Danh mục thuốc 4.2


Stadgentri Betamethason dipropionat Gentamicin sulfat Clotrimazol 0,064%                 0,100%                   1000% VD-7765-09 Tuýp 10 g/tuýp
Stadovas 10  Amlodipin (besylat) 10 mg VD-9063-09 Viên 3 vỉ x 10 viên
Stadovas 10  Amlodipin (besylat) 10 mg VD-9063-09 Viên 6 vỉ x 10 viên
Stadovas 5 Amlodipin (besylat)  5 mg VD-9064-09 Viên 3 vỉ x 10 viên
Stadovas 5 Amlodipin (besylat)  5 mg VD-9064-09 Viên 6 vỉ x 10 viên
Stavudine STADA® 30 mg Stavudin  30 mg VD-9065-09 Viên 6 vỉ x 10 viên
Stavudine STADA® 30 mg Stavudin  30 mg VD-9065-09 Viên 10 vỉ x 10 viên
Stavudine STADA® 30 mg Stavudin  30 mg VD-9065-09 Viên 100 viên/ chai
Sulpiride STADA®  50 mg Sulpirid 50 mg VNB-4630-05 Viên 5 vỉ x 10 viên
Tadalafil STADA® 10 mg Tadalafil  10 mg VD-6075-08 Viên 1 vỉ x 1 viên
Tadalafil STADA® 10 mg Tadalafil  10 mg VD-6075-08 Viên 1 vỉ x 2 viên
Tamsustad Tamsulosin HCl  (vi hạt ) 0,4 mg VD-2243-06 Viên 3 vỉ x 10 viên
Tamsustad Tamsulosin HCl  (vi hạt ) 0,4 mg VD-2243-06 Viên 100 viên/ chai
Telmisartan STADA® 40 mg Telmisartan 40 mg VD-7766-09 Viên 4 vỉ x 7 viên
Tenofovir STADA® 300 mg Tenofovir disoproxil fumarat 300 mg QLĐB-83-09 Viên 3 vỉ x 10 viên
Tenofovir STADA® 300 mg Tenofovir disoproxil fumarat 300 mg QLĐB-83-09 Viên 30 viên/ chai
Terbinafin STADA® cream 1% Terpinafin 0.01 VD-9033-09 Tuýp 10 g/tuýp
Trimetazidin STADA® 20 mg Trimetazidin 2HCl 20 mg VD-3597-07 Viên 2 vỉ x 30 viên
Trimetazidin STADA® 20 mg Trimetazidin 2HCl 20 mg VD-3597-07 Viên 30 viên/ chai
Tusstadt Mỗi 5 ml chứa:    Diphenhydramin HCl                      12,5 mg VD-6551-08 Chai 60ml/ chai
Tusstadt Mỗi 5 ml chứa:    Diphenhydramin HCl                          12,5 mg VD-6551-08 Chai 100ml/ chai
Tusstadt Mỗi 5 ml chứa:    Diphenhydramin HCl                        12,5 mg VD-6551-08 Chai 12.5ml/chai
Venlafaxine STADA® 75 mg Venlafaxin (hydroclorid) 75 mg VD-7129-09 Viên 2 vỉ x 14 viên
Vitamin C STADA® 1 g Vitamin C 1 g VD-5248-08 Viên 1 ống x 10 viên 
Vitamin C STADA® 1 g Vitamin C 1 g VD-5248-08 Viên 2 ống x 10 viên
Zengesic Paracetamol  Diclofenac natri 500 mg50 mg VD-4497-07 Viên 10 vỉ x 10 viên
Zengesic Paracetamol  Diclofenac natri 500 mg50 mg VD-4497-07 Viên 100 viên/ chai
Zidovudin STADA® 300 mg Zidovudin 300 mg VD-2980-07 Viên 6 vỉ x 10 viên
Zidovudin STADA® 300 mg Zidovudin 300 mg VD-2980-07 Viên 60 viên/ chai
Zidovudin STADA® 300 mg Zidovudin 300 mg VD-2980-07 Viên 100 viên/ chai
Fluzinstad  Flunarizin. 2 HCl 5 mg VD-11963-10 viên 3 vỉ x 10 viên
10 vỉ x 10 viên
Orlistat STADA 60 mg  Orlistat  60mg VD-12623-10 Viên H x 3vỉ x 10 viên
Orlistat STADA 60 mg  Orlistat  60mg VD-12623-10 Viên H x 6vỉ x 10 viên
ISMN STADA 60 mg  Isosorbid mononitrat  60 mg VD -12621-10 Viên 10 vỉ x 10 viên.
Allopurinol 300mg Allopurinol 300 mg VD-11301-10 Viên 3 vỉ x 10 viên; 
Allopurinol 300mg Allopurinol 300 mg VD-11301-10 Viên 10 vỉ x 10 viên
Meclopstad Metoclopramid 10 mg VD-11305-10 Viên 3 vỉ x 10 viên
Colchicine Stada 1mg  Colchicine 1mg VD-11302-10 Viên 1 vỉ x 10 viên
Trimetazidine STADA 35mg MR Trimetazidine.2HCl   35 mg VD-12601-10 Viên Hộp 3vỉ x 10 viên
Trimetazidine STADA 35mg MR Trimetazidine.2HCl   35 mg VD-12601-10 Viên H x 6vỉ x 10 viên
Asthmatin Montelukast (Natri 10mg VD-11933-10 Viên 1 vỉ x 7 viên;            
Asthmatin Montelukast (Natri 10mg VD-11933-10 Viên         2 vỉ x 7 viên;            
Asthmatin Montelukast (Natri 10mg VD-11933-10 Viên        3 vỉ x 10 viên;         
Asthmatin Montelukast (Natri 10mg VD-11933-10 Viên        28 viên/ chai
Acyclovir STADA  Acyclovir  0.05 VD-11933-10 Tuýp Tuýp/5g
Perindastad 4 Perindopril erbumin 4 mg VD-7102-09 Viên 1 vỉ x 30 viên
BICIMAX Acid ascorbic             Thiamin (HCl)                        Riboflavin  Nicotinamid                    Calci pantothenat   Pyridoxin (HCl)   Cyanocobalamin 500 mg Viên Hộp 10 vỉ x 10 viên
Neuronstad Gabapentin  300 mg VD-11971-10 viên 3 vỉ x 10 viên       10 vỉ x 10 viên
Gemfibstad 300  Gemfibrozil 300 mg VD-11964-10 viên 3 vỉ x 10 viên
10 vỉ x 10 viên
Lostad HCT 50/12.5 mg Losartan kali ; Hydroclorothiazid  100mg  12.5mg VD-12622-10 viên 3/6 vỉ x 10 viên;          Chai 100 viên
Aspirin STADA 81 mg  Aspirin  81 mg VD-12617-10 viên  2 vỉ x 28 viên
Chai 100 viên.
Lamostad 50 Lamotrigin 50 mg  50 mg VD-11969-10 viên 3 vỉ x 10 viên
Lamostad 100 Lamotrigin  100 mg VD-11967-10 viên 3 vỉ x 10 viên
C-CALCI Acid ascorbic 1000,0mg, Calci carbonat 600mg VD-7546-09 Viên sủi bọt Hộp 1 tuýp 10 viên
CABOVIS-Viên Thanh Nhiệt Giải Độc Ngưu hòang 5mg, Đại hoàng 20mg, Hòang cầm 150mg,
Cát cánh 100mg, Cam thảo 50mg, Borneol 25mg, Thạch cao 200mg
VD-4601-07 Viên nang cứng Hộp 5 vỉ x 10 viên
CAO ÍCH MẪU Chai 100ml: Ích mẫu 80g, Hương phụ 25g, Ngãi cứu 20g VD-8679-09 Chai 180ml Chai 100ml, 180ml
CAO ÍCH MẪU Chai 100ml: Ích mẫu 80g, Hương phụ 25g, Ngãi cứu 20g VD-8679-09 Chai 100ml Chai 100ml, 180ml
CAO SAO VÀNG Camphor 0,637g, Menthol 0,319g, Tinh dầu Bạc hà 0,435ml, Tinh dầu Tràm 0,173ml, Tinh dầu Hương nhu 0,094ml, Tinh dầu Quế 0,038ml VD-13459-10 Hộp 4gram Túi 1 hộp 3g, 4g; Hộp 10g.
CAO SAO VÀNG Camphor 0,637g, Menthol 0,319g, Tinh dầu Bạc hà 0,435ml, Tinh dầu Tràm 0,173ml, Tinh dầu Hương nhu 0,094ml, Tinh dầu Quế 0,038ml VD-13459-10 Hộp 10gram Túi 1 hộp 3g, 4g; Hộp 10g.
CHOLAPAN-Viên Dạ Dày Nghệ 540,35mg, Trần bì 139,00mg, Cao mật 60,00mg VD-5451-08 Viên bao phim Hộp 5 vỉ x 10 viên
CỒN XOA BÓP Địa liền 5g, Riềng 5g, Thiên niên kiện 3g, Huyết giác 3g, Đại hồi 2g, Quế chi 2g, Ô đầu 1g, Camphor 1g VD-12885-10 Chai Hộp 1 chai 100ml
CORTONYL Chai 20ml: Natri camphosulfonat 2,0g, Lạc tiên  4,0g VD-6807-09 Chai Chai 25ml
CV ARTECAN Dihydroartemisinin 40mg, Piperaquin phosphat 320mg VD-10266-10 Viên bao phim Hộp 5 vỉ x 10 viên
DẦU GIÓ LOAN Eucalyptol 1,60g, Menthol 2,00g, Long não 0,05g,  VD-3427-07 Chai 5ml Hộp 1 chai 5ml
DẦU NÓNG MẶT TRỜI Chai 20ml: Methyl salicylat 6,506g,
Camphor 2,200g, Tinh dầu Quế 0,126g, 
VD-0963-06 Chai 20ml Hộp 1 chai 20ml, 60ml
DẦU NÓNG MẶT TRỜI Chai 20ml: Methyl salicylat 6,506g,
Camphor 2,200g, Tinh dầu Quế 0,126g, 
VD-0963-06 Chai 60ml Hộp 1 chai 20ml, 60ml
DENTANALGI Camphor 300mg, Menthol 200mg, Tinh dầu Hương nhu 0,3ml, Procain HCl 25mg, Sao đen 500mg, Thông bạch 100mg, Tạo giác 100mg VD-3428-07 Chai 7ml hộp 1 chai 7ml
ĐỞM KIM HOÀN Nghệ 250mg, Trần bì 50mg, Cao mật 25mg V1472-H12-10 Viên hoàn cứng Hộp 1 chai 60, 240 hoàn
EUCA-OPC-Viên Trị Ho Codein năm miligam, Eucalyptol 100mg, Camphor 12mg, Bromoform 5mg, Gaiacol 25mg, Phenol 5mg  VD-5147-08 Viên nang mềm Hộp 5 vỉ x 10 viên
EUCA-OPC-Viên Xông Menthol 24mg, Eucalyptol 24mg, Camphor 24mg VNB-4099-05 Viên nang mềm Hộp 2 vỉ x 10 viên
EUCAROSE-Viên Trị Ho Eucalyptol 100mg, Gaiacol 15mg, Camphor 12mg, Bromoform 5mg, Phenol 5mg VNB-3448-05 Viên nang mềm Hộp 5 vỉ x 10 viên
EXTRACAP-Viên Đen Tóc Hà thủ ô đỏ 2g VD-7548-09 Viên nang cứng Hộp 5 vỉ x 10 viên
FENGSHI-OPC-Viên Thấp Khớp Mã tiền chế lượng tương đương 0,7mg Strychnin, Hy thiêm 852mg, Ngũ gia bì 232mg, Tam thất 50mg VD-4352-07 Viên nang cứng Hộp 5 vỉ x 10 viên, chai 50 viên
GANOPAN-G-Viên Tiêu Thực Simethicon 125mg VD-4353-07 Viên nang mềm Hộp 5 vỉ  x 10 viên
GARLICAP-Viên Tỏi Nghệ Tỏi 1500mg, Nghệ 100mg VD-6279-08 Viên nang cứng Hộp 5 vỉ x 10 viên
HÀ SÂM HOÀN Hà thủ ô trắng 379,5mg, Nhân sâm 23,0mg, Mật ong 115,0mg V1630-H12-10 Viên hoàn cứng Hộp 1 chai 60, 240 hoàn
HOÀN BÁT VỊ BỔ THẬN DƯƠNG Hoài sơn 17,28g, Sơn thù 15,84g, Mẫu Đơn bì 11,70g, Thục địa 18,90g, Phụ tử 3,96g, Trạch tả 11,70g, Phục linh 11,70g, Quế 3,96g VD-2463-07 Viên hoàn cứng Hộp 1 chai 240 hoàn
HOÀN LỤC VỊ BỔ THẬN ÂM Thục địa 23,04g, Hoài sơn 11,52g, Sơn thù 11,52g, Mẫu Đơn bì 8,64g, Trạch tả 8,64g, Phục linh 8,64g VD-2464-07 Viên hoàn cứng Hộp 1 chai 240 hoàn
HOASTEX Húng chanh 45,00g, Núc nác 11,25g, Cineol 0,08g VD-11070-10 Chai Chai 90ml
KIDNEYCAP-Bát vị-Bổ Thận Dương Hoài sơn  240 mg, Sơn thù  220 mg,
Mẫu Đơn bì  162,5 mg, Thục địa  262,5 mg, Phụ tử  55,0 mg, Trạch tả  162,5 mg, Phục linh  162,5 mg, Quế  55 mg
VD-5453-08 Viên nang cứng Hộp 5 vỉ x 10 viên
KIDNEYTON-Lục Vị-Bổ Thận Âm Thục địa  320 mg, Sơn thù  160 mg, Mẫu Đơn bì  120 mg, Trạch tả  120 mg, Hoài sơn  160 mg, Phục linh  120 mg VD-5454-08 Viên nang cứng Hộp 5 vỉ x 10 viên
KIM TIỀN THẢO  Cao Kim Tiền Thảo lượng tương đương cao khô 120 mg VD-5457-08 Viên bao đường Hộp 1 chai 100 viên
KIM TIỀN THẢO  Cao Kim Tiền Thảo lượng tương đương cao khô 120 mg VD -11639-10 Viên bao phim Hộp 1 chai 100, 200 viên
LINH CHI-OPC Linh chi 1500 mg VD-3429-07 Viên nang mềm Hộp 2 vỉ x 10 viên
LINH CHI SÂM Linh chi 1000mg (Tương đương 50 mg cao khô), Nhân sâm 250mg VD-12312-10 Viên nang cứng Hộp 1 vỉ, 5 vỉ x 10 viên
LIVERBIL Actisô 400mg, Bìm bìm biếc 400mg, Biển súc 400mg, Diệp hạ châu 400mg VD-0964-06 Viên nang cứng Hộp 2 vỉ, 5 vỉ x 10 viên; chai 50 viên
LIVERBIL Actisô 400mg, Bìm bìm biếc 400mg, Biển súc 400mg, Diệp hạ châu 400mg VD-0965-06 Viên nang mềm Hộp 2 vỉ, 5 vỉ x 10 viên; chai 50 viên
LOPIRATOR-20MG Atorvastatin calcium 20mg VD-13830-11 Viên nén Hộp 2 vỉ x 7 viên
MAGNESI-B6 Magnesi oxyd 80 mg (tương đương 48mg Mg2+), Vitamin B6 5 mg VD-10269-10 Viên bao phim Hộp 5 vỉ x 10 viên
MIMOSA-Viên An Thần Bình vôi 150mg, Sen lá 180mg, Lạc tiên 600mg, Vông nem lá 600mg, Trinh nữ 638mg VD-6280-08 Viên bao phim Hộp 5 vỉ x 10 viên
MULTIVITAMIN B-COMPLEX Vitamin B1 2 mg,Vitamin B2 2 mg,Vitamin B6 2 mg, Vitamin B5 10 mg, Vitamin PP 20 mg VD-10270-10 Viên bao phim Chai 100 viên
MULTIVITAMIN Vitamin C  100mg, Vitamin B1 2mg, Vitamin B2 2mg, Vitamin B5 8mg, Vitamin B6 2mg, Vitamin PP 10mg, Vitamin E acetat 7mg VD-7549-09 Viên sủi bọt Hộp 1 ống x 10 viên, hộp 10 ống x 20 viên
NGUYÊN NHÂN SÂM Nhân sâm 1 củ (khoảng 7g) VD-5455-08 Chai 200ml Hộp 1 chai 200ml
NORMO-OPC Natri hydrocarbonat 170mg, Natri sulfat 285mg, Natri dihydrophosphat 195mg VD-7550-09 Viên sủi bọt Hộp 2 tuýp  10 viên, hộp 2 tuýp 20 viên
NYST  25.000IU-Thuốc Rơ Miệng Nystatin 25000IU VD-2123-06 Gói Hộp 10 gói x 1g
O.P.CAN Cao Bạch Quả 40mg VD-12886-10 Viên bao phim Hộp 3 vỉ x 10 viên
O.P.CAN Cao Bạch Quả 40mg VD-12887-10 Viên nang mềm Hộp 7 vỉ x 6 viên; 3 vỉ, 4 vỉ x 10 viên
O.P.FARTON Cao Nhân sâm 20mg, Vitamin A 500IU, Vitamin B1 1mg, Vitamin B2 1mg, Vitamin B5 1mg, Vitamin B6 2mg, Vitamin B12 30mg, Vitamin C 30mg, Vitamin PP 5mg VD-3889-07 Viên nang mềm Hộp 6 vỉ x 10 viên, 5 vỉ x 15 viên, 6 vỉ x 5 viên
OFLOXACIN 200MG Ofloxacin 200mg VD-0074-06 Viên bap phim Hộp 5 vỉ x 10 viên
OP.CALIFE-Viên Canh Niên An Địa hoàng 50mg, Trạch tả 50mg, Mạch đông 50mg, Thục địa 50mg, Huyền sâm 50mg, Phục linh 100mg, Tiên mao 100mg, Từ  thạch 100mg, Mẫu đơn bì 33mg,
Trân châu mẫu 100mg, Ngũ vị tử 50mg,
Thủ ô đằng 100mg, Hà thủ ô đỏ 50mg, Phù tiểu mạch 100mg, Câu đằng 100mg
VD-3432-07 Viên bao phim Hộp 5 vỉ x 10 viên, chai 80 viên
OP.CAMIN-GINSENG Cao Nhân sâm 20mg, Vitamin A 1000IU,Vitamin B1 1mg, Vitamin B2 1mg, Vitamin B5 1mg, Vitamin B6 1mg, Vitamin B12 30mg, Vitamin C 50mg, Vitamin D3 200IU,  Vitamin PP 10mg VD-3892-07 Viên nang mềm Hộp 12 vỉ x 5 viên, hộp 6 vỉ x 5 viên
OP.CIM-Viên Ích Mẫu Ích mẫu 4,00g, Hương phụ 1,25g, Ngải cứu 1,00g VD-6803-09 Viên nang cứng Hộp 2 vỉ, 5 vỉ x 10 viên
OP.LIZ Cao Bìm bìm biếc 38,25mg (Tương đương  127,50 mg dược liệu), Cao Phan tả diệp 38,25mg (Tương đương  127,50 mg dược liệu), Cao-bột Đại hoàng 134,75mg (Tương đương  255,00 mg dược liệu), Chỉ xác 63,75mg, Cao Mật heo 127,50mg VD-11633-10 Viên bao phim Hộp 5 vỉ x 10 viên
OP.ZEN-Viên Tiêu Sưng Giảm Đau Cao Tô mộc lượng tương đương cao khô 160mg VD-3433-07 Viên nang cứng Hộp 5 vỉ x 10 viên
OPCARDIO Cao Đan sâm 126mg (Tương đương 450 mg dược liệu, Bột mịn tam thất 141mg, Borneol 8mg) VD-12314-10 Viên nang cứng Hộp 5 vỉ x 10 viên
PARACETAMOL 500MG Paracetamol 500mg VD-11635-10 Viên nén Hộp 10 viênỉx10 viêniên, chai 100 viên, 500 viên
PARA-OPC 150MG Paracetamol 150,0mg VD-2121-06 Gói Hộp 12 gói
PARA-OPC 80MG Paracetamol 80,0mg VD-2122-06 Gói Hộp 12 gói
PHÌ NHI ĐẠI BỔ Cóc khô 500mg, Sơn tra 500mg, Hạt sen 400mg, Thục địa 400mg, Ý dĩ 400mg, Hoài sơn 300mg, Tricalci phosphat 100mg, Kẹo mạch nha 1g, Mật ong 1,4g VD-6804-09 Viên hoàn mềm Hộp 12 hoàn mềm 5g
QANAZIN Flunarizine 5,0 mg VD-4775-08 Viên nang cứng Hộp 10 vỉ x 10 viên
RHINASSIN-OPC Thương nhĩ tử 0,40g, Tân di hoa 0,30g,
Phòng phong 0,30g, Bạch truật 0,30g, Hoàng kỳ 0,50g, Bạc hà 0,10g, Bạch chỉ 0,30g
VD-11636-10 Viên nang cứng Hộp 5 vỉ x 10 viên
ROFCAL Calcitriol 0,25mg VD-11637-10 Viên nang mềm Hộp 3 vỉ x 10 viên
RUTIN-VITAMIN C Rutin 50mg, Vitamin C 50mg VD-12317-10 Viên bao phim Hộp 10 vỉ x 10 viên
SÂM QUI ĐẠI BỔ Đảng sâm 12,500g, Thục địa 11,665g, Quế 0,833g, Ngũ gia bì 6,665g, Đương qui 7,465g, Xuyên khung 2,000g, Long nhãn 0,833g, Trần bì 1,333g VD-1913-06 Chai Hộp 1 chai 250ml
SUPER-CERVICAP-Viên Nhung Hươu Nhung hươu 250 mg VD-2465-07 Viên bao phim Hộp 5 vỉ x 10 viên, chai 60 viên
TAM THẤT-OPC Tam thất 750mg   VD-3430-07 Viên nang mềm Hộp 2 vỉ x 10 viên
TERPIN CODEIN OPC Codein base mười miligam, Terpin hydrat 100 mg VD-11638-10 Viên nén Hộp 1 chai 200 viên
THẬP TOÀN ĐẠI BỔ  Bạch thược 50,0mg, Phục linh 50,0mg, Bạch truật 50,0mg, Quế nhục 12,5mg, Cam thảo 25,0mg, Thục địa 75,0mg, Đảng sâm 50,0mg, Xuyên khung VD-2865-07 Viên hoàn cứng Hộp 1 chai 240 hoàn
THẬP TOÀN ĐẠI BỔ  Bạch thược 600mg, Bạch truật 650mg, Cam thảo (tẩm mật Ong) 120mg, Đảng sâm 1000mg, Đương quy 600mg, Hoàng kỳ (tẩm mật Ong) 450mg, Phục linh 650mg, Quế nhục 240mg, Thục địa 1000mg, Xuyên khung 300mg VD-8681-09 Viên hoàn mềm Hộp 1 vỉ x 6 viên
THUỐC HO NGƯÒI LỚN Tỳ bà diệp 16,2g, Cát cánh 1,8g, Bách bộ 2,79g, Tiền hồ 1,8g, Tang bạch bì 1,8g, Thiên môn 2,7g, Bạch linh 1,8g, Cam thảo 0,9g, Hoàng cầm 1,8g, Menthol 18mg, Cineol 18mg VD-9456-09 Chai Chai 90ml
THUỐC HO TRẺ EM Tỳ bà diệp 16,2g, Cát cánh 1,8g, Bách bộ 2,79g, Tiền hồ 1,8g, Tang bạch bì 1,8g, Thiên môn 2,7g, Bạch linh 1,8g, Cam thảo 0,9g, Hoàng cầm 1,8g, Cineol 18mg VD-9457-09 Chai Chai 90ml
TRÀ TÚI LỌC RUTON  Diếp cá 915mg, Hoa Hòe 540mg, Cúc hoa 45mg VD-3894-07 Túi Hộp 24 túi x 1,5g
TRANCUMIN-Dầu Trị Bỏng Mỡ trăn 13,462g, Bột Nghệ 0,111g, VD-6278-08 Chai Hộp 1 chai 25ml
VITAMIN AD Vitamin A 5000IU, Vitamin D3 500IU VD-10274-10 Viên nang mềm Hộp 4 vỉ x 10 viên, chai 100 viên
VITAMIN C-OPC 100MG Hương Cam Acid ascorbic 100mg VD-6281-08 Viên sủi bọt Tuýp 20 viên
VITAMIN C 1000MG Acid ascorbic 1000,0mg VD-7552-09 Viên sủi bọt Hộp 1 tuýp 10 viên
VITAMIN C 500MG Acid Ascorbic 500mg VD-9458-09 Viên bao phim Chai 100, hộp 5 vỉ x 10 viên
VITAMIN C OPC 500MG  Acid Ascorbic 500mg VD-10276-10 Viên nang cứng Chai 100 viên
VITAMIN E 400IU Vitamin E 400IU VD-10278-10 Viên nang mềm Hộp 4 vỉ x 10 viên, chai 100 viên
BEDOUZA  Cyanocobalamin 5mg VD-2798-07 lọ Lọ 10ml -T/300 l
CIPROFLOXACIN 0,3% Ciprofloxacin HCL 15mg VD-2408-07 lọ Lọ 5ml  -T/450 l
CLORAXIN 0,4%  Cloramphenicol 40mg VD-3386-07 lọ Lọ 10ml-T/450 l
DAITICOL 10ml  Diphenhydramin HCL 10mg, Sulfat kẽm 10mg VD-2800-07 lọ Lọ 10ml-T/450 l
DEXACOL  Dexamethason natri phosphat 5mg,
Cloramphenicol 20mg
VD-2409-07 lọ Lọ 5ml  -T/450 l
Explosion 1: MỚI
EFTICOL 0,9% 
 Natri clodrid 0,09g VD-3388-07 lọ Lọ 10ml-T/450 l
EFTINAS 0,05%       Xylometazolin HCL 5mg-Dạng phun sương        VD-4282-07 lọ Lọ 15ml-T/72L
NEODEXA  Neomycin Sulfat 17.000IU,
Dexamethason natriphosphat 5,5mg
VD-3392-07 lọ Lọ 5ml  -T/450 l

Explosion 1: MỚI
Explosion 1: MỚI Explosion 1: MỚI

TOBCOL 
Tobramycin 0,3% VD-3792-07 lọ Lọ 5ml  -T/450 l
TOBCOL- DEX Tobramycin 15mg,
Dexamethason natriphosphat 5mg
VD-12763-10 lọ Lọ 5ml  -T/450 l
VIFTICOL Glycerol 100mg VD-5120-08 lọ Lọ 10ml -T/450 l
AUVINAT  Vitamin E thiên nhiên 400 UI VD-9297-09 viên Hộp 10 viênỉ/5v -T/54H
AUVINAT  Vitamin E thiên nhiên 400 UI VD-9297-09 viên Hộp 6vỉ/5viên-T/108H
CENDITAN  Cao Diếp cá 75mg, bột Rau má 300mg VD-0476-06 viên Hộp 10 viênỉ/5v -T/78H
CENTASIA  Bột Rau má 750mg VD-12187-10 viên Hộp 10 viênỉ/10 viên -T/68H
CENTHIONIN  Cao Artisô 40mg, trích tinh khô Rau má 300mg VD-8461-09 viên Hộp 10 viênỉ/5v-T/78H
DENTGITAL  Tinh dầu Đinh hương 9mg, tinh dầu Gừng 2mg, Menthol 5g, Long não 12g V1468-H12-10 chai Lọ 3ml-T540 l
GARLICUR Tinh dầu Tỏi 3mg, tinh dầu Nghệ 1,5mg VD-7440-09 viên CHộp 80 viên -T/147C
GARLICUR Tinh dầu Tỏi 3mg, tinh dầu Nghệ 1,5mg VD-7440-09 viên Hộp 10 viênỉ/10 viên -T/63H
OSCUMIN  Bột Nghệ 500mg, Mai Mực 200mg VD-12191-10 viên Hộp 10 viênỉ/10 viên -T/68H
TRAGUTAN-Viên ngậm  Eucalyptol 0,7mg, tinh ầu tràm Úc 0,3mg tinh dầu Gừng 0,5mg, tinh dầu Tần 0,5mg, Menthol 1mg VD-8466-09 viên Hộp 24v -T/360H
TRAGUTAN-Viên ngậm  Eucalyptol 0,7mg, tinh ầu tràm Úc 0,3mg tinh dầu Gừng 0,5mg, tinh dầu Tần 0,5mg, Menthol 1mg VD-8466-09 viên Hộp 10 viênỉ/10 viên -T/52H
TRAGUTAN F  Eucalyptol 100mg, tinh dầu tràm Úc 50mg, tinh dầu Gừng 0,75mg, tinh dầu Tần 0,36mg Menthol 0,5mg VD-8467-09 viên Hộp 3vỉ/10 viên -T/234H
TRAGUTAN Oval  Eucalyptol 100mg, tinh dầu Gừng 0,5mg, tinh dầu Tần 0,18mg, Menthol 0,5mg VD-7896-09 viên CHộp 40 viên -T/198Ch
TRAGUTAN Oval  Eucalyptol 100mg, tinh dầu Gừng 0,5mg, tinh dầu Tần 0,18mg, Menthol 0,5mg VD-7896-09 viên Hộp 10 viênỉ/10 viên -T/72H
ZIBER M  Tinh dầu Bạc hà 100mg, tinh dầu Gừng 25mg, tinh dầu Quế 2,5mg VD-12193-10 viên Hộp 10 viênỉ/10 viên -T/57H
MEGYNA PK  Metronidazol 200mg, Cloramphenicol 80mg, Dexamethason acetate 0,5mg, Nystatin 100.000IU VD-2804-07 viên CHộp 10 viên -T/144Ch
MEGYNA PK Metronidazol 200mg, Cloramphenicol 80mg, Dexamethason acetate 0,5mg, Nystatin 100.000IU VD-2804-07 viên Hộp 1vỉ/10 viên -T/170H
METRIMA PK   Clotrimazole 100mg VD-2805-07 viên Hộp 1vỉ/6v -T/180H
METRIMA 500  Clotrimazole 500mg VD-3790-07 viên Hộp 1vỉ/1v -T/450H
NYSTATIN 100.000ui PK NYSTATIN 100.000ui PK VD-2806-07 viên Hộp 1vỉ/12v -T/216H
BEDOUZA 1000mcg-1ml  Vitamin B12 1000mcg VD-1827-06 ống Hộp 100 ống-T/16H
BUFLOW-5 ml  Explosion 1: MỚI
Buflomedil 50 mg 
VD-8460-09 ống Hộp 10 ống-T/62H
CEVITA 100mg-2mL  Vitamin C 100mg VD-1828-06 ống Hộp 100 ống-T/16H
CEVITA 500mg-5ml Vitamin C 500mg VD-1829-06 ống Hộp 100 ống-T/8H
GLUCOSE 5%-5ml Glucose khan 250mg VD-1830-06 ống Hộp 100 ống-T/8H
Nước cất pha tiêm-5ml Nước cất pha tiêm-5ml  VD-2069-06  ống Hộp 100 ống-T/8H
PHLOROGLUCINOL 40mg                            PHLOROGLUCINOL 40mg                            VD-2070-06 ống Hộp 6 ống-T/290H
SPASLESS                      Phloroglucinol 40mg, Trimetyl Phloroglucinol 0,03mg                            VD-4679-08 ống Hộp 6 ống-T/100H
SYNERVIT A&B-1ml  Vit. B1 100mg, B6 50mg, B12 1000mcg VD-2071-06 ống Hộp 50 ống -T/16H
VITAMIN B1 100mg-2ml VITAMIN B1 100mg-2ml VD-1831-06 ống Hộp 100 ống-T/16H
VITAMIN B6 100mg-2ml VITAMIN B6 100mg-2ml VD-1832-06 ống Hộp 100 ống-T/16H
ACETYLCYSTEIN 200mg ACETYLCYSTEIN 200mg VD-3382-07 viên Hộp 10 viênỉ/10 viên -T/80H
ACETYLCYSTEIN 200mg  ACETYLCYSTEIN 200mg  VD-3382-07 viên CHộp 100 viên -T/144Ch
AMLOEFT  Amlodipine 5mg VD-6162-08 viên Hộp 10 viênỉ/10 viên-T/72H
ASMACORT  Theophylin 65mg, Dexamethson acetat 0,25mg, Phenobarbital 8,5mg VD-3151-07 viên CHộp 100 viên -T/200Ch
AZIEFTI 250mg Explosion 1: MỚI
 Azithromycin 250mg
VD-3152-07 viên Hộp 1vỉ/6v -T/534H
AZIEFTI 500  Azithromycin 500mg VD-7439-09 viên Hộp 1vỉ/3v -T/753H
BROMHEXIN 4mg BROMHEXIN 4mg VD-3153-07 viên Hộp 10 viênỉ/20 viên -T/162H
BROMHEXIN 8mg BROMHEXIN 8mg VD-3154-07 viên Hộp 10 viênỉ/20 viên -T/162H
BUFLOW  Buflomedil 150mg VD-3785-07 viên Hộp 2vỉ/10-T/567H
CALYPTIN Eucalyptol 100mg, Long não 12mg, Gaiacol 12,5mg, Bromoform 5mg VD-3786-07 viên Hộp 10 viênỉ/10 -T/60H
CALYPTIN CODEIN Eucalyptol 100mg,Codein 15mg VD-3383-07 viên Hộp 2vỉ/7v-T/255H
CETIRIZIN 10mg          CETIRIZIN 10mg          VD-5117-08 viên Hộp 10 viênỉ/10 -T/162H
CETIRIZIN 10mg          CETIRIZIN 10mg          VD-5117-08 viên CHộp 200 viên-T/248Ch
CIMEDINE 300mg   Cimetidine 300mg VD-3385-07 viên CHộp 30 viên -T/144Ch
CIMEDINE 300mg  Cimetidine 300mg VD-3385-07 viên Hộp 3vỉ/10 viên -T/367H
CIMEDINE 300mg Explosion 1: MỚI
 Cimetidine 300mg
VD-3385-07 viên Hộp 10 viênỉ/10 viên-T/108H
CLORPHENIRAMIN 4mg CLORPHENIRAMIN 4mg VD-2799-07 viên CHộp 1000 viên -T/50Ch
COLCHICINE-GALIEN  Colchicin 1mg VD-6165-08 viên Hộp 1vỉ/20 viên-T/414H
DEXONE 0,5mg Dexamethasone 0,5mg VD-3155-07 viên CHộp 200 viên -T/200C
DEXTROMETHORPHAN
15mg
DEXTROMETHORPHAN 15mg VD-3387-07 viên Hộp 20 viênỉ/30 viên -T/60H
DIGOXINE QUALY 0,25 mg DIGOXINE QUALY 0,25 mg VD-2801-07 viên Hộp 2vỉ/15 -T/235H
DECONAL. F Paracetamol 500mg,
Clorpheniramin maleat 2mg,
Pseudoephedrin hydroclorid 30mg
VD-6166-08 viên Hộp 10 viênỉ/20 viên 
EFTIFARENE 20mg  Trimetazidine 20mg VD-4280-07 viên Hộp 2vỉ/30 -T/345H
EFTILORA Loratadin 10mg VD-2802-07 viên Hộp 10 viênỉ/10 viên -T/189H
EFTIMOL 8  Paracetamol 500mg,
Codein phosphat 8mg
VD-8463-09 viên Hộp 10 viênỉ/10 viên -T/64H
EFTIMOL 30 Paracetamol 500mg,
Codein phosphat 30mg
VD-8462-09 viên Hộp 10 viênỉ/10 viên -T/85H
EFTISPASMIN Alverin citrat 40mg  VD-3389-07 viên Ch100 viên-T/180Ch
EFTISPASMIN  Alverin citrat 40mg  VD-3389-07 viên Hộp 3vỉ/12v-T/220H
FAMOTIDIN 40mg FAMOTIDIN 40mg VD-3789-07 viên Hộp 10 viênỉ/10 viên -T/219H
GLIBEST  Metformin 500mg, Glibenclamid 2,5mg VD-7441-09 viên Hộp 2vỉ/15v-T/176H
MAXDAZOL Metronidazol 250mg, Spiramycin 0,75UI VD-10971-10 viên Hộp 2vỉ/10 viêniên-T/324H
METFORMIN 500   Metformin HCL 500mg VD-10972-10 viên Hộp 5vỉ/10 viêniên 
METFORMIN 850 Metformin HCL 850mg VD-10973-10 viên Hộp 2vỉ/15viên-T/192H
METHIONIN 250mg METHIONIN 250mg VD-3390-07 viên CHộp 100 viên -T/168C
METRONIDAZOL 250mg METRONIDAZOL 250mg VD-3391-07 viên Hộp 10 viênỉ/10 viên -T/120H
NYSTATIN 500.000IU NYSTATIN 500.000IU VD-3791-07 viên Hộp 2vỉ/8v -T/400H
PARACETAMOL  500mg PARACETAMOL  500mg VD-2807-07 viên CHộp 500 viên-T/40Ch
PARACETAMOL  500mg Explosion 1: MỚI

I
PARACETAMOL  500mg
VD-2807-07 viên Hộp 10 viênỉ/10 viên-T/72H
PENAMIC  Mephenamic 500mg VD-10049-10 viên Hộp 10 viênỉ/10 viêniên-T/76H
PIRACEFTI 400  Piracetam 400mg VD-5119-08 viên Hộp 10 viênỉ/10 viên -T/72H
STREPBERIN  Streptomicin sulfat 75mg,
Berberin clorid 10mg
VD-6170-08 viên Hộp 3vỉ/10 viên -T/158H
SYNERVIT  Vit. B1 125mg, B6 125mg, B12 125mg VD-3396-07 viên CHộp 50 viên -T/216C
SYNERVIT  Vit. B1 125mg, B6 125mg, B12 125mg VD-3396-07 viên Hộp 10 viênỉ/10 viên -T/96H
SYNERVIT F  Vit. B1 250mg, B6 250mg, B12 1000mcg VD-4283-07 viên H10 viênỉ/10 viên-T/84H


SIVIGA
Silymarin 70 mg, Silybin 30 mg VD-9299-09 viên H10 viênỉ/10 viên-T/144H
SPIBIOTIC 1.5MUI Spiramycin 1.5MUI VD-10976-10 viên Hộp 2vỉ/8viên-T/360H
SPIBIOTIC 3MUI  Spiramycin 3M UI VD-9300-09 viên Hộp 2vỉ/5viên- T/324H
Cồn Boric 3% Cồn Boric 3%-Dung dịch nhỏ tai VD-10047-10 Chai CHộp 10ml-T/450Ch
Glycerin Borat 3% Glycerin Borat 3%  VD-10048-10 Chai CHộp 10ml-T/450Ch
MELYPTOL  Tinh đầu tràm 0,25 ml,
 Tinh dầu Bạc hà 0,05ml
VD-9298-09 lọ Lọ 5 ml-T/450 l
POVIDONE  IODINE 10%  POVIDONE  IODINE 10%-20ml VNS-4752-05 Chai CHộp 20ml-T/220Hộp 1Ch
POVIDONE  IODINE 10% POVIDONE  IODINE 10%-90ml VNS-4752-05 Chai CHộp 90ml-T/6Hộp 10Ch
POVIDONE  IODINE 10%  POVIDONE  IODINE 10%-500ml VNS-4752-05 Chai CHộp 500ml -T/28Ch
ACETYLCYSTEIN-200mg ACETYLCYSTEIN-200mg VD-5403-08 Gói Hộp 30g -T/80H
ASPARTAM 35mg  Aspartam 35mg VD-2797-07 Gói Hộp 100g-T/48H
AZIEFTI 100mg  Azithromycin 100mg VD-2407-07 Gói Hộp 6 gói 2gr-T/180H
AZIEFTI 200mg Azithromycin 200mg VD-3784-07 Gói Hộp 6 gói 3,5gr-T/162H
AZIEFTI 300mg Azithromycin 300mg VD-4278-07 Gói Hộp 3 gói 5gr-T/180H
NYSTATIN 25.000 IU NYSTATIN 25.000 IU VD-3393-07 Gói Hộp 20g -T/260H
OSTOCAN 0,6g  Tricalci phosphat 0,6g VD-5720-08 Gói Hộp 30g-T/54H
SPIRAMICIN 750.000 IU SPIRAMICIN 750.000 IU VD-3395-07 Gói Hộp 20g -T/57H
Allopurinol Allopurinol 300mg  VD-13112-10  Viên Hộp 2 vỉ x 10 ;Chai 100  
Amoxicillin  Amoxicillin  250mg  VD-13612-10  Viên Hộp 10 vỉ x 10,Chai 100
Amoxicillin  Amoxicillin  500mg  VD-7065-09  Viên Hộp 10,20 vỉ x 10,Chai 100,200,300
Amoxicillin ( KK ) Amoxicillin  500mg VD-0172-06 Viên Hộp 10,20 vỉ x 10,Chai 100,200,300
Ampicillin  Ampicillin 500mg  VD-10689-10  Viên Hộp 10,20 vỉ x 10,Chai 100,300
Aspamic  Aspartame 1g  VD-1058-06  Gói Hộp 100 gói 1g; Lọ 70 gói   
Atorvastatin Atorvastatin 20mg  VD-9716-09  Viên Hộp 1 vỉ, 2 vỉ x 10   
Bromhexin  BROMHEXIN HCl PP98  8mg   VD-10691-10   Viên  Chai 200 viên
Cefaclor Cefaclor 250mg  VD-4457-07  Gói Hộp 10,12 gói x 3g
Cefaclor  (Xanh-Xanh) Cefaclor 250mg  VD-13115-10  Viên Chai 80,100 viên
Cefaclor (Tím-trắng) Cefaclor 250mg  VD-12577-10  Viên Hộp 1 vỉ x 10,Hộp 1 vỉ x 12
Cefadroxil  Cefadroxil  500mg  VD-10692-10  Viên Hộp 2 vỉ x 10,Chai 50,100
Cefadroxil  ( X-vàng ) Cefadroxil  500mg  VD-13116-10  Viên Hộp 10 vỉ x 10,Chai 100
Cefadroxil  ( X-Xám Cefadroxil  500mg  VD-13117-10  Viên Hộp 10 vỉ x 10,Chai 100
Cefalexin  (Xanh-Vàng) Cefalexin   250mg  VD-13118-10  Viên Hộp 10 vỉ x 10,Chai 100,200
Cefalexin (Nâu-Tím Cefalexin   250mg  VD-14003-11  Viên Chai 100,200 viên
Cefalexin (X.đậm-X.nhạt) Cefalexin   500mg VNB-3553-05 Viên Hộp 10 vỉ x 10,Chai 100,200 viên
Cefalexin (Xanh-Trắng) Cefalexin   250mg VD-3552-07 Viên Hộp 10 vỉ x 10,Chai 100 viên
Cefalexin (Xanh-Trắng) Cefalexin   500mg VD-3553-07 Viên Hộp 10,20 vỉ x 10,Chai 100
Cefixim  Cefixim Trihydrat 100mg  VD-0618-06  Viên Hộp 1vỉ ,10 vỉ x 10
Cefixim  Cefixim  200mg  VD-10693-10  Viên Hộp 1,2,10 vỉ x 10
Cinnarizin Cinnarizin 25mg  VD-4458-07  Viên Hộp 2, 3, 10 vỉ x 10 ;Hộp 2, 4 vỉ x 7
Hộp 100 vỉ x 50  
Ciprofloxacin Cam Ciprofloxacine HCL 500mg  VD-9717-09  Viên Hộp 10 vỉ x 10 ;Chai 60,100  
Clopheniramin Chlopheniramin Maleat 4mg VD-1489-06 Viên Hộp 10 vỉ x 10 ;Chai 200  
Cloxacillin Cloxacillin sodium 500mg  VD-10695-10  Viên Hộp 10 vỉ x 10,Chai 100
Coltoux Dextromethorphan HBr 15mg  VD-9718-09  Viên Hộp 10 vỉ x 10 ;Chai 100  
Coltoux Dextromethorphan HBr 15mg VD-0177-06 Viên Hộp 10 vỉ x 10; Chai 100  
Đan sâm tam thất Cao đan sâm 10/1 100mg
Cao tam thất 10/1 7mg
                            -    VD-11901-10  Viên Hộp 4 vỉ x 10; Chai 100  
Dextromethorphan Dextromethorphan HBr 15mg VD-1061-06 Viên Hộp 10 vỉ x 10; Chai 200  
Dobelaf  DL-Alpha-tocopherol 400IU
Acid Ascorbic 500mg
Beta caroten 15mg
Men khoâ chöùa Selenium 92,6mg
                            -   VNB-3557-05 Viên Hộp 2, 10, 12 vỉ x 5 viên
Dobenzic Dibencozide 1,5g  VD-5602-08  Gói Hộp 10 gói x 1,5g;Chai 30g   
Dobenzic Dibencozide 3mg  VD-4939-08  Viên Hộp 3 vỉ x 10   
Dobixil Cefadroxil   500mg  VD-2203-06 Viên Hộp 10 vỉ x 10; Chai 100 viên
Dofervit SẮT FUMARATE 162MG
FOLIC ACID 0,75MG
VITAMIN B12 7,5 μg
 VD-3554-07  Viên Hộp 10 vỉ x 10 viên
Dolocep Ofloxacin 200mg  VD-13121-10  Viên Hộp 2, 5 Vỉ x 10   
Domecor BISOPROLOL FUMARAT  5mg   VD-10697-10  Viên Hộp 3 vỉ x 10 viên
Domepa METHYLDOPA 250mg  VD-11273-10  Viên Hộp 10 vỉ x 10 viên
Domepect Codeine phosphate 10mg
Glyceryl guaiacolate 100mg
                            -   VD-0620-06 Viên Hộp 2,10 vỉ x 10
Domeric Cao nghệ 5/1 400mg                             -    VD-9723-09  Viên Hộp 10 vỉ x 10 ;Chai 50, 200  
Dopagan Paracetamol 500mg  VD-9725-09  Viên Hộp 10, 20 vỉ x 10
Chai 100, 200, 400, 500  
Dopagan Baby PARACETAMOL 325mg
THIAMIN  HCl  10mg
CHLOPHENIRAMIN MALEAT 2mg
 1,5g   VD-10698-10  Gói Hộp 20 gói x 1,5g
Dopagan-Codein  Effervescent PARACETAMOL  500mg
CODEIN PHOSPHAT 30mg
 500mg   VD-2584-07   Viên  Hộp 1 tube x 10; Hộp 4 vỉ x 10
Dopagan-Effervescent Paracetamol 250mg  VD-1959-06 Gói Hộp 12 gói x 1,5g   
Dopagan-Effervescent Paracetamol 150mg VD-1958-06 Gói Hộp 12 gói x 1,5g   
Dopagan-Effervescent Paracetamol 80mg VD-2205-06 Gói Hộp 12 gói x 1,5g   
Dopalogan Paracetamol 500mg  VD-4056-07  Viên Hộp 20 vỉ x 10;Chai 100, 200, 500  
Doragon  Cao địa long 5/1 500mg                             -   VD-12582-10 Viên Hộp 2, 10 vỉ x 10 ;Chai 50  
Doren Serratiopeptidase 10mg VD-6061-08 Viên Hộp  10 vỉ x 10; Chai 100  
Dorobay Acarbose 100mg VD-14005-11 Viên Hộp 3, 6, 10 vỉ x 10   
Dorobio PROBIO-TEC FD-LA-5-POWDER  1g   VD-3217-07   Gói  Hộp lớn x 10 hộp nhỏ x 10 gói x1g
Hộp 12, 14 gói x 1g
Doroclor Cefaclor 500mg VD-3218-07 Viên Hộp 2,10 vỉ x 10
Dorosur ROSUVASTATINE CALCIUM  10mg   VD-4060-07   Viên   Hộp 2 vỉ x 14 
Dorotor ATORVASTATIN CALCIUM  20mg   VD-5607-08   Viên   Hộp 2 vỉ x 10 
Dorotril LISINOPRIL-INDIA  10mg   VD-9728-09   Viên   Hộp 2 vỉ x 14 
Dorotyl  Mephenesine 250mg VD-13615-10 Viên Hộp 2 vỉ x 25    
Dorover Plus Perindopril tert-butylamin 4mg
Indapamide 1,25mg
VD-3557-07 Viên Hộp 1 vỉ x 30   
Doroxim Cefuroxim Acetyl 250mg VD-11278-10 Viên Hộp 2 vỉ x 5
Doroxim Cefuroxim Acetyl 500mg VD-11279-10 Viên Hộp 2 vỉ x 5
Dospasmin Alverin citrate 40mg VD-7070-09 Viên Hộp 3, 5 vỉ x 10 ;Chai 200   
Dotoux  Paracetamol 400mg
Pseudoephedrin 30mg
Dextromethorphan 10mg
Clopheniramin maleat 2mg
                            -   VD-0621-06 Viên Hộp 20 vỉ x 10; Chai 100  
Dotoux-F Paracetamol 500mg
Pseudoephedrin HCL 30mg
Dextromethorphan HBr 15mg
                            -   VD-6510-08 Viên Hộp 20 vỉ x 10;chai 100, 500   
Dotrome OMEPRAZOLE PELLETS 8.5%  20mg   VD-9731-09   Viên  Hộp 3, 10 vỉ x 10
Chai 14 viên
Dovocin Levofloxacin 500mg VD-1497-06 Viên Hộp 1, 2 vỉ x 5   
Doxycylin  Doxycylin  100mg VD-1961-06 Viên Hộp 10 vỉ x 10   
Dozoltac Paracetamol 325mg
Chlopheniramin maleat 4mg
                            -   VD-10701-10 Viên Hộp 10, 20 vỉ x 10    
Enalapril  Enalapril  5mg VD-10702-10 Viên Hộp 3 vỉ x 10   
Esomez Acetylcystein 200mg                             -   VD-1498-06 Gói Hộp 20, 30 gói x 1g   
Fenofibrat Fenofibrat 200mg VD-10703-10 Viên Hộp 3 vỉ x 10   
Gliclazide Gliclazide 80mg VD-9733-09 Viên Hộp 10 vỉ x 10 ;Hộp 6 vỉ x 10  
Glucofine Metformin HCL 1000mg VD-1320-06 Viên Hộp 3, 10 vỉ x 10   
Heptaminol Heptaminol HCL 187,8mg VD-2206-06 Viên Hộp 2 vỉ x 10   
Limitral NITROGLYCERIN SR PELLETS   2,5mg   VD-5227-08   Viên  Hộp 4 vỉ x 15; 6 vỉ x 10
Linh Chi Linh Chi 1500mg                             -   VD-12587-10 Viên Hộp  4 vỉ x 10   
Loperamid Loperamid HCL 2mg VD-0624-06 Viên Hộp 5, 10 vỉ x 10   
Loratadin Loratadin 10mg VD-2207-06 Viên Hộp 2 vỉ x 10   
Losartan Losartan 50mg  VD-9013-09  Viên Hộp 1, 2, 3, 10 vỉ x 10   
Mefenamic  Mefenamic Acid 500mg VD-9735-09 Viên Hộp 10 vỉ x 10 ;Chai 50, 100  
Metronidazol Metronidazol 250mg VD-12589-10 Viên Hộp 2,10 vỉ x 10
Morinda Cetrifolia Cao nhàu 5/1 500mg                             -   VD-11915-10 Viên Hộp 2 vỉ x 10 ;Chai 50  
Moxacin Amoxicillin  250mg VD-5612-08 Gói Hộp 12 gói x 1,2g
Moxacin Cam-Kem Amoxicillin  500mg VD-0186-06 Viên Hộp 10,20 vỉ x 10,Hộp 10 vỉ x 6
Chai 100,200,300
Moxacin (Nâu-Hồng) Amoxicillin  500mg VD-0187-06 Viên Hộp 10,20 vỉ x 10,Hộp 10 vỉ x 6
Chai 100,200,300
Ofloxacin Ofloxacin  200mg VD-4065-07 Viên Hộp 2 vỉ x 10 ;Chai 100  
Ofloxacin Cam Ofloxacin  200mg VD-10706-10 Viên Chai 100   
Ofmantine-Domesco Amoxicillin 250mg
Clavulanat potassium 62,5mg
312,5mg VD-8261-09 Gói Hộp 10,12 gói x 520mg
Hộp lớn x 5hộp nhỏ x10 góix 520mg
Paracetamol F.B  Paracetamol 400mg
Thiamin HCL 50mg
Chlopheniramin maleat 2mg
                            -   VD-9736-09 Viên Hộp 10, 20 vỉ x 10 ;Chai 100, 500  
Paracetamol F.B  Paracetamol 400mg
Thiamin HCL 50mg
Chlopheniramin maleat 2mg
                            -   VD-10708-10 Viên Hộp 10 vỉ x 10 ;Chai 100 
Hộp 10 cọc x 10 vỉ x 10 viên
Povidon  Iodin 10 % Povidon Iodin                             -   VNS-1649-06 Chai Chai 25, 50, 90ml   
Prednison Prednison base 5mg VD-1500-06 Viên Hộp 10 vỉ x 10; Chai 200  
Prednison Prednison base 5mg VD-1323-06 Viên Hộp 10 vỉ x 10; Chai 200  
Ranitidin Ranitidin 300mg VD-9737-09 Viên Hộp 3 vỉ x 10   
Salbutamol Salbutamol sulfat   2mg VD-11284-10 Viên Hộp 5 vỉ x 10; Chai 200  
Terdein F Terpin hydrat 200mg
Codein 5mg
                            -   VD-10713-10 Viên Hộp 10, 20 vỉ x 10    
Terdopon  Terpin hydrat 100 mg
Natri benzoat 150 mg
Dextromethorphan HBr 10 mg
                            -   VD-13617-10 Viên Hộp 20 vỉ x 10   
Tetracyclin Tetracyclin 500mg VD-9014-09 Viên Hộp 10, 20 vỉ x 10; Chai 100  
Viên an thần Cốm lạc tiên 4/1 400mg                             -   VD-1502-06 Viên Hộp 3, 10 vỉ x 10 ;Chai 50, 100  
Viên D-A-R Cao trái dứa gai 5/1 80mg
Cao rau đắng 5/1 60mg
Cao Artichaut 5/1 60mg
                            -   VD-11906-10 Viên Hộp 10 vỉ x 10 ;Chai 100, 300   
Viên sỏi thận Cao hạt chuối hột 10/1 300mg
Cao rau om 20/1 200mg
Cao rau mèo 20/1 200mg
Cao hạt lười ươi 5/1 100mg
 550mg   VNB-4176-05   Viên  Hộp 10 vỉ x 10; Chai 100
Viên sủi C-Up ASCORBIC ACID NL  1000mg  VD-13114-10  Viên  Hộp 1 type x 10 viên
Vitamin A & D Vitamin D3 400IU
Vitamin A 5000IU
                            -   VD-0629-06 Viên Hộp 4, 5, 10 vỉ x 10 ;Chai 100  
Vitamin B1  Thiamin mononitrat 250mg VD-11287-10 Viên Hộp 10, 20 vỉ x 10; Chai 100  
Vitamin B6  Vitamin B6  250mg VD-0630-06 Viên Hộp 20 vỉ x 10; Chai 100  
Vitamin E Thiên nhiên D Alpha tocopheryl Acetat 400UI VD-13618-10 Viên Hộp 3 vỉ x 10 ;Hộp 12 vỉ x 5  ;Chai 30 
Vosfarel MR Trimetadizine  35mg  VD-7078-09 Viên Hộp 6 vỉ x 10 viên
VT-COF DEXTROMETHORPHAN HBr 10mg
DEXCHLORPHENIRAMIN MELEAT 1mg
GUAIPHENESINE BP98 100mg
 -    VD-7079-09   Viên  Hộp lớn x 10 hộp nhỏ x 1 vỉ x 10 viên
Zanidion Paracetamol 500mg
Codein Phosphat 10mg
500mg VD-10714-10 Viên Hộp 5 vỉ, 10 vỉ x 10    
Zinmax-Domesco Cefuroxim Acetyl 250mg VD-11918-10 Viên Hộp 2 vỉ x 5,Hộp 3 vỉ x 10
Acyclovir Acyclovir  200mg   VD-7064-09  Viên Hộp 3 vỉ x 10   
Ambroxol Ambroxol HCL  30mg   VD-0170-06  Viên Hộp 10 vỉ x 10   
Amlodipin Amlodipine besilate  5mg   VD-0615-06  Viên Hộp 3 vỉ x 10   
Aspirin  Acid acetylsalicylic  81mg   VD-1316-06  Viên Hộp 10 vỉ x 10 ;Chai 100   
Berberin   Berberin HCL  100mg   VD-7066-09  Viên Chai 100 viên
Bromhexin  Bromhexin HCL  8mg   VD-2201-06  Viên Hộp 3 vỉ x 10 ;Chai 200, 500  
Captopril   Captopril    25mg   VD-1059-06  Viên Hộp 10 vỉ x 10   
Cefaclor Cefaclor monohydrat  125mg   VD-4456-07  Gói Hộp 10,12 gói x 3g
Cefadroxil  Cefadroxil  monohydrat  250mg   VD-0174-06  Gói Hộp 10 gói x 3g
Cefixim  Cefixim Trihydrat  100mg   VD-4053-07  Viên Hộp 1vỉ ,10 vỉ x 10
Cefpodoxim Cefpodoxim Proxetil  100mg   VD-1060-06  Viên Hộp 10 hộp nhỏ x 1 vỉ x 10
Celecoxib Celecoxib  200mg   VD-2580-07  Viên Hộp 3 vỉ x 10   
Cetirizin  Cetirizin Dihydroclorid  10mg   VD-13119-10  Viên Hộp 10 vỉ x 10   
Clarithromycin Clarithromycin  500mg   VD-10694-10  Viên Hộp 1, 2, 10 vỉ x 10   
Clarithromycin Clarithromycin  250mg   VD-13120-10  Viên Hộp 2, 10 vỉ x 5;Hộp 2 vỉ x 10  
Clindamycin Clindamycin HCL  150mg   VD-13613-10  Viên Hộp 5 vỉ x 10   
Clopheniramin ( vàng ) Chlopheniramin Maleat  4mg   VD-12578-10  Viên Hộp 20 vỉ x 10 ;Hộp 5 vỉ x 20
Chai 200, 500 
Cồn 70 Cồn 96                             -    VNS-4748-05  Chai Chai 60ml   
Doaxan-S Paracetamol  325mg
Ibuprofen  200mg
                            -    VD-2581-07  Viên Hộp 5, 25 vỉ x 4 ;Hộp 5 vỉ x 10
Hộp 5 vỉ x 20 ;Chai 100
Dobenzic  Dibencozide  0,4mg   VD-10696-10  Viên Túi 4 chai x 25 viên   
Docefnir Cefdinir  300mg   VD-9720-09  Viên Hộp 1 vỉ x 4 viên
Dochicin Colchicine  1mg   VD-5223-08  Viên Hộp 2 vỉ x 10 Viên
Dodacin Sultamicilline tosilat  375mg   VD-0179-06  Viên Hộp 1 vỉ x 10
Dodylan Cốm diệp hạ châu  450mg   VD-9010-09  Viên Chai 60 viên
Dofed Pseudoephedrin HCL 60mg
Triprolidine HCL 2,5mg
 VD-9722-09  Viên Hộp 1 vỉ x 10 viên; Hộp 3 vỉ x 10 viên ; chai 100; 1000 viên
Dofexo Fenofenadine HCL  60mg   VD-4054-07  Viên Hộp 1, 2, 3 vỉ x 10   
Dogarlic  Cao tỏi 5/1 300mg
Cao nghệ 4/1 25mg
                            -    VD-1063-06  Viên Hộp 2 vỉ x 10 ;Chai 50, 100  
Dogarlic trà xanh Cao tỏi 5/1 300mg
Cao nghệ 4/1 25mg
Cao trà 3/1 250mg
                            -    VD-8255-09  Viên Hộp 10 viênỉ x 10 ;Chai 50, 100  
Dolexus Day Paracetamol 500mg
Pseudoephedrin HCL 30mg
Dextromethorphan HBr 15mg
Guaiphenesine 200mg
 VD-5224-08  Viên Hộp 10 vỉ x 10 viên
Dolexus night Paracetamol 500mg
Pseudoephedrin HCL 30mg
Dextromethorphan HBr 15mg
Chlopheniramin maleat 2mg
 VD-4459-07  Viên Hộp 10 vỉ x 10 viên
Doliv Biphenyl dimethyl dicarboxylat  25mg    VD-4460-07  Viên Hộp 5,6,12 vỉ x 10 viên
Domenat D Alpha tocopheryl Acetat  400UI   VD-5225-08  Viên Hộp 3 vỉ x 10 ;Hộp 6, 12 vỉ x 5
Chai 30  viên
Dometin Desloratadin  5mg   VD-9012-09  Viên Hộp 1, 3 vỉ x 10 viên
Domitazol  Camphor monobromid 20mg
Xanh Methylene 25mg
Bột Malva 250mg
                            -    VD-5226-08  Viên Hộp 5 vỉ x 10 ;Chai 500, 1000  
Dopagan Paracetamol  500mg   VD-1493-06  Viên Hộp 100 vỉ x 10 ;Chai 100  
Dopagan-Effervescent Paracetamol  500mg   VD-1066-06  Viên Hộp 4 vỉ xé x 4   
Dopalipax Meprobamate 100mg
Valeriane 100mg
 100mg   VD-9726-09  Viên Hộp 4 vỉ x 10 ;Chai 20,50  
Dopili Pioglitazone HCL  15mg   VNB-3875-05  Viên Hộp 4 vỉ x 7 viên
Dopivix Clopidogrel Bisulphate  75mg   VD-3555-07  Viên Hộp 2,4 vỉ x 7 viên
Dopolys Heptaminol HCL 150mg
Ginkgo Biloba Extract 7mg
Troxerutin 150mg
                            -    VD-13124-10  Viên Hộp 3 vỉ x 10 ;Chai 100  
Dopolys-S Heptaminol HCL 300mg
Ginkgo Biloba Extract 14mg
Troxerutin 300mg
 VD-3216-07  Viên Hộp 3 vỉ x 10 viên
Doragon   Cao địa long 5/1 500mg                             -    VD-7069-09  Viên Hộp 3, 10 vỉ x 10   
Doraval Valsartan  80mg   VD-11275-10  Viên Hộp 2 vỉ x 14 viên
Doresyl Celecoxib  200mg   VD-2586-07  Viên Hộp 3 vỉ x 10 viên
Dorobay Acarbose  50mg   VD-14006-11  Viên Hộp 3, 6, 10 vỉ x 10   
Dorocan   Ginkgo Biloba Extract  40mg   VD-0180-06  Viên Hộp 3 vỉ x 10 ;Chai 30  
Dorocardyl Propranolol HCL  40mg   VD-13125-10  Viên Chai 100   
Dorociplo Ciprofloxacine HCL  500mg   VD-12584-10  Viên Hộp 10 vỉ x 10   
Dorocodon Codeine camphosulfonate 25mg
Sulfogaiacol 100mg
Cao meàm Grindelia 20mg
                            -    VD-6062-08  Viên Hộp 2 vỉ x 10   
Dorocta  L-Cystin 250mg
Choline Bitartrate 250mg
                            -    VD-14007-11  Viên Hộp 12 vỉ x 5   
Dorogyne Metronidazol 125mg
Spiramycine Base 750,000IU
                            -    VD-0181-06  Viên Hộp 2 vỉ x 10   
Dorokit  Clarithromycin 250mg
Tinidazol 500mg
Omeprazole 20mg
                            -    VD-2941-07  Viên Hộp 1 vỉ (2viên Omeprazol, 
2 viên Clarithromycin,  2 viên Tinidazol)   
Dorolid  Roxithromycin  150mg   VD-14008-11  Viên Hộp 2 vỉ x 10   
Dorolid  Roxithromycin  50mg   VD-9730-09  Gói Hộp 10gói x 3g    
Doromax  Azithromycin dihydrat  200mg   VD-4059-07  Gói Hộp 10 gói x 1,5g   
Doromax  Azithromycin dihydrat  250mg   VD-4941-08  Viên Hộp 1 vỉ x 6   
Doromax  Azithromycin dihydrat  500mg   VD-4942-08  Viên Hộp 1 vỉ x 3 viên
Doromide Nghệ tươi
Dầu mè tinh luyện
Dầu mù u
Camphor
Lòng đỏ trứng
                            -    VNB-4172-05  Chai Chai 25ml   
Doropycin  Spiramycine Base  1,5M   VD-11276-10  Viên Hộp 2 vỉ x 8   
Doropycin  Spiramycine Base  3M   VD-11277-10  Viên Hộp 2 vỉ x 5
Doropycin  Spiramycine Base  0,75M   VD-1494-06  Gói Hộp 20 gói x 3g   
Dorotyl  Mephenesine  250mg   VD-7344-09  Viên Hộp 2,10 vỉ x 25 viên
Dorover Perindopril tert-butylamin  4mg   VD-3556-07  Viên Hộp 1 vỉ x 30 viên
Dosen Cefalexin monohydrat  250mg   VD-1495-06  Gói Hộp 10,12 gói x 3g
Dosen ( X-tím Cefalexin monohydrat  500mg   VD-1319-06  Viên Hộp 10 vỉ x 10,Chai 100
Dosen (X-trắng) Cefalexin monohydrat  500mg   VD-1318-06  Viên Hộp 10 vỉ x 10,Chai 100
Dospasmin  Alverin citrate  40mg   VD-2587-07  Viên Hộp 3 vỉ x 10   
Dotium Domperidone Maleat  10mg   VD-4063-07  Viên Hộp 10 vỉ x 10 viên
Dotocom Natri Chondroitin Sulphate 100mg
Choline Hydrotartrat 25mg
Retinol palmitat 2500IU
Riboflavine ( Vitamin B2 ) 5mg
Thiamin HCL 20mg
                            -    VD-7072-09  Viên Hộp 2, 6, 18 vỉ x 10 viên
Dotorin Captopril   25mg   VD-4943-08  Viên Hộp 1, 10 vỉ x 10 viên
Dotrim  Trimethoprim 80mg
Sulfamethoxazole 400mg
                            -    VD-3220-07  Viên Hộp 2, 5 vỉ x 10 viên
Dourso Ursodesoxycholic acid  200mg   VD-5609-08  Viên Hộp 3 vỉ x 10 viên
Enterocaps Nifuroxazide  200mg   VD-3221-07  Viên Hộp 3 vỉ x 10 viên
Erythromycin Erythromycin ethylsuccinat  250mg   VD-3222-07  Gói Hộp 24 gói x 2,5g   
Glibenclamid Glibenclamid  5mg   VD-7073-09  Viên Hộp 10 vỉ x 10 ;Hộp 5 vỉ x 20  
Glimepiride Glimepiride  2mg   VD-11280-10  Viên Hộp 3 vỉ x 10   
Glipizid Glipizid  5mg   VD-10704-10  Viên Hộp 10 vỉ x 10   
Glucofine Metformin HCL  500mg   VD-0182-06  Viên Hộp 3, 5, 10 vỉ  x 10   
Glucofine Metformin HCL  850mg   VD-0623-06  Viên Hộp 4 vỉ x 5 ;Hộp 3,5 vỉ x 10  
Hà thủ ô Cao hà thủ ô 4/1 500mg                             -    VD-11913-10  Viên Hộp 3 vỉ x 10   
Ích mẫu Cao ích mẫu 5/1 400mg
Cao hương phụï 5/1 125mg
Cao ngải cứu 5/1 100mg
                            -    VD-9734-09  Viên Hộp 2 vỉ x 10 ;Hộp 2 vỉ x 15  
Irbesartan Irbesartan  150mg   VD-1499-06  Viên Hộp 2 vỉ x 14 viên
Lamivudin Lamivudin  100mg   VD-1962-06  vieân Hộp 3 vỉ x 10 viên
Lansoprazole Lansoprazole  30mg   VD-11281-10  Viên Hộp 3 vỉ x 10 ;Chai 14   
L-cystin  L-cystin   500mg   VD-11282-10  Viên Hộp 12 vỉ x 5   
Lincomycin  Lincomycine HCL  500mg   VD-11914-10  Viên Hộp 10, 20 vỉ x 10    
Lisinopril Lisinopril dihydrat  5 mg   VD-0183-06  Viên Hộp 3 vỉ x 10   
Losartan Losartan  25mg   VD-6511-08  Viên Hộp 1, 2, 10 vỉ x 10 
Lovastatin   Lovastatin    20mg   VD-3223-07  Viên Hộp 1 vỉ x 10   
Lupimox Amoxicillin trihydrat  500mg   VD-2589-07  Viên Hộp 10 vỉ x 10
Maxdotyl Sulpiride  50mg   VD-1321-06  Viên Hộp 2 vỉ x 15 ;Chai 100  
Meloxicam  Meloxicam   7,5mg   VD-3558-07  Viên Hộp 1, 2 vỉ x 10   
Methionine Methionine  250mg   VD-10705-10  Viên Hộp 10 vỉ x 10 ;Chai 100  
Molitoux  Eprazinone 2HCL  50mg   VD-1734-06  Viên Hộp 2 vỉ x 15 viên
Moxacin (Nâu-Vàng) Amoxicillin monohydrat  500mg   VD-0185-06  Viên Hôp 10 vỉ x 10,Hôp 10 vỉ x 6
Ofmantine-Domesco Amoxicillin trihydrat 500mg
Clavulanat Aicd 125mg
 625mg   VD-0626-06  Viên Hộp 2 vỉ x 7,Hộp 1 vỉ x 10
Omeprazol  Omeprazol pellets  20mg   VD-4463-07  Viên Hộp 3, 10 vỉ x 10 ;Chai 14 , 500 viên
Oresol Glucose khan
Natri Clorid
Trisodium citrat
Kali clorid
 27.9g   VD-4944-08  Gói Hộp 20, 25 gói x 27,9g
Pantoprazol Pantoprazol sodium  40mg   VD-10707-10  Viên Hộp 3 vỉ x 10;Hộp 1 vỉ x 14
Hộp 2 vỉ x 7 
Paracetamol-P Paracetamol 325mg
Thiamin HCL 10mg
Chlopheniramin maleat 2mg
                            -    VD-11283-10  Gói Hộp 20 gói x 1,5g
Hộp 22 túi x 20 gói
Pefloxacin   Pefloxacin meslilate dihydrate  400mg   VD-2591-07  Viên Hộp 2 vỉ x 10 viên
Piroxicam Piroxicam  20mg   VD-0627-06  Viên Hộp 3 vỉ x 10  viên
Prednison Prednison base  5mg   VD-4066-07  Viên Hộp 10 vỉ x 10 ;Chai 200, 500 viên; Hộp 14 cọc x 20 vỉ x 10 viên
Prednison Prednison base  5mg   VD-4067-07  Viên Chai 100, 200, 500; 10 vỉ x 10 viên
Salbutamol  Salbutamol sulfat    2mg   VD-2593-07  Viên Chai 100 viên
Sanoformine Cốm Sanoformine 2000mg
Đồng sunfat khan 40mg
Natri fluorid 40mg
 2g   VD-10710-10  Viên Hộp 2, 5 vỉ x 10 viên   
Simvastatin Simvastatin  20mg   VD-4464-07  Viên Hộp 1,2 vỉ x 14 viên
Sorbitol  Sorbitol   5g   VD-7758-09  Gói Hộp 20, 25 gói x 5g   
Terdein P Terpin hydrat 200mg
Codein phosphat 5mg
 VD-1501-06  Viên Hộp 10, 20 vỉ x 10 viên
Terdopon  Terpin hydrat 100 mg
Natri benzoat 150 mg
Dextromethorphan HBr 10 mg
                            -    VD-13616-10  Viên Hộp 2 vỉ x 25 viên
Tinidazol  Tinidazol   500mg   VD-12590-10  Viên Hộp 1 vỉ x 4 viên
Tiofene  Natrithiosulfate  330mg   VNB-4560-05  Viên Hộp 6 vỉ x 10 ;Chai 60  
Vosfarel   Trimetazidine 2HCL  20mg   VD-0190-06  Viên Hộp 2 vỉ x 30 viên
Zinmax-Domesco Cefuroxim Acetyl  125mg   VD-11917-10  Viên Hộp 2 vỉ x 5,Hộp 3 vỉ x 10
Zinmax-Domesco Cefuroxim Acetyl  125mg   VD-1503-06  Gói Hộp 10,12 gói x 3g
Zinmax-Domesco Cefuroxim Axetil  500mg   VD-11919-10  Viên Hộp 2 vỉ x 5 viên
Cefaclor (X.đậm-X.nhạt) Cefaclor monohydrat  250mg   VNB-3862-05  Viên Hộp 3 vỉ x 10,Chai 50,100
Cetamet Cefetamet pivoxil hydroclorid  250mg   VD-11903-10  Viên Hộp 2 vỉ x 5 viên
Cetamet Cefetamet pivoxil hydroclorid  500mg   VD-11904-10  Viên Hộp 2 vỉ x 5 viên
Dobixil Cefadroxil  monohydrat  250mg   VD-0178-06  Gói Hộp 10 gói x 3g
Docorrimin Nikethamid 125mg
Glucose Monohudrat 1500mg
 VD-11907-10  Viên Hộp 5 vỉ x 4 viên; chai 100 viên
Dodiralvic Paracetamol 400mg
Dextropropoxyphen 30mg
 400mg   VD-4940-08  Viên Hộp 2 vỉ x 10
Dogarlic  Cao tỏi 5/1 300mg
Cao nghệ 4/1 25mg
                            -    VD-9011-09  Viên Hộp 2 vỉ x 10; Chai 50, 100  
Dogarlic -S Bột tỏi khô                             -    VD-11908-10  Viên Chai 50 viên
Doladi Cao ích mẫu 400mg
Cao hương phụï 125mg
Cao ngải cứu 100mg
                            -    VNB-3130-05  Viên Hộp 2 vỉ x 10   
Dolarac  Acid Mefenamic  250mg    VD-2204-06  Viên Hộp 2 vỉ x 10 ;Hộp 10 vỉ x 10  
Dopalogan Paracetamol  500mg   VD-9729-09  Viên Hộp 10,20 vỉ x 10 ;Chai 100, 200, 500  
Dosulvon Bromhexin HCL  8mg   VD-5608-08  Viên Chai 200, 500 viên
Famotidin Famotidin  40mg   VD-9732-09  Viên Hộp 5, 10 vỉ x 10   
Lupi-ceff  Cefalexin monohydrat  500mg   VD-2588-07  Viên Hộp 10 vỉ x 10   
Morinda Cetrifolia Cao nhàu 5/1 400mg                             -    VD-11916-10  Viên Hộp 3 vỉ x 10
Oxy già 3% Hydrogen Peroxide 50%                             -    VNS-0902-06  Chai Chai 60ml, 500ml   
Rifampicin Rifampicin  300mg   VD-10709-10  Viên Hộp 10 vỉ x 10 viên
CALCIUM CORBIERE S  500mg Calci lactat gluconat, Calci carbonate  500mg VD-9441-09 Viên Hộp/20 viên
DECONTRACTYL 250mg mephenesin 250mg VD-0268-06 Viên Hộp/50 viên
DECONTRACTYL 500mg mephenesin  500mg VD-0269-06 Viên Hộp/24 viên
DOLIPRANE 500mg  Paracetamol 500mg VD-11139-10 Viên Hộp/100 viên
DOLIRHUME 500mg  Paracetamol; Pseudoephedrin HCL 500mg VD-12041-10 Viên Hộp/50 viên
FLAGENTYL 500mg secnidazole 500mg VD-7161-09 Viên Hộp/ 4 viên
FLAGYL 250mg metronidazole  250mg VD-9885-09 Viên Hộp/20 viên
MAALOX alu hydroxid, Mg hydroxid VD-6617-08 Viên Hộp/40 viên
MELOXICAM WINTHROP 7.5 mg  Meloxicam  7.5 mg  VD-7997-09 Viên Hộp/30 viên
NAUTAMINE 90mg diacefylline diphenhydramine  90mg VD-4576-07 Viên Hộp/20 viên
NO-SPA  tab. 40mg  Drotaverin chlohydrat 40mg VD-12043-10 Viên Hộp/50 viên
PARACETAMOL WINTHROP  paracetamol VNB-3173-05 Viên Hộp/100 viên
PEFLACINE 400mg pefloxacin 400mg VD-7159-09 Viên Hộp/10 viên
PEFLACINE monodose 400mg pefloxacin 400mg VD-7160-09 Viên Hộp/2 viên
PHENERGAN sirop 125ml promethazine 125ml VNB-2869-05 Chai  Hộp/1 chai 
PHENERGAN sirop 90ml  promethazine  90ml VNB-2869-05 Chai  Hộp/1 chai 
PHENERGAN cream 10g  promethazine 10g GC-0096-10 Chai  Hộp/1 chai 
PROFENID 50mg ketoprofen 50mg VD-10360-10 Viên Hộp/24 viên
PROFENID gel, tub 30g ketoprofen  30g GC-0095-10 Tuýp Hộp/1 tuýp 
PROFENID gel, tub 60g ketoprofen  60g GC-0095-10 Tuýp Hộp/1 tuýp 
SECTRAL 200mg  acebutolol  200mg VD-9886-09 Viên Hộp/20 viên
SIMVASTATIN WINTHROP 10mg Simvastatin  10mg VD-8000-09 Viên Hộp/30 viên
SPASMAVERINE 40mg  alverin 40mg VD-6618-08 Viên Hộp/30 viên
THERALENE 5mg alimemazine 5mg VD-9142-09 Viên Hộp/50 viên
THERALENE sirop 90ml alimemazine 90ml VD-9143-09 Chai Hộp/1 chai 
THERALENE sirop 125ml alimemazine 125ml VD-9143-09 Chai Hộp/1 chai 
TOPLEXIL sirop 90mg oxomemazine, guaifenesine  90mg VD-9887-09 Chai Hộp/1 chai 
TOPLEXIL  oxomemazine, guaifenesine, paracetamol VNB-4263-05 Viên Hộp/24 viên
ACEMUC 100 mg Acetylcystein 100 mg GC-0024-06  Gói Hộp/30 gói
ACEMUC 200 mg Acetylcystein 200 mg GC-0025-06  Gói Hộp/30 gói
ACODINE Codein, Terpin Hydrate, Sodium Benzoate VD-6303-08 Viên Hộp/50 viên
ADRENOXYL 10mg Carbazochrom 10mg VD-10359-10 Viên Hộp/16 viên
ALPHACHYMOTRYPSINE CHOAY  Chymotrypsine  VD-7250-09 Viên Hộp/20 viên
CACLCIUM FORT CORBIERE 500mg  Calci Carbonate 500mg  VD-8047-09 Viên Hộp/30 viên
CALCIUM CORBIERE  10ml Hộp 10  Calcium Glucoheptonate, Ascorbic Acid… 10ml VD-5467-08 Ống Hộp/10 ống
CALCIUM CORBIERE  10ml Hộp 24  Calcium Glucoheptonate, Ascorbic Acid… 10ml VD-5467-08 Ống Hộp/24 ống