card Test HBsAg Detection Test thử Hộp 25 test
HIV 1/2 Card Test Anti HIV Test thử Hộp 25 test
HCV nhanh HCV detection Test thử Hộp 50 test
SFD HIV 1/2 Biorad SFD HIV 1/2 (Biorad)   Hộp 100 test
Test thử Heroin/Morphin  SD Bioline MOP Test thử Hộp 1 test
Gói 3: Các mặt hàng thuốc Châu Âu, Châu Úc, Hoa Kỳ và Nhật Bản:      
5- Fluorouracil  5-Fluorouracil  Tiêm, lọ 250mg Hộp 1 lọ
Acarbose Glucobay 100mg Uống, viên nén 100mg Hộp 100 viên
Acarbose Glucobay 50mg Uống, viên nén 50mg Hộp 100 viên
Acetylsalycilic Aspegic 100mg Uống, gói 100mg Hộp 20 gói
Acid amin Alvesin 40  Tiêm truyền, chai 5%, 250ml  Hộp 10 chai
Acid amin Alvesin( R)6E I.V, tiêm truyền chai 250ml 10 chai/hộp
Acid amin Alvesin ( R)6E I.V, tiêm truyền chai 500ml 10 chai/hộp
Acid amin Aminoplasmal  Tiêm truyền, chai 5%, 500ml  Hộp 10 chai
Acid amin (Đạm dùng cho BN gan) Aminoplasmal hepa  Tiêm truyền, chai 10%, 500ml  Hộp 10 chai
Albumin human Octa HUMAN ALBUMIN OCTAPHARMA 20% 50mL  Tiêm truyền, chai 20%, 50ml  Hộp 1 chai
Albumin human Teva Albumin Human 100ml  Tiêm truyền, chai 20%, 100ml  Hộp 1 chai
Alfuzosin  Xatral Uống, viên 5mg Hộp 56 viên
Alpha methyldopa Dopegyt Uống, viên 250mg Hộp 100 viên
Ambroxol HALIXOL  Uống, viên 30mg  Hộp 20 viên
Amikacin Amikacin Tiêm, lọ 500mg Hộp 10 lọ
Aminophylin Diaphylin Tiêm, ống 0,24g Hộp 5 ống
Aminophylin Diaphylin 4,8%  Tiêm, ống 240mg/5ml  Hộp 5 ống
Amiodaron (hydroclorid) Sedacoron   Uống, viên 200mg   Hộp 50 ống
Amiodaron (hydroclorid) Cordaron  Uống, viên 200mg   Vỉ 10 viên
Amlodipin Tenox  Uống, viên 5mg   Hộp 30 viên
Amlodipine besylate Amlor Uống, viên 5mg Hộp 30 viên
Amoxicilin + acid clavulanic Curam tab 625mg  Uống, viên 500mg +125mg  Hộp 20 viên
Amoxicilin + acid clavulanic Amoksiklav  Uống, viên 500mg +125mg  vỉ 10 viên
Ampicilin  Pamecillin 1g  Tiêm,1g  Hộp 100 lọ
Ampicilin + sulbactam Sultasin 0,75g Tiêm; lọ 0,5g+ 0,25g Hộp 01 lọ
Ampicilin 1g + sulbactam 0,5g Sultacin  Tiêm; lọ 1,5g    Hộp 1 lọ
Ampicilin 1g+ Sulbactam 500mg Unasyl Tiêm; Lọ 1,5g Hộp 1 lọ
Arginin aspartarte Potenciator  Uống, ống 5g/10ml  Hộp 20 ống
Atapulgit hoạt hóa + hỗn hợp magnesi carbon + nhôm hydroxid Gastropulgis  Uống, gói 3g  Hộp 30 gói
Atorvastatin Lipitor Uống, viên 10mg Hộp 30 viên
Atorvastatin TARDEN 20 Uống, viên 20mg Hộp 30 viên
Budesonid Pulmicort Khí dung, ống 500mcg Hộp 30 ống
Bupivacain (hydroclorid) Marcain Heavy Spinal Tiêm; ống 0,5%, 4ml     Hộp 5 ống
Bupivacain for Spinal Anesthesia Bupivacain 4ml Tiêm; ống 4ml 0,5% Hộp 20 ống
Calci folinat Calcium Folinat  Tiêm, ống 100mg   Hộp 5 ống
Calcitonin Rocalcic Tiêm, ống 50IU Hộp 5 ống
Calcitonin Rocalcic 100IU Tiêm, ống 100IU Hộp 5 ống
Cao ginkgo biloba + heptaminol clohydrat  + troxerutin Ginko-fort  Uống; viên 0,014g+ 0,3g+ 0,3g   Hộp 30 viên
Carvediol CORYOL 12.5  Uống; viên 12,5mg  Vỉ 7 viên
Cefazolin Biophazolin  Tiêm, lọ 1g  Hộp 1 lọ
Cefazolin Cepha-Panpharma  Tiêm, lọ 1g    Hộp 50 lọ
Cefazolin Cefazolin 1g Bột pha tiêm 1g Hộp 10 lọ
Cefotaxim Bio - Taksym  Tiêm, lọ 1g    Hộp 10 lọ
Ceftazidim KEFTAZIM  Tiêm, lọ 1g   Hộp 1 lọ
Ceftriaxon Ceftriaxone LDP 1g Tiêm, lọ 1g Hộp 100 lọ
Ceftriaxone  Stragen Tiêm, lọ 1g Hộp 10 lọ
Cefuroxim Zinnat  Uống, viên 250mg  Hộp 10 viên
Cefuroxim Cefuroxime Actavis 1,5g I.V,  lọ tiêm tĩnh mạch 1500mg Hộp 5 lọ bột pha tiêm
Cerebrolysin  Cerebrolysin 5ml Tiêm, ống 5ml  Hộp 5 ống
Cerebrolysin  Cerebrolysin 10ml Tiêm, ống 10ml  Hộp 5 ống
Cinnarizin 25m+ piracetam 400mg Phezam Uống, viên 25mg + 400mg  Hộp 6 vỉ x 10 viên nang
Ciprofibrat Modalim Uống, viên 100mg   Hộp 28 viên 
Ciprofloxacin Ciprofloxacin Tiêm truyền, 200mg/100ml Bịch 100ml
Ciprofloxacin Ciprobay  Tiêm IV, Lọ tiêm 200mg/100ml Hộp 1 lọ
Ciprofloxacin Ciprobay 500mg Uống, viên 500mg Hộp 10 viên
Cisplatin Cisplatin Tiêm, lọ 50mg   Hộp 1 lọ 
Choline alfostcerat (Gliatilin) Gliatilin Tiêm 1g/5ml Hộp 5 ống
Clopidogrel bisulfat Plavix Uống, viên 75mg  Vỉ 14 viên
Colchicin kết
tinh 1mg
Colchicine capel Viên nén Hộp 20 viên/1 vỉ
Cycloferon Cycloferon 12,5%/2ml Tiêm; ống 12,5%/2ml     Hộp 5 ống 
Cycloferon  Cycloferon 150mg Uống, viên 150mg Hộp 50 viên
Diclofenac Voltaren  Tiêm, ống 75mg/3ml   Hộp 5 ống x 3ml
Digoxin Digoxin Tiêm; ống 0,5mg    Hộp 10 ống
Digoxin Digoxin Uống, viên 0,25mg Lọ 50 viên
Dihydroergotamin Tamik Uống, viên 3mg Hộp 10 viên x
6 vỉ
Diosmectit Smecta Uống, gói 3g   Hộp 30 gói
Diosmin + hesperidin Daflon  Uống, viên 450mg+50mg   Hộp 30 viên
Dobutamin Dobutamin Panpharma Tiêm, ống 250mg Hộp 10 ống
Dobutamin Dobutamine I.M, lọ tiêm 1 lọ/hộp
Dopamin Dopamin 200mg/5ml Tiêm, ống 200mg/5ml Hộp 100 ống
Drotaverin clohydrat No- Spa  Tiêm, ống 40mg   Hộp 25 ống
Enalapril Benalapril  Uống, viên 5mg   Vỉ 10 viên
Enalapril Angonic  Uống, viên 5mg   Vỉ 20 viên
Enalapril Enap - 5  Uống, viên 5mg   Vỉ 10 viên
Enalapil Renapril Viên uống 5mg Hộp 2vỉ x 14viên
Enoxaparin Lovenox Tiêm, bơm 4000IU/0,4ml Hộp 1 bơm
Epirubicin Famorubicin 10 mg Tiêm, lọ 10mg Hộp 1 lọ
Epirubicin Famorubicin 50mg Tiêm, lọ 50mg Hộp 1 lọ
Erythropoietin  Eprex  Tiêm, ống 2000IU  Hộp 6 ống
Etomidat Etomidat  Tiêm, ống 20mg/10ml     Hộp 10 ống
Famotidin Quamatel  Tiêm, lọ 20mg  Hộp 5 ống +dm                     
Famotidin 20mg Nenvofam Bột đông khô pha tiêm Hộp 1 lọ
Fenofibrat Fenohexal 200mg  Uống, viên 200mg   Vỉ 10 viên
Fexofenadin Telfas  Uống, viên 60mg  Vỉ 10 viên
Fluocinolon acetonid Flucinar Dùng ngoài, tuýp 15g Hộp 1 tuýp
Fosfomycin (natri) Fosmicin  Tiêm, lọ 1g  Hộp 10 lọ
Galantamine 2,5mg/ml Nivalin 2,5mg/ml Tiêm, ống 1ml  Hộp 10 ống
Ginkgo biloba CEBREX  Uống, viên 40mg   Hộp 120 viên
Ginkgo biloba Tanakan  Uống, viên 40mg   Hộp 30 viên
Gliclazid Navadiab  Uống, viên 80mg   Hộp 100 viên
Gliclazid - MR Diamicron- MR  Uống, viên 30mg   Hộp 60 viên
Glinbenclamid Maninil 3,5 mg  Uống; viên 3,5mg  Hộp 60 viên
Glimepirid ORAMEP Uống, viên 2mg Hộp 30 viên
Glucosamin 500mg +Chondroitin 20mg MeticGlucotin  Uống, viên 520mg   Hộp 60 viên
Glucosamin (sulfat) Join-flex  Uống, viên 500mg    Hộp 60 viên
Glycerol  + chamomile fluid extract  + mallow fluid extract Microlismi 3g  Dùng thụt, tuýp 3g     Hộp 6 tuýp
Glycerol + chamomile fluid extract + mallow fluid extract Microlismi 9g  Dùng thụt, tuýp 9g     Hộp 6 tuýp
Glyceryl trinitrat Nitromint Spray  Phun mù; lọ xịt   hộp 1 lọ
Heparin Heparin inj 5000UI/ml-5ml Tiêm, lọ 25000IU Hộp 25 lọ
Heptaminol Heptamyl 187,8 mg Uống, viên 187.8mg Hộp 20 viên
Hydrocortison Hydrocortison Tiêm, lọ HD 125mg/5ml Hộp 1 lọ
Indapamid Natrilix 1,5mg  Uống; viên 1,5mg  Hộp 30 viên
Immunglobulin OCTAGAM 2.5G Chai 50ml chứa 2,5g Hộp 1 chai
Insulin (tác dụng chậm) Sclin N  Tiêm, lọ 100IU/ml (người TTH) Hộp 1 lọ 10ml
Iopromid acid Ultravis  Tiêm, 300mgI/ml, lọ 50ml   Hộp 10 chai
Ioxitalamic acid Telebrix  Tiêm, lọ 50ml 350mgI/ml   Hộp 25 lọ
Irinotecan DBL Irinotecan 40mg Tiêm, lọ 40mg Hộp 1 lọ
Irinotecan DBL Irinotecan 100mg Tiêm, lọ 100mg Hộp 1 lọ
Isofluran Isofluran Đường hô hấp, chai 250ml  Hộp 6 chai
Kali clorid Kaldium Uống, viên 600mg Hộp 30 viên
Lanzoprazol GASTEVIN  Uống, viên 30mg   Vỉ 7 viên
Levothyroxine  Berlthyrox Uống, viên 100mcg Vỉ 10 viên
Lidocain  (hydroclorid) Ldocain Spray 10%  Khí dung, 10%, lọ 38g  Hộp 01 lọ
Lisinopril 10mg Lisinopril Antibiotice Viên Hộp 2 vỉ x 10 viên nén
Losartan  LORISTA Uống, viên 50mg Hộp 2 vỉ x 14 viên nén bao phim
Losartan 50mg + Hydrochlorothiazide 12,5mg LORISTA H Uống, viên 50mg + 12,5mg Hộp 2 vỉ x 14 viên nén bao phim
Lynestrenol  Orgametril Uống, viên 5mg Hộp 30 viên
Magnesi aspartat + kali  aspartat Panangin  Uống, viên 140mg+ 158mg   Lọ 50 viên
Magnesi aspartat + kali  aspartat Panangin  Tiêm, ống 400mg + 452mg  Hộp 5 ống
Macrogol Folax Uống, gói 10g Hộp 20 gói
Mequitazin 5mg Itametazin 5mg Viên 5mg uống 1 hộp 2 vỉ x 7 viên
Metformin Siofor 500mg  Uống, viên 500mg   Hộp 60 viên
Metformin Siofor 850mg  Uống, viên 850mg   Hộp 60 viên
Methotrexat Methotrexat 850 Tiêm, lọ 50mg  Hộp 1 lọ
Methyl prednisolon Solu- Medrol  Tiêm, lọ 40mg  Hộp 1 lọ
Methyl prednisolon Medrol 4mg  Uống, viên 4mg  Vỉ 30 viên
Methyl prednisolon Cortrium Tiêm, lọ 40mg 1 lọ/hộp
Methyl prednisolone Methylprednisolone - Teva Tiêm, lọ 40ml Hộp 10 lọ
Methyl prednisolone Medrol 16mg Uống, viên 16mg Hộp 30 viên
Methyl Ergometrin Methylergometrin 0.2mg Tiêm, ống 0.2mg Hộp 10 ống
Metformin HCl Metformax 500 Uống, viên nén 500mg Hộp 3 vỉ x 10 viên nén
Metoclopramide  Primperan Tiêm, ống 10mg Hộp 12 ống
Metoprolol Betaloc Uống, viên 50mg Hộp 50 viên
Metronidazole Metronidazol- Teva Tiêm truyền, chai 100ml/500mg Hộp 10 chai
Metronidazole 500mg, Neomycin Sulfat 65,000UI, Nystatin 100,000UI Neo-Tergynan Viên đặt âm dạo Hộp/10 viên x 1 vỉ
Naloxon (hydroclorid) Naloxone  Tiêm; ống 0,4mg    Hộp 10 ống
Natri hydrocarbonat Sodiumbicarbaonat 4,2  Tiêm truyền, chai 250ml 4,2%   Hộp 10 chai
Nefopam (hydroclorid) Fenofam  Tiêm, ống 20mg/2ml  Hộp 10 ống
Neomycin 2,5, gramicidin 0,025mg fludrocortisone acetate 1mg Dicortineff Hỗn dịch tra mắt, tai Hộp 1 lọ 5ml
Neostigmin Neostigmine Tiêm , ống 100mg Hộp 10 ống
Nhũ dịch lipid  Lipofundin  Tiêm truyền, chai 10%, 250ml   Hộp 25 chai
Nifedipin Nifehexal Retart 20mg  Uống tác dụng chậm, viên 20mg  Hộp 100 viên
Nifedipin Adalat Uống, viên nang10mg Hộp 30 viên
Nifedipine LA Adalat LA Viên nén 30mg Hộp 30 viên
Nimodipine IV Nimovac-V Tiêm truyền TM 10mg/50ml 1lọ/hộp
Nitroglycerin Nitromin 2,6 mg Uống, viên 2,6mg Hộp 30 viên
Nor epinephrin  (Nor adrenalin) Levonor  Tiêm, ống 1mg    Hộp 10 ống
Ofloxacin Remecilox  Uống, viên 200mg   Hộp 100 viên, 10 viên/vỉ
Oxaliplatin Eloxatin Bột pha tiêm, lọ 50mg Hộp 1 lọ
Oxaliplatin Oxaliplatin 100mg Bột pha tiêm, lọ 100mg Hộp 1 lọ
Oxytocin Oxytocin Tiêm, ống 5UI Hộp 10 ống
Paracetamol Paracetamol Bivid  Truyền tĩnh mạch, lọ 1g  Hộp 12 lọ
Paracetamol Perfalgan  Truyền tĩnh mạch; chai 1g/100ml      Bịch 12 chai
Paracetamol Efferalgan  Uống, viên sủi 500mg  Hộp 16 viên
Paracetamol Efferalgan  Thuốc đặt, viên 80mg     Hộp 2 vỉ x 5 viên
Paracetamol Efferalgan Đặt HM, viên 150mg Hộp 10 viên
Paracetamol Efferalgan Đặt HM, viên 300mg Hộp 10 viên
Papaverin hydroclorid Papaverine Tiêm, ống 40mg/1ml Hộp 25 ống
Perindopril Coversyl  Uống, viên 10mg  Hộp 30 viên
Perindopril Coversyl  Uống, viên 5mg  Hộp 30 viên
Phenoxy methylpenicilin OSPEN  Uống, viên 1000000 IU  Hộp 100 vỉ x 10 viên
Pipecurium bromid Arduan  Tiêm, lọ 4mg + dm  Hộp 1 lọ
Piracetam Piracetam Tiêm, ống 1g Hộp 10 ống
Piroxicam Felden Ống tiêm 20mg Hộp 2 ống
Piroxicam 20mg Hotemin Ống 1ml/20mg Hộp 5 ống
Progesteron Progeffik 200mg Uống, viên 200mg Hộp 15 viên
Progesteron Prgesteron  Tiêm, ống 25mg/1ml Hộp 10 ống
Progesteron Progeffik 100mg Uống, viên 100mg Hộp 30 viên nang
Protolog Protolog Viên đặt Hộp 10 viên
Raubasin + almitrin Duxil  Uống, viên  Hộp 30 viên
Rocuronium bromid Esmeron  Tiêm, lọ 50mg   Hộp 10 lọ
Salbutamol sulfat Ventolin Khí dung, ống 2,5mg  Hộp 30 ống
Salbutamol 5mg Ventolin Khí dung, ống 5mg Hộp 30 ống
Salbutamol sulfat Salbutamol Tiêm, ống 0,5mg Hộp 5 ống
Simethicon Espumisan  Uống, viên 40mg   Hộp 2 vỉ x 25 viên
Simvastatin ZOSIVAS  Uống, viên 10mg   Vỉ 14 viên
Somatostatin Somatosan Tiêm truyền, lọ 3mg Hộp 1 ống
Spiramycin + metronidazol Rodogyl  Uống, viên   Vỉ 10 viên
Sucralfate VENTINAT Uống, bột cốm 1g Hộp 50 gói x 1g
Sulbutiamin SURMENALIT  Uống, viên 200mg   Hộp 3 vỉ x 10 viên
Sulfamethoxazol+Trimethoprin Biseptol Uống, hỗn dịch 240mg/5ml Chai 80ml
Sulpiride Dogmatil 50mg Uống, viên 50mg Hộp 30 nang
Tamoxifen Tamoxifen Uống, viên 10mg Vỉ 10 viên
Terbutalin + Guaiphenesin Bricanyl 1,5 Lọ xiro 60ml, uống Hộp 1 lọ
Thiamazole Thyrozol Uống, viên 5mg Vỉ 10 viên
Thiopental (muối natri) Thiopental  Tiêm, lọ 1g  Hộp 1 lọ
Tinh bột este hóa (hydroxyetyl starch) Haes Steril 6%  Tiêm truyền, chai 500ml, 6%   Hộp 10 chai
Tolperison Mideryson  Uống, viên 50mg   Hộp 30 viên
Trimetazidin Metazydyna  Uống viên 20mg   Hộp 60 viên
Trimetazidin - MR Vastarel MR  Uống viên 35mg MR  Hộp 30 viên
Valproat natri Deparkin Uống, viên 200mg Hộp 40 viên
Vitamin K1 Vidxac Tiêm, ống 10mg/2ml Hộp 10 ống
Vinpocetin Cavinton 5mg Uống, viên 5mg Vỉ 25 viên
Vinpocetin Akos Vinpocetin Akos Tiêm, ống 10mg/2ml Hộp 10 ống
Vinpocetin Cavinton Tiêm, ống 10mg Hộp 10 ống
Goi 4: Các mặt hàng Châu Á, Châu Mỹ (trừ Hoa Kỳ và Nhật Bản):      
Acetylcystein 200mg Ac - lyte Uống Hộp 30 gói
 Acid amin Amigold Tiêm truyền, chai  8,5%, 500ml Hộp 10 chai
Alphachymotrypsin 5000UI Zentoalpha Tiêm, lọ 5.000 IU Hộp 5 lọ bột pha tiêm +5 ống nước cất
Aluminium +magnesia+ simethicon Clespa Uống, viên 730mg Hộp 40 viên
Amikacin Union Amikacin Tiêm, 500mg   Ống 2ml
Amlodipin Amlosun 5 Uống, viên 5mg  Vỉ 10 viên
Amlodipin Amtim Uống, viên 5mg Hộp 30 viên
Amlodipin Ampori Uống, viên 5mg 3 vỉ x 10 viên
Amoxicilin + acid clavulanic Jenimax Viên tan trong nước 250mg + 50mg Vỉ 6 viên
Amoxyclin 875mg+cid clavulanic125mg Augmex 1g Viên uống Hộp 2 vi x 10 viên
Atorvastatin Libestor Viên nén 10mg Hộp 2 vỉ x 10 viên nén
Buflomedil Flomed Flomed Tiêm, ống 50 mg Hộp 10 ống
Buflomedil (hydroclorid) Inbionet Poldin Uống, viên 150mg Hộp 100 viên
Buflomedil (hydroclorid) Newbumedil Tiêm, ống 50mg Hộp 10 ống
Buflomedil HCl Pondil Tiêm , ống 50mg/5ml Hộp 10 ống
Calcigluconat Deniocal  Uống, viên H/100v
Calci+B12+B6 Calcap Uống 10 viên/vỉ
Calcitriol  Meditrol Uống, viên 0.25mcg 10 viên/vỉ
Cefazolin Reflin Tiêm, lọ 1g Hộp 50 lọ
Cefazolin Harzong Tiêm, lọ 1g Hộp 10 lọ
Cefepime Flamipime Tiêm, lọ 1g Hộp 1 lọ
Cefixim Ixifast Uống, viên 200mg  Vỉ 4 viên x 2 vỉ/hộp
Cefixim Imacep Bột uống  100mg Hộp 10 gói
Cefixim Acicef Uống, gói 100mg Hộp 12 gói
Cefoperazon + Sulbactam Etexcefetam Inj Tiêm, lọ 1g   Hộp 10 lọ
Cefoperazol +
 Sulbactam
Jincetam 1g Tiêm, lọ 1g Hộp 10 lọ bột pha tiêm
Cefoperazone 500mg + Sulbactam 500mg Hwasul Ống tiêm 1g 10 lọ/hộp
Cefoperazone 1g Etexforazone Inj Tiêm, lọ 1g Hộp 10 lọ
Cefotaxim Medotaxim Tiêm, lọ 1g   Hộp 1 lọ
Cefotaxim Twice-Cef Tiêm, lọ 1g   Hộp 10 lọ
Cefotaxim Unitaxim Tiêm, lọ 1g   Hộp 1 lọ
Cefotiam KB KB Cetiam Lọ tiêm 1g Hộp 10 lọ
Cefpodoxime Procetin 100mg Auropodox Uống, viên nén bao phim 100mg H/1vỉ x 10 viên
Cefradine BINEX -SELFA Uống, viên 500mg  Hộp 100 viên
Ceftazidim Samzidim Tiêm, lọ 1g  Hộp 1 lọ
Ceftazidim Hawazim Tiêm, lọ 1g  Hộp 10 lọ
Ceftezol Seo Seo-Afonac Lọ tiêm 1g Hộp 10 lọ
Ceftriaxon Unicephaloz Tiêm, lọ 1g    Hộp 1 lọ
Ceftriaxon Torocef Tiêm, lọ 1g Hộp 1 lọ +dm
Cefuroxim Sanfocef Uống, gói bột 125mg Hộp 12 gói
Cefuroxime Cofucet Tiêm, lọ 750mg Hộp 1 lọ + DM
Celecoxib Celcoxx Uống, viên 100mg  Hộp 2 vỉ x 10 viên
Celecoxib 200mg Gracox Viên 200mg, uống Hộp 3 vỉ x 10 viên
Cetirizin Ceratir Uống, viên 10mg  Hộp 3 vỉ x 10 viên
Cinnarizin Stugeron Uống, viên 25mg  Vỉ 25 viên
Ciprofloxacin Ciprofloxacin Tiêm truyền, chai 200mg/100ml  Hộp 1 chai TT
Ciprofloxacine Ciplox IV Truyền, chai  200mg/100ml Chai nhựa, nút cao su 100ml
Clindamycin UniLimadin Tiêm ống 300mg Hộp 10 ống
Clindamycin Unilimadin 600mg Tiêm ống 600mg Hộp 10 ống
Clopidogrel AMNIGREL Uống, viên 75mg Hộp 2 vỉ x 10 viên nén
Clotrimazol Aciginal Viên đặt âm dạo Hộp 6 viên
Domperidon Motilium - M Uống, viên 10mg  Hộp 100 viên
Eperison Prime Apesone Uống, viên 50mg Hộp/10vỉ x 10viên
Erythropoietin  Epokin Tiêm; ống 2000UI/0,5ml Hộp 6 bơm tiêm
Famotidin Medofadin Uống, viên 40mg  Vỉ 10 viên
Filgrastim  Leukokine Lọ tiêm 300 mcg 10 lọ/ hộp
Flunarizin Upaforu Uống, viên 5mg   Hộp 100 viên
Flunarizin Sobelin Uống, viên 5mg   Vỉ 10 viên
Flunarizin Sibelium Uống, viên 5mg   Vỉ 10 viên
Fenofibrate Colestrim 160mg Uống, viên 160mg Dạng vi hạt có vỏ bọc hộp 30 viên
Gabapentin Mirgy Uống, viên 300mg   Vỉ 10 viên
Ginkgo biloba Ginbakone Uống, viên 40mg   Hộp 30 viên
Ginkgo biloba Medo Neuro Uống, viên 40mg  Hộp 20 viên
Ginkgo biloba Ginkoren Uống, viên 40mg  Hộp 100 viên
Gingko biloba  Gobaren Uống, viên 40mg   Hộp 30 viên
Gliclazid D- Amin Uống, viên 80mg  Hộp 100 viên
Glimepiride GP-2 Uống, viên 2mg Hop 3 vi x 10 vien
Glimepiride Perglim 2 Uống, viên 2mg  Hộp 2 vỉ x 15 viên
Glucosamin (sulfat) Orateo Uống, viên 250mg   Hộp 100 viên
Glucosamin (sulfat) Medisamin Uống, viên 250mg   Hộp 100 viên
Glutathione Lutasun Tiêm, lọ 600mg Hộp 10 lọ
Hyaluronidase Hyaluronidase Tiêm, lọ bột 1500 IU+ 1ml D môi hộp 5 ống + dm
Hydroxyurea  Hytinon Uống, viên 500mg Hop 10 vi x 10 vien
Imipenem + Cilastatin Yungpenem Tiêm, lọ 500mg + 500mg Hộp 10 lọ
Insulin human 1000IU Insunova- R Lọ 10ml.100IU/ml, tác dụng nhanh Hộp 1 lọ
Insulin human 1000IU Insunova- N Lọ 10ml 100IU/ml, tác dụng bán chậm Hộp 1 lọ
Insulin human 1000IU Insunova 30/70 Lọ 10ml.100IU/ml, hỗn hợp 30/70  Hộp 1 lọ
Itraconazol Sanuzo Uống, viên 100mg  Vỉ 4 viên
Itraconazol Sporal Uống, viên 100mg  Hộp 4 viên
Ketoconazol Nizoral Dùng ngoài; tuýp mỡ 5g  Hộp 1 tuýp
Lactobacillus acidophilus Huobi Uống, gói 1g Hop 10 goi*1g
Lactobacillus Acidophilus Tyndallized Lyophiliazate Lactose Hankook Biotop Uống, viên nang 170mg Hộp 100 viên
Lidocain 36mg +
Adrenalin 0,1324mg
Epicain inj 1.8ml Tiêm, ống 2%, 1,8ml Hộp 50 ống
L-Ornithin - L- aspartat Hepathin Tiêm; ống 0,5 g    Hộp 10 ống
L-Ornithin - L- aspartat Hepmel Inj Tiêm, ống 5 g    Hộp 10 ống
Mebendazol  Fugaca Uống, viên 500mg Hộp 1 viên
Mecobalamin YUVITA  Tiêm, ống 0,5mg/1ml  Hộp 10 ống
Meclophenoxat Lucimax Tiêm, lọ 250mg Hộp 1 lọ
Meloxicam M- cam Uống; viên 7,5mg 10 viên/vỉ
Meloxicam Amxoni Uống; viên 7,5mg Hộp 3 vỉ x 10 viên
Meloxicam MOPALIC Tiêm bắp, lọ 15mg/2ml Hộp 10 lọ
Metformin Daimit Uống, viên 500mg  Hộp 100 viên
Merformin SR Panfor SR Uống, viên 1000mg Vỉ 10 viên
Metformin GLUDEPATIC 500 Uống, viên 500mg HỘP 10 VỈ X 10 VIÊN
Methyl prednisolon Methylprednisolon 40mg Tiêm, lọ 40mg Hộp 10 lọ
Methylprednisolon Lamtra Lọ tiêm 40mg Vỉ 5 lọ
Metronidazol Metronidazol Tiêm truyền, chai 500mg/100ml Hộp 1 chai TT
Metronidazol Trichogyl Tiêm truyền, chai  500mg/100ml Hộp 1 chai TT
Metronidazole + Neomycin + Nystatin Fungitor Viên đặt 1 vỉ 10 viên nén
Neltimycin Zinfoxim I.V, lọ 100mg 10 lọ/hộp
Neomycin sulfat 0,35% + Dexametazol 0,1% Denero Thuốc nhỏ mắt, 0,3% x 5ml Hộp 1lọ
Ofloxacin Ileffecime Thuốc nhỏ mắt, tai  Hộp 1 lọ
Ofloxacin Xaflin Thuốc nhỏ mắt, 0,3% x 5ml Hộp 1lọ
Omeprazol INOMSEC Tiêm, 40mg Hộp 1 lọ
Omeprazole  Faskit Lọ 40mg Hộp 01 lọ
Ondansentron Emistop Tiêm; ống 8mg/4ml Hộp 5 ống
Paracetamol Coolinol Siro uống 250mg/5ml Chai 60ml
Paracetamol Panadol kid Uống, viên 120mg Hộp 96 viên
Pioglitazon Nilgar Uống, viên 15mg Hộp 100 viên
Piperacilin + Tazobactam Telesto 4.5g Tiêm, lọ 4g+0,5g Hộp 1 lọ
Piracetam Medotam Uống, viên 400mg  Hộp 100 viên
Piracetam Seoba Tiêm, ống 1g/5ml Hộp 10 ống
Piracetam 1g/5ml Philpirapyl Ống tiêm 1g/5ml Hộp 10 ống
Piracetam 24g dạng xiro Cerefort Hộp 24g Hộp 01 lọ
Piroxicam Biocam Tiêm, ống 20mg/1ml  Hộp 10 ống 1ml
Povidone iodine Wokadine Dùng ngoài, 10%, 100ml Hộp 1 lọ
Propofol PROTOVAN Tiêm, ống 200mg/20ml  Hộp 5 ống
Propofol Anepol Tiêm, ống 200mg/20ml 05 ống/hộp
Propylthiouracil (PTU) Lothisil Uống, viên 50mg Hộp 100 viên
Ranitidin Winis Uống, 300mg Vỉ 10 viên
Ranitidin RANTAC  Tiêm, ống 50mg   Hộp 10 ống 
Roxythromycin Hyrolid Uống, viên nén 150mg Hộp 10 vỉ x 10 viên
Sắt hữu cơ + folic acid Biofer Uống, viên nhai 100mg + 350mcg Hộp 30 viên
Salbutamol sulfat Asthmex Thuốc xịt    Hộp 1 lọ
Serratiopeptidase Medotase Uống, viên 10mg  Hộp 100 viên
Sulfadiazin bạc Silvirin Dùng ngoài, tuýp mỡ 20g   Hộp 1 tuýp
Tinidazol Sindazol Tiêm truyền, chai 500mg/100ml Thùng 20 chai
Tobramycin Intolacin Tiêm, lọ 80mg/2ml  Hộp 10 ống x 2ml
Tobramycin Tobrabac Dung dịch nhỏ mắt Hộp x 1 lọ
Tranexamic acid Transamin Tiêm, ống 250mg  Hộp 10 ống
Tranexamic acid Transamin Uống, viên 250mg  Hộp 100 viên
Tranexamic acid Tranexamic acid Inj.  Tiêm; ống 250mg   Hộp 10 ống
Trimebutine  Newtrisogen Uống, viên 100mg Hộp 100 viên
Vitamine B - Complex + Lysin + Choline Convitone Uống, sirô 100ml Hộp 1 lọ
Vitamin Ca+D3 Totcals Uống viên Hộp 100viên
Vitamin K1 Tonadione Tiêm, ống 10mg Hộp 10 ống